MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Prof. dr hab. Robert Wiszniowski, urzędujący rektor Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, ponownie został wybrany 27 marca br. na rektora ANS, na kadencję 2024-2028 przez Kolegium Elektorów uczelni.

Prof. dr hab. Robert Wiszniowski, politolog (ur. w 1968 r.) studiował nauki polityczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskał na UWr w 1999 r., a stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o polityce w 2008 r. W 2015 r. otrzymał tytuł profesora nauk społecznych. W kadencji 2020-2024 pełni funkcję rektora ANS, wcześniej, w latach 2012-2016 był prodziekanem ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a w latach 2016-2020 dziekanem Wydziału Nauk Społecznych UWr.

Wieloletni redaktor naczelny czasopisma naukowego pt. „Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny”, aktualnie przewodniczący Rady Doradczej (Head of the Advisory Board). Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Marketingu Politycznego. Promotor dwunastu doktorów w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. Autor wielu monografii i prac redakcyjnych, współautor i autor licznych artykułów naukowych.

Wykładowca w zachodnioeuropejskich uczelniach wyższych, tj. m.in.: Universita Studi Degli di Genova, Robert Schuman Université Strasburg, L’Université Jean Monnet Saint-Etienne, Humboldt Universität Berlin, Dresden Universität, Universidad Rey Juan Carlos Madrid czy Sussex University Brighton.

ans.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!