MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Akademia Leona Koźmińskiego od  lat wspiera i podejmuje inicjatywy kierowane do młodzieży szkół średnich. Uczelnia stawia na edukację młodych ludzi i ich rozwój – zarówno w ramach bezpłatnych zajęć, jak i zapraszając do społeczności akademickiej.

W ramach inicjatywy Kozminski@TopHighSchool budowane są partnerstwa uczelni z najlepszymi liceami i technikami w Polsce. Dzięki takiej współpracy młodzież zyskuje m.in. możliwość przygotowania się do wymarzonych studiów ze wsparciem kadry akademickiej oraz udziału w zajęciach i aktywnościach kół naukowych. Adresatami jest nie tylko młodzież, ale także nauczyciele, pedagodzy oraz dyrektorzy szkół. Szkoły średnie zyskują możliwość zrealizowania zajęć dopasowanych do profilu klasy lub wybranego kierunku studiów. Takie zajęcia mają charakter nie tylko wykładów, ale też interaktywnych symulacji – np. rozprawy sądowej albo debaty oksfordzkiej.

Możliwość współpracy ze środowiskiem akademickim to dla szkoły średniej szansa na wzbogacenie oferty edukacyjnej, a dla uczniów – możliwość zetknięcia się z realiami uczelni wyższej jeszcze w trakcie nauki w liceum – zaznacza Wioletta Dębiec, dyrektorka XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja, należącego do programu Kozminski@TopHighSchool. – W liceum Kołłątaja od lat kładziemy nacisk na edukację ekonomiczną, aby nasz absolwent posiadł nie tylko wiedzę, ale także umiejętności niezbędne do poruszania się w realiach gospodarki rynkowej XXI wieku. Akademia Koźmińskiego objęła patronatem nasze klasy biznesowe, dzięki czemu nasza nauka biznesu i zarządzania jest na jeszcze wyższym poziomie.

Indywidualne podejście

Program Kozminski@TopHighSchool wyróżnia indywidualne podejście do każdej ze szkół. Uczelnia wspiera koła naukowe (szczególnie z zakresu ekonomii, prawa, biznesu, edukacji obywatelskiej czy ekologii) i inicjatywy podejmowane przez szkoły. Zaprasza młodzież, nauczycieli i dyrektorów do udziału w wydarzeniach oraz konferencjach odbywających się na kampusie. Uczennice i uczniowie mają szansę poczuć atmosferę studiowania i bycia częścią społeczności uczelni wyższej. Młodzież nie tylko zostaje wyposażona w wiedzę, ale także zyskuje możliwość zdobycia umiejętności miękkich, dzięki współpracy z Biurem Karier Uczelni.

W ramach programu realizowane są także szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół. Wachlarz poruszanych tematów jest bardzo szeroki – dotyczy m.in. problematyki wypalenia zawodowego, warsztatu pracy z generacją Z, wykorzystania sztucznej inteligencji w nauczaniu, jak również przygotowania programu nowego przedmiotu Biznes i zarządzanie.

Ważnym elementem programu Kozminski@TopHighSchool jest możliwość utworzenia klasy patronackiej, zakładającej udział uczniów w wybranych zajęciach ze studentami czy prowadzenia niektórych zajęć przez kadrę akademicką.

– Dołączenie do projektu Kozminski@TopHighSchool otworzyło nowy rozdział w ponad stuletniej historii „Poniatówki” – podkreśla mgr Maciej Rusiecki, Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie. – Podjęcie starań o patronat Akademii Leona Koźmińskiego nad klasą prawną nie był przypadkowy. Dzięki zajęciom prowadzonym przez kadrę najlepszej polskiej uczelni wg Rankingu Perspektyw i wiodącej uczelni europejskiej, nasze liceum zyskało nie tylko dostęp do wiedzy akademickiej, ale także stworzyło szereg możliwości dalszego kształcenia i rozwoju w zakresie prawa i administracji dla naszych uczniów.

Szczegółowych informacji o programie Kozminski@TopHighSchool dla szkół średnich chcących dołączyć do inicjatywy, udziela dr Mateusz Woiński, Pełnomocnik Rektora Akademii Leona Koźmińskiego ds. Współpracy z Liceami.

KTHSchool.pdf

https://www.kozminski.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!