MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


fot. Katarzyna Liszkowska

Prof. dr hab. Hanna Kostrzewska, obecna rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, została wybrana 8 kwietnia br. jednogłośną decyzją Kolegium Elektorów po raz kolejny na stanowisko rektora AM na kadencję 2024-2028. Była jedyną kandydatką zgłoszoną przez Radę Uczelni.

Prof. dr hab. Hanna Kostrzewska jest teoretykiem muzyki. Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu w 1982 r., absolwentka Podyplomowych Studiów Doktoranckich Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w 1985 r. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii uzyskała na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 1993 r. W 2012 r. otrzymała na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie stopień doktora habilitowanego sztuki. W 2014 r. została profesorem sztuk muzycznych. w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu została zatrudniona od 1985 r., była kierownikiem Wydawnictwa AM, pełnomocnikiem rektora ds. współpracy z MNiSW (2005-2019; 2019/2020), dziekanem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki (2012-2019), kierownikiem Katedry Teorii Muzyki (2015-2019), pełnomocnik rektora ds. ewaluacji uczelni (2019/2020). Funkcję rektora Akademii Muzycznej pełni od 2020.

Zainteresowania badawcze prof. Hanny Kostrzewskiej skupiają się na szeroko pojętej kulturze muzycznej XX i XXI wieku. Jako teoretyk muzyki koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących polskiej muzyki współczesnej, starając się interpretować te obszary kultury muzycznej, które jej zdaniem były w rozważaniach naukowych pomijane lub niedostatecznie dookreślone. W ostatnich latach realizowała projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego skupiony na badaniach hymnu polskiego: Pieśń nieśmiertelna. W stulecie Polski niepodległej, który zaowocował publikacją pod jej redakcją (2018).

Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2016-2020). Autorka ponad 40 artykułów i 30 referatów z zakresu szeroko pojętej kultury muzycznej oraz teorii muzyki. Redaktor naczelna czasopisma „De Musica Commentarii”.

amuz.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!