MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki siódmego naboru w programie Polskie Powroty. Jedenaścioro naukowczyń i naukowców, którzy przez ostatnie lata zdobywali doświadczenie pracując w najlepszych światowych instytucjach badawczych, powróci do Polski, by tu kontynuować badania.

- Uniwersytet Oxfordzki, Uniwersytet w Strasburgu czy Empa Szwajcarskie Federalne Laboratoria Nauki i Technologii Materiałów, to tylko przykładowe ośrodki, z których wyróżniający się polscy naukowcy wrócą do ojczyzny, by tu kontynuować badania – mówi dyrektor NAWA, dr Dawid Kostecki. Doświadczenie laureatów kolejnej edycji flagowego programu NAWA, wzmocni współpracę międzynarodową polskich uczelni i instytutów. To niezwykle cenne, że polscy naukowcy decydują się rozwijać swoją ścieżkę zawodową oraz zakładać zespoły badawcze w najlepszych rodzimych ośrodkach akademickich. Dzięki temu nauka uprawiana w Polsce zyskuje nowe, międzynarodowe oblicze – dodaje dyrektor D. Kostecki.

Spośród 30 złożonych wniosków 11 otrzymało finansowanie na badania w takich dziedzinach nauki jak: inżynieria materiałowa, nauki fizyczne, nauki chemiczne, nauki o ziemi i o środowisku, nauki biologiczne, historia i archeologia, psychologia i medycyna ogólna. Realizacja nowych projektów rozpocznie jeszcze przed wakacjami.

Kraje, z których przyjadą tegoroczni laureaci to: USA, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Rumunia i Francja. Trzy osoby na miejsce realizacji projektów wybrały Uniwersytet Warszawski, a dwie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po jednym laureacie programu tegorocznej edycji zatrudnią: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Śląska, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet SWPS z siedzibą w Warszawie.

LISTA FINANSOWANYCH PROJEKTÓW

Laureaci oceniają program bardzo pozytywnie, ponieważ daje im szansę na powrót do Polski.

Jednym z tegorocznych laureatów programu Polskie Powroty jest, pracujący dotychczas w Empa Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, prof. Krzysztof Wieczerzak, który po powrocie do Polski planuje kontynuować pracę naukową na Uniwersytecie Rzeszowskim, skupiając się na rozwoju wysokoprzepustowej inżynierii materiałowej, z naciskiem na metody eksperymentalne. - Mam nadzieję, że przyczyni się to do wzmocnienia pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej. Zamierzam również transferować swoją wiedzę dotyczącą komercjalizacji badań w kierunku start-upów, co może się przyczynić do wzmocnienia połączenia nauki z biznesem w Polsce. Jestem również przekonany, że moje doświadczenie zdobyte za granicą pozwoli mi wprowadzić innowacyjne podejścia i metody pracy, które będą inspiracją dla moich kolegów i studentów – mówi prof. Wieczerzak. I dodaje: Program Polskie Powroty zaoferował mi wyjątkową okazję do pracy w doskonale wyposażonej Katedrze Nauki o Materiałach Politechniki Rzeszowskiej oraz współpracy z wybitnymi polskimi naukowcami, co jest dla mnie źródłem ogromnej motywacji.

Dr Aleksandra Borek zamienia University of Oxford na Uniwersytet SWPS. Wśród korzyści wynikających z udziału w programie wymienia możliwość budowania zespołu badawczego.

- Chcę kontynuować moje badania w dziedzinie psychologii zdrowia w Polsce, aby promować świadomość i zachowania prozdrowotne Polaków. Mam też nadzieję przyczynić się do popularyzacji roli nauk społecznych stosowanych w zdrowiu i medycynie, i ich rozwoju. Program Polskie Powroty pozwoli mi na stworzenie grupy badawczej, prowadzenie własnych badań naukowych i reprezentowanie Polski w badaniach międzynarodowych.

Dr Andrzej Lieberta z Insitute of Radiology, University Hospital Erlangen będzie realizował projekt w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Głównym aspektem badań dra Andrzeja Lieberta jest próba zastąpienia dożylnych środków kontrastujących w rezonansie magnetycznym metodami SI. Jak sam przyznaje program „Polskie Powroty” daje mu unikalną możliwość kontynuowania i rozwijania badań, które obecnie prowadzi w obszarze wykorzystania sztucznej inteligencji (SI) w medycynie. Kluczowa dla decyzji o skorzystaniu z programu była jego atrakcyjność pod względem możliwości zbudowania własnego zespołu naukowego bezpośrednio po powrocie do Polski.

W ciągu sześciu dotychczasowych edycji 71 badaczy skorzystało z programu Polskie Powroty. Realizują projekty w 28 polskich uczelniach i instytutach badawczych.

Najwięcej polskich naukowców wraca do kraju z Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA. Dotychczas na realizację programu przekazano blisko 100 mln zł. Wartość finansowania NAWA dla 11 nowych projektów to ponad 16 500 000 zł.

Polskie Powroty to jeden z flagowych programów NAWA. Jego celem jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program otwiera możliwość stworzenia w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań w optymalnych warunkach. Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą pozyskać specjalistów mających doświadczenie międzynarodowe i wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Dzięki współpracy NAWA z Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dla uczestników programu dostępny jest również grant startowy przeznaczony na pokrycie kosztów badań w pierwszych 18 miesiącach realizacji grantów Polskie Powroty.

Więcej o programie Polskie Powroty NAWA można znaleźć na stronie: www.nawa.gov.pl.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!