MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Prof. dr hab. Beata Wojciechowska, dziekan Wydziału Humanistycznego, została 11 kwietnia br. wybrana rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028. W historii UJK będzie drugą kobietą na tym stanowisku. Pokonała dwoje kontrkandydatów, prof. Barbarę Gawdzik, prorektor do spraw kształcenia UJK oraz prof. dr hab. Jacka Semaniaka, prezesa Głównego Urzędu Miar oraz rektora UJK w latach 2012-2020.

W głosowaniu uczestniczyło 100 elektorów. O wyborze zadecydowała druga tura głosowania. W pierwszej turze z rywalizacji odpadł prof. Jacek Semaniak, na którego głos oddało 25 elektorów, prof. Barbara Gawdzik zdobyła 38 głosów, a prof. Beata Wojciechowska 37. W drugiej turze prof. Wojciechowską poparło 55 elektorów, a prof. Gawdzik 45 osób.

- Szanowni Państwo, chciałam bardzo serdecznie podziękować za zaufanie, którym mnie obdarzyliście. Na pewno zrobię wszystko, aby tego zaufania państwa nie zawieść. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy mnie poparli w dzisiejszym głosowaniu. Tych którzy na mnie nie zagłosowali, zachęcam do współpracy i mam nadzieję, że przez te 4 lata, nasza współpraca i wzajemne relacje będą się również, bardzo dobrze, układały – mówiła prof. Beata Wojciechowska tuż po ogłoszeniu wyników głosowania. - Zapewniam o zrównoważonym rozwoju wszystkich wydziałów, filii i szkoły doktorskiej. Będę wierna swojemu hasłu „Razem tworzymy uniwersytet” – podkreśliła.

W programie wyborczym zapowiada, że jej priorytetem jest dalszy rozwój badań naukowych i działalności artystycznej, utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej, upowszechnianie nowoczesnych metod nauczania i technologii w dydaktyce akademickiej (etyczne wykorzystanie SI). Preferować będzie działania zmierzające do uproszczenia procedury wykorzystywania środków na projekty badawcze; uzyskania wyższych kategorii w ewaluacji przy wsparciu Uniwersytetu; ułatwienia współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Ważnym zadaniem jest uproszczenie biurokratycznych procedur oraz usprawnianie procesu podejmowania decyzji.

Prof. Beata Wojciechowska (ur. w 1963 r.) ukończyła w 1987 r. studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach .W tym samym roku została zatrudniona jako asystent w Zakładzie Historii Średniowiecznej Instytutu Historii WSP. Rozprawę doktorską obroniła w 1997 r. w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W 2010 r. uzyskała habilitację, w 2021 r. otrzymała tytuł profesora w dziedzinie nauk humanistycznych. W latach 2012-2020 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a od 2020 r. piastuje funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego.

W pracy naukowej oraz publikacjach podejmuje tematy badawcze dotyczące medycyny średniowiecznej, kar kościelnych w Polsce średniowiecznej, prawa kanonicznego, religijności średniowiecznej, fauny średniowiecznej, historii regionalnej. W swoim dorobku posiada ponad sto dwadzieścia różnego rodzaju prac naukowych, w tym cztery monografie. Publikowała w czasopismach i wydawnictwach naukowych polskich, czeskich, słowackich, niemieckich, kanadyjskich, fińskich i holenderskich. Wyniki swoich badań prezentowała na kilkudziesięciu konferencjach ogólnopolskich i zagranicznych. Jest współredaktorką osiemnastu prac zwartych.

ujk.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!