MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Prof. dr hab. Bernard Mendlik, dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej UKW, został rektorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w kadencji 2024-2028, zwyciężając z dwoma kontrkandydatami w drugiej turze głosowania. O głosy 120-osobowego Kolegium Elektorów walczyli także prof. Jarosław Burczyk, prorektor ds. nauki oraz dr hab. Artur Laska, dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Administracji.

W pierwszej turze najwięcej głosów – 51 – otrzymał prof. Jarosław Burczyk, prof. Bernard Mendlik – 38, prof. Artur Laska – 28. W drugiej turze najlepszy wynik uzyskał prof. Mendlik, na którego zagłosowało 64 elektorów, prof. Burczyk uzyskał 52 głosy. W głosowaniu uczestniczyło 117 elektorów.

W swoim programie wyborczym, kierowanym do nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów, administracji uczelni oraz dotyczącym współpracy z miastem i regionem prof. Mendlik zapowiadał zbudowanie systemu wsparcia dla nauczycieli akademickich starających się o granty i przejrzystego systemu awansu zawodowego pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej rangi stanowiska profesora. Rektor-elekt zamierza wprowadzić możliwość kształcenia na wielu kierunkach w języku angielskim i wzmocnienie niszowych kierunków studiów poprzez wprowadzenie innowacyjnych form nauczania, np. wprowadzenie podwójnego dyplomowania z zagranicznymi uczelniami partnerskimi. Zamierza także reaktywować studencki klub Beanus i podwyższyć standard hotelu asystenckiego.

Prof. Bernard Mendlik jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) i Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Kwalifikacje I stopnia (obecnie doktorat) uzyskał w dyscyplinie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (1999). Także w poznańskiej Akademii Muzycznej uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura (2006). W 2014 r. otrzymał tytuł profesora w dziedzinie sztuki muzyczne.

Był dyrektorem Instytutu Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy (2012-2015), a po przekształceniu jednostki – dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy 2015 - do dzisiaj). W latach 2008-2012 pełnił funkcję prorektora ds. Organizacji i Rozwoju UKW w Bydgoszczy. W tym czasie był kierownikiem projektów finansowanych ze środków unijnych RPO: Budowa Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu UKW oraz Budowa Biblioteki Głównej UKW w Bydgoszczy. W 2014 r. ukończył Podyplomowe Studia MBA na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. W latach 2016-2024 dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej UKW.

Jego dorobek artystyczny koncentruje się na pracy z Chórem Akademickim UKW w Bydgoszczy. Uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia, uczestnicząc w międzynarodowych i krajowych koncertach, konkursach oraz festiwalach chóralnych.

Dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy przygotowuje partie chóralne wielkich form wokalno-instrumentalnych. W 2004 r. był doradcą językowym Chóru Radia Berlińskiego i współpracował przy koncertach w Filharmonii Berlińskiej prowadzonych przez Sir Simona Rattle`a. Jest dyrektorem programowym Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Akademickich – Akademickie Kolędowanie, odbywającego się od 2008 r. w Bydgoszczy. Członek Jury na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i festiwalach muzyki chóralnej. Członek Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.

ukw.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!