MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Podczas konferencji zorganizowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 10 kwietnia 2024 roku zainaugurowano Program Badania i Innowacje w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (Fundusze Szwajcarskie, Program Szwajcarski) to fundusze przeznaczone przez Szwajcarię na rozwój naszego kraju, na podstawie uzgodnień z Unią Europejską oraz z Polską. Poprzednią edycję realizowano w latach 2007-2017. Obecną, drugą już edycję, zainaugurowano oficjalnie w grudniu ubiegłego roku i będzie realizowana do 2029 roku.

O programie

Druga edycja Funduszy Szwajcarskich obejmuje program Badania Naukowe i Innowacje oraz program wsparcia rozwoju miast. Pogram Badania Naukowe i Innowacje wspiera badania podstawowe i stosowane. Jego założenia zostały opracowane w oparciu o zidentyfikowane potrzeby odbiorców w odróżnieniu od pierwszej edycji, która miała charakter projektowy. Każda z dwóch części programu ma innego operatora. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju odpowiada za realizację programu w obszarze badań stosowanych we współpracy ze szwajcarską agencją ds. innowacji – Innosuisse. Program ma na celu zwiększenie potencjału naukowego i innowacyjności polskich jednostek badawczych, uczelni i przedsiębiorstw poprzez wzmocnienie współpracy naukowo-badawczej z partnerami szwajcarskimi oraz innymi partnerami międzynarodowymi. W zakresie badań podstawowych za program odpowiada Szwajcarska Narodowa Fundacja Nauki, której partnerem po stronie polskiej jest Narodowe Centrum Nauki.

Budżet programu wynosi 41,176 mln franków szwajcarskich, w tym 35 mln - wkład Szwajcarii oraz 6,176 mln - wkład Polski. To ogromna szansa na intensyfikację współpracy badawczej między ośrodkami naukowymi, jak również przedsiębiorstwami w Polsce i Szwajcarii.

Dla kogo

Z programu będą mogły skorzystać uczelnie wyższe, instytuty badawcze, inne podmioty prowadzące badania i zatrudniające badaczy oraz – naborach w ramach badań stosowanych – dodatkowo przedsiębiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP.

Współpraca w ramach poprzedniej edycji Funduszy Szwajcarskich, w latach 2007-2017, przyniosła bardzo dobre efekty. W partnerstwie pomiędzy polskimi i szwajcarskimi podmiotami zrealizowano wówczas szereg projektów. Współpracę nawiązało ponad 500 naukowców i prawie 50 instytutów oraz uczelni w Polsce i Szwajcarii. W obecnej edycji chcemy dalej rozwijać potencjał kadry naukowej oraz wspierać rozwój instytucjonalny podmiotów badawczych. Mamy nadzieję wzmocnić transfer wyników badań do biznesu, a tym samym budować bardziej konkurencyjną gospodarkę. – powiedział prof. Jerzy Małachowski, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, otwierając konferencję. – Chcielibyśmy, aby te nowe współprace stworzyły długoterminowe partnerstwa, które pomogą wzbogacić potencjał instytucji badawczych, a także ich międzynarodowy zasięg – podkreślił prof. Małachowski.

Program ma również na celu promowanie kobiet-badaczy oraz młodych naukowców. Udział we wspólnych projektach badawczych jest dla nich okazją do doskonalenia się w swoich dziedzinach wiedzy. Jest to krok na drodze do budowania własnych zespołów badawczych, a tym samym rozwoju kariery naukowej.

Nabory wniosków

2 kwietnia 20224 roku ruszył nabór wniosków dla naukowców, którzy chcą otrzymać dofinansowanie z Funduszy Szwajcarskich na prowadzenie badań podstawowych. Nabór na multilateralne projekty naukowe MAPS – Multilateral Academic Projects ogłosiła Szwajcarska Narodowa Fundacja Nauki (SNSF). Konkurs zakłada współpracę podmiotów z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Węgier w partnerstwie z podmiotami szwajcarskimi. 22 kwietnia 2024 roku będzie ogłoszony nabór wniosków w programie badań stosowanych zarządzanym przez NCBR.

Więcej informacji o drugiej edycji Funduszy Szwajcarskich: programszwajcarski.gov.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!