MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Erasmus+ to nowy program Unii Europejskiej, który od 2014 r. zastąpi kilka dotychczasowych programów edukacyjnych. W Polsce będą go realizować trzy ministerstwa: edukacji narodowej, nauki i szkolnictwa wyższego oraz sportu i turystyki.

Przewiduje się, że formalnie unijne rozporządzenie, ustanawiające program, zostanie przyjęte we wrześniu 2013 r. – podało w piątek Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w przesłanym PAP komunikacie.

Jak wyjaśnił resort nauki, Erasmus+ nie będzie adresowany jedynie do szkolnictwa wyższego, ale obejmie wszystkie sektory edukacji, a także działania skierowane do młodzieży i związane ze sportem. Zastąpi obecnie funkcjonujące programy: „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink. Jego celem będzie wspieranie wszystkich sektorów kształcenia i szkolenia, w tym zwłaszcza kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się dorosłych oraz pozaformalnego kształcenia się młodzieży.

Z inicjatywy Polski do rozporządzenia udało się wprowadzić i utrzymać zapis, umożliwiający udział w Erasmusie + krajom sąsiedzkim, w tym państwom Partnerstwa Wschodniego – podkreślono w komunikacie MNiSW. Zapis ten umożliwi tym państwom uczestnictwo w programie po spełnieniu wymogów formalnych np. podpisaniu stosownej umowy, utworzeniu narodowej agencji zarządzającej programem oraz wpłacie tzw. entry ticket.

Struktura nowego programu obejmie trzy segmenty: mobilność edukacyjną, współpracę na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz wsparcie reform polityki edukacyjnej.

W ramach pierwszego segmentu studenci i uczniowie będą mogli uczyć się w instytucji partnerskiej, odbywać staż lub zdobywać doświadczenia jako uczeń, asystent lub praktykant za granicą. Pracownicy naukowi będą mogli prowadzić zajęcia, odbywać staże lub profesjonalne szkolenia za granicą. Przewidziano też wsparcie międzynarodowej wymiany studentów i pracowników do i z krajów trzecich w zakresie szkolnictwa wyższego.

W ramach współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Erasmus+ umożliwi m.in. nawiązywanie partnerstwa strategicznego pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a przedsiębiorstwami.

Z kolei wsparcie reform polityki edukacyjnej będzie się odbywać m.in. poprzez wdrażanie elementów uznawalności kształcenia w szczególności: Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF), Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET), Europejskich Ram ds. Jakości w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (EQAVET), Europejskiego Rejestru Agencji Akredytacyjnych (EQAR) oraz Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (ENQA).

W środę Parlament Europejski uchwalił rezolucję, w której poparł polityczny kompromis z rządami ws. budżetu UE na lata 2014-2020.Porozumienie w sprawie budżetu zakłada m.in. postulowane przez PE przyspieszenie wydatków na cele związane z poprawą sytuacji młodzieży na rynku pracy, a także z badaniami naukowymi, wsparciem młodzieży (w tym programu Erasmus) oraz wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw.

Uruchomiony w 1987 roku Erasmus to program Unii Europejskiej wspierający mobilność studentów i pracowników uczelni oraz inne formy międzynarodowej współpracy szkół wyższych. Patronuje mu holenderski filozof, teolog i humanista Erazm z Rotterdamu, bo jak wielu ludzi renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy. Polska bierze w nim udział od roku 1998/99.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt