MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, obecny Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, uzyskał reelekcję i będzie pełnił tę funkcję przez kolejne cztery lata. Był jedynym kandydatem w wyborach na kadencję rozpoczynającą się 1 września 2024 roku. Prof. Mazurek będzie kontynuował misję tworzenia najlepszej, silnie umiędzynarodowionej europejskiej uczelni biznesowej oraz realizacji pionierskich w polskim środowisku edukacyjnym projektów zmieniających oblicze nauki i edukacji.

Wybór Rektora Akademii Leona Koźmińskiego przebiegł zgodnie z zapisami Statutu Uczelni, nadanego przez założyciela. Prof. Grzegorz Mazurek spełnił wszystkie kryteria określone dla kandydata na Rektora. kandydaturę pozytywnie zaopiniował Senat uczelni. Tym samym 25 marca 2024 r. prof. Mazurek w głosowaniu Rady Powierniczej Akademii Leona Koźmińskiego został jednomyślnie wybrany na Rektora Akademii Leona Koźmińskiego na kadencję 2024-2028.

Prof. Grzegorz Mazurek jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W trakcie studiów uzyskał stypendium, które umożliwiło mu wyjazd na dwa lata do University of Tilburg, jednej z najlepszych europejskich szkół biznesu. Prof. Mazurek pracował tam m.in. jako asystent i uzyskał trzeci już tytuł magistra. Po powrocie do Polski, w 2005 roku obronił pracę doktorską i uzyskał stopień naukowy doktora w Szkole Głównej Handlowej.

Z Akademią Leona Koźmińskiego związany od września 2005 roku – najpierw jako starszy asystent w Katedrze Marketingu, następnie adiunkt, profesor nadzwyczajny, a od maja 2020 roku profesor tytularny. W latach 2012 – 2020 pełnił funkcję Prorektora ds. współpracy z zagranicą odpowiadając za strategię umiędzynarodowienia, akredytacje międzynarodowe oraz marketing uczelni. W 2017 roku ukończył program rozwojowy w IESE Business School w Barcelonie. We wrześniu 2020 roku objął funkcję Rektora Akademii Leona Koźmińskiego na swoją pierwszą czteroletnią kadencję.

Poza uczelnią piastuje szereg innych funkcji, bezpośrednio związanych z działalnością Akademii. Jest m.in. członkiem Rady do spraw Planu dla Pracy i Rozwoju, Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, EFMD Advisory Board dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej, Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum, Zespołu oceniającego projekty o zasięgu międzynarodowym w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz prezydentem International Advisory Board francuskiej uczelni biznesowej ISC Paris.

W pracy badawczej specjalizuje się w tematyce transformacji cyfrowej organizacji, e-handlu oraz marketingu cyfrowego. W Akademii Leona Koźmińskiego koordynuje szereg programów studiów związanych z szeroko rozumianą cyfryzacją. Prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach kształcenia.

Obecnie jako Rektor-elekt prof. Mazurek formułuje swój zespół prorektorski, który – zgodnie z procedurą – w czerwcu przedstawi do opinii Senatowi i Radzie Powierniczej.

kozminski.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!