MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Premier Donald Tusk, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, powołał Tomasza Cytrynowicza na stanowisko Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Nowy Szef UdSC jest wieloletnim pracownikiem urzędu i został wybrany w drodze konkursu przeprowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pamiętamy Tomasza Cytrynowicza z konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce”,  podczas których dzielił się z uczestnikami swoją pogłębioną wiedzą na temat uregulowań prawnych i administracyjnych dotyczących pobytu studentów zagranicznych w Polsce, oraz chętnie i rzeczowo odpowiadał na pytania z sali.

Tomasz Cytrynowicz jest z wykształcenia prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2002 roku zajmuje się zagadnieniami migracji - początkowo na uniwersytecie, w organizacjach pozarządowych, a następnie w administracji publicznej. W 2006 roku został urzędnikiem mianowanym służby cywilnej. Jest wieloletnim pracownikiem Urzędu do Spraw Cudzoziemców: od 2005 roku był naczelnikiem wydziału postępowań uchodźczych, od 2010 roku dyrektorem Departamentu Legalizacji Pobytu, a od 2014 roku dyrektorem Biura Szefa Urzędu.

Cieszy nas, że to ważne z punktu widzenia 100-tysiecznej rzeszy studentów zagranicznych w polskich uczelniach, stanowisko obejmuje osoba posiadająca ku temu wszelkie kwalifikacje. Jednocześnie, już teraz, serdecznie zapraszamy Tomasza Cytrynowicza na kolejną konferencję „Studenci Zagraniczni w Polsce 2025”, która odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim.

Na zdjęciu od lewej: Tomasz Cytrynowicz, prof. Maciej Duszczyk, Paula Fanderowska, Michał Fijoł
Konferencja Studenci Zagraniczni w Polsce 2020

Opr. KB

gov.pl
radio.opole.pl
gov.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!