MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, obecny rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, uzyskał reelekcję na kadencję 2024-2028. W wyniku głosowania Kolegium Elektorów 9 kwietnia br. pokonał kontrkandydatkę, prof. dr hab. Annę Gramzę-Michałowską, kierownika Katedry technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej.

- Z pełnym przekonaniem podjąłem decyzję o ponownym kandydowaniu w wyborach na stanowisko rektora Uniwersytetu Przyrodniczego, na kadencję 2024-2028. Wierzę, że wspólnie możemy przyczynić się do pomyślnego rozwoju naszej uczelni – zwraca się do społeczności akademickiej prof. Krzysztof Szoszkiewicz w swoim programie wyborczym „Doświadczenie, otwartość i stabilny rozwój”.

Jego program rektorski skupia się na kluczowych obszarach rozwoju uczelni, takich jak unowocześnienie i strategiczny rozwój, informatyzacja w zarządzaniu, działalność naukowa, umiędzynarodowienie, kształcenie i studenci, działalność Szkoły Doktorskiej, struktura uczelni i polityka kadrowa, zakłady doświadczalne i Zespół Szkół Przyrodniczych, współpraca z innymi ośrodkami akademickimi oraz wzmocnienie wizerunku uczelni i działań promocyjnych. Zapowiada także, że jeszcze z większą mocą będzie wspierać współpracę między wydziałami i inicjatywy z innymi uczelniami, aby tworzyć inspirujące środowisko akademickie.

Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz (ur. 9 października 1965 r.) ukończył studia magisterskie na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 1995 r. uzyskał stopień doktora, a w 2004 r. - stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie kształtowania środowiska. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 2011 r. Z Akademią Rolniczą w Poznaniu przekształconą w Uniwersytet Przyrodniczy, obejmował kolejno stanowiska prodziekana ds. Nauki na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej (2008-2016), kierownika Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska (2009-2017), prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (2016-2020), a od 2020 r. rektora UPP.

Odbył staże naukowe m.in. w Wielkiej Brytanii w Centre of Ecology and Hydrology – Dorset, Game Conservancy Trust – Fordingbridge i Rothamsted Research Institute (w latach 1995-2005) oraz Szwajcarii w Swiss Agricultural Research Station (1990).

Zainteresowania naukowe profesora obejmują ekologię i ochronę środowiska, bioindykację ekosystemów wodnych oraz ocenę i ochronę bioróżnorodności. Jest autorem i współautorem wielu książek oraz publikacji w tym zakresie. Brał udział w 8 grantach międzynarodowych, w 4 jako kierownik, oraz w 19 grantach NCN/NCBiR/MNiSW/KBN, w 9 jako kierownik. Autor 305 publikacji, w tym 123 artykułów naukowych w czasopismach recenzowanych, 7 książek i monografii.

Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych KRURIP (2020-2024), członek Komisji ds. Nauki KRASP (2020-2024). Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Ecological Engineering & Environmental Technology (od 2020) oraz
Komitetu Redakcyjnego Annali di Botanica (od 2009-2020). A także m.in. członkiem w organizacjach: International Association for Ecology INTECOL (od 2005),
Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne (od 2007) – Przewodniczący Sekcji Makrofitowej (od 2013), International Society of Limnology SIL (od 2011) – Co-chairman of Macrophytes Working Group (od 2016), European Centre for River Restoration ECRR (od 2012).

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!