MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Inauguracja działalności Centrum odbyła się na Wydziale Fizyki PW, fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Szkolenie kadr i rozwój kompetencji niezbędnych do rozwoju sektora jądrowego oraz realizacji projektów jądrowych w Polsce – to główny cel polsko-amerykańskiej jednostki, której działalność oficjalnie zainaugurowano 3 kwietnia 2024 roku na Politechnice Warszawskiej.

Szkolenia Centrum będą skierowane do szerokiego grona odbiorców, reprezentujących m.in. uczelnie, instytucje oraz firmy zaangażowane w realizację projektów jądrowych w Polsce. Zainteresowanie udziałem w szkoleniach wyraziły polskie uczelnie oraz spółki realizujące bądź planujące realizować projekty jądrowe, instytucje dozorowe (Państwowa Agencja Atomistyki, Urząd Dozoru Technicznego), instytuty badawcze (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Sieć Badawcza Łukasiewicz), Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, a także krajowe firmy z szeroko pojętego łańcucha dostaw i przemysłu – w celu przygotowania się w zakresie certyfikacji, kodów, standardów i wymagań jądrowych właściwych dla amerykańskich technologii.

Szkolenia – w zależności od ich formy i specyfiki – będą odbywać się online lub stacjonarnie, zarówno w Polsce, jak i Stanach Zjednoczonych, m.in. na obiektach jądrowych.

Funkcjonowanie Centrum Szkoleniowego Czystych Technologii Energetycznych (CETC – Clean Energy Training Center) przyczyni się do zapewnienia kompetentnych kadr, niezbędnych do skutecznej realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej (Program PEJ). Nieodzownym jego elementem jest zapewnienie Polsce takich zasobów ludzkich, które zagwarantują sprawną i bezpieczną budowę i eksploatację elektrowni jądrowych, a także rozwój krajowej bazy ekspertów w dziedzinie energetyki jądrowej.

Powstanie CETC jest związane z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w województwie pomorskim z trzema reaktorami w amerykańskiej technologii AP1000.

Za koordynację prac Centrum Szkoleniowego Czystych Technologii Energetycznych po stronie polskiej odpowiedzialny jest Departament Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. W ramach prac Komitetu Sterującego wraz z partnerami ze strony amerykańskiej – Departamentem Energii USA – co roku będą opracowywane plany szkoleniowe zgodne z bieżącymi potrzebami. W planach tych będą wskazywane obszary tematyczne priorytetowe dla konkretnych podmiotów.

Działalność Centrum oficjalnie zainaugurowali wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka, ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski oraz Michael Goff z Departamentu Energii USA. W otwarciu uczestniczyli również Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Andrzej Głowacki oraz Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska Bogdan Pilch.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Źródło: pw.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!