MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, obecna rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, w wyniku przeprowadzonego 27 marca br. głosowania została wybrana na rektora APS, na kolejną, czteroletnią kadencję 2024-2028. Jej kandydaturę poparło 42 elektorów spośród 50 uprawnionych i biorących udział w głosowaniu, głosów wstrzymujących się lub przeciw było 8. Była jedyną kandydatką na tę funkcję.

Dr hab. Barbara Marcinkowska ukończyła w 1991 r. Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (wcześniejsza nazwa APS). W 1995 r. obroniła w Akademii doktorat, w dyscyplinie pedagogika. W 2014 r. habilitowała się w dziedzinie nauk społecznych. Zawodowo związana z Zakładem Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Instytutu Pedagogiki Specjalnej macierzystej uczelni. W latach 2012-2016 była prodziekanem Wydziału Nauk Pedagogicznych; w okresie 2016-2020 – prorektorem do spraw kształcenia. Od 2020 r. jest rektorem APS, w kadencji 2020-2024 pełni funkcję przewodniczącej Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych. Prof. Marcinkowska przewodniczyła także pracom Kapituły Rankingu Liceów i Techników Perspektyw.

Przez wiele lat łączyła pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną nauczyciela akademickiego z praktyką pedagogiczną nauczyciela, nauczyciela - terapeuty i dyrektora niepublicznej szkoły specjalnej.

Zainteresowania naukowe prof. Barbary Marcinkowskiej obejmują: rozpoznawanie możliwości i ograniczeń osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością sprzężoną; komunikację osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – diagnozę i wspieranie rozwoju; rehabilitację osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością sprzężoną; wspieranie nauczycieli w wypełnianiu zadań wynikających z kształcenia uczniów z niepełnosprawnością w placówkach integracyjnych i ogólnodostępnych.

aps.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!