MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk, urzędujący rektor Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II, został 26 marca br. wybrany rektorem uczelni na kolejną kadencję 2024-2028 przez Kolegium Elektorów AB.

Jerzy Nitychoruk (ur. 28 grudnia 1958 r.) w 1981 r. ukończył studia geograficzne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w 1985 r. studia geologiczne na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na UW w 1993 r. obronił pracę doktorską w dyscyplinie nauk przyrodniczych, w 2001 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk o ziemi otrzymał w 2012 r. Z Akademią Bialską (wcześniej Państwową Szkołą Wyższą w Białej Podlaskiej) związany jest od 2013 r., pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych, w 2019 r. został rektorem uczelni w wyborach uzupełniających, a w 2020 r. wygrał wybory na kadencję 2020-2024. W latach 1984-2013 był związany z Wydziałem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Polski geolog, profesor nauk o Ziemi, specjalizujący się w geologii czwartorzędu, geologii klimatycznej, geochemii izotopów stałych tlenu i węgla oraz geoarcheologii. Badania naukowe prof. Nitychoruka dotyczą głównie sedymentacji jeziornej i osadów polodowcowych, prowadził w takich regionach jak Południowe Podlasie, Tatry, Spitsbergen, Egipt, Chorwacja. Jest wielokrotnym laureatem stypendiów i nagród, w tym stypendium Fundacji Alexandra von Humboldta, które odbywał w Uniwersytecie w Getyndze w latach 1996-2011 i nagrody naukowej imienia Wawrzyńca Teisseyre’a, VII Wydziału Polskiej Akademii Nauk za pracę habilitacyjną.

Autor i współautor ponad 300 prac, promotor doktoratów i recenzent wielu opracowań geologicznych, projektów i manuskryptów. Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym, będąc członkiem wielu towarzystw, m.in. Polskiego Towarzystwa Geologicznego i Polskiego Towarzystwa Geograficznego - Klubu Polarnego. Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Narodowego Centrum Nauki z dorobkiem kilkudziesięciu recenzji projektów badawczych.

akademiabialska.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!