MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Dr Paweł Strózik, prof. ucz., obecny rektor Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, uzyskał reelekcję i będzie pełnił tę funkcję przez kolejne cztery lata. Był jedynym kandydatem w głosowaniu 8 kwietnia br. członków Kolegium Elektorów ANS, reprezentujących nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz studentów.

Dr Paweł Strózik (ur. 1. 06.1970 r.) jest absolwentem filologii germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę doktorską obronił w 2007 r. w Uniwersytecie Wrocławskim. Był stypendystą programu TEMPUS w University of Sheffield (Wielka Brytania) oraz Justus-Liebig-Universität w Gießen (Republika Federalna Niemiec). W latach 2005-2015 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Neofilologii w PWSZ w Raciborzu, w latach 2015-2019 był prorektorem do spraw dydaktyki i studentów, od 2020 r. jest rektorem ANS w Raciborzu. W Instytucie Neofilologii ANS prowadzi przedmioty związane z translatoryką i teorią tłumaczenia, a także międzykulturowością i sztuką prowadzenia negocjacji.

Nauczyciel dyplomowany, egzaminator i ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Współautor wniosku o utworzenie kierunku studiów „filologia”, „pielęgniarstwo”, „zarządzanie i inżyniera produkcji”. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego. W 2020 r. ukończył studia w ramach programu: „Master of Business Administration – Zarządzanie w biznesie międzynarodowym”, realizowanego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu/ Franklin University (USA). Aktywnie prowadzi działalność popularyzującą naukę: organizuje wykłady otwarte, konferencje naukowe i dydaktyczne, stale zdobywając doświadczenia i wiedzę.

Autor ponad 50 tekstów naukowych z dziedziny nauk humanistycznych (literaturoznawstwo, przekładoznawstwo) i społecznych (nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki socjologiczne) publikowanych w czasopismach naukowych o ogólnopolskim zasięgu wydawanych przez Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warszawski, Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych w Łodzi, Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach czy Akademię Nauk Stosowanych w Raciborzu. Autor dwóch monografii naukowych.

akademiarac.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!