MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Ogłaszamy wyniki czwartego Rankingu MBA Perspektywy®. Przedstawiciele najlepszych programów MBA odbiorą dyplomy i nagrody w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych.

Który program MBA wybrać? Takie pytanie stawia sobie zapewne każdy, kto na poważnie przymierza się do podjęcia wysiłku niełatwych i kosztownych studiów. I właśnie, by ułatwić odpowiedź na to pytanie, przygotowaliśmy - już po raz czwarty – profesjonalny Ranking MBA Perspektywy®.

W Rankingu MBA Perspektywy ®2013 uwzględniono 30 programów, co oznacza wzrost o dwa programy w porównaniu z ubiegłoroczną edycją rankingu i o cztery w porównaniu z rankingiem w roku 2011.
Uwzględnione zostały programy MBA, które spełniają trzy kryteria:

  • w roku akademickim 2012/2013 są aktywne,
  • mają już przeprowadzone przynajmniej dwie edycje zakończone promocją absolwentów,
  • odpowiedziały na ankietę Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” potwierdzając w ten sposób zgodę na udział w Rankingu MBA 2013.

Podobnie jak w przypadku innych naszych klasyfikacji, podkreślamy, że ranking nie powinien być jedynym kryterium wyboru programu, szkoły czy uczelni, ale z pewnością ułatwia on wypracowanie odpowiedzi, przynosi informacje, które wraz z innymi, a przede wszystkim z projekcją własnych kryteriów wyboru, czynią odpowiedź racjonalną.

Organizatorzy programów MBA uczestniczących w Rankingu wypełnili ankietę zawierającą kilkadziesiąt szczegółowych pytań. Odpowiedzi na te pytania posłużyły nam do ustalenia, kim są słuchacze ocenianych programów, kim są wykładowcy, jak wygląda struktura i zakres samego programu, co oferują słuchaczom studia i jaki jest prestiż organizatora. Łącznie uwzględniamy w Rankingu MBA Perspektywy® 2013 siedem grup kryteriów (składających się łącznie z 26 wskaźników), w tym opinię absolwentów i opinię pracodawców.

Ponieważ jedną z cech dobrego programu jest zadowolenie absolwentów, zapytaliśmy ich, jak oceniają ukończone studia oraz jak ich ukończenie wpłynęło na karierę słuchacza. Badanie przeprowadziła Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” na grupie 724 absolwentów z lat 2011 i 2013 (odpowiedzi nadesłało 53,6% ankietowanych). Każdy z programów objętych rankingiem miał prawo wskazać maksimum 15 absolwentów. Wyniki badania zostały uwzględnione w rankingu z wagą 15%.

W Rankingu uwzględniliśmy preferencje pracodawców wynikające z badania ankietowego przeprowadzonego ma zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na ogólnopolskiej próbie dyrektorów i pracowników pionów HR w 500 przedsiębiorstwach mających główną siedzibę w Polsce. Badanie przeprowadzono we wszystkich województwach, objęto nim przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD. Wyniki badania zostały uwzględnione w rankingu z wagą 15%.

Uroczyste ogłoszenie wyników Rankingu MBA Perspektywy 2013 odbędzie się 4 lipca br. (we czwartek)o godz. 11.00 w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych (Warszawa, ul. Książęca 1, II p.).

Wyniki ubiegłorocznego rankingu.

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt