MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Prof. dr hab. Barbara Jankowska, przewodnicząca Rady Awansów Naukowych UEP i kierowniczka Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej UEP, została wybrana 12 kwietnia br. na rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kadencję 2024-2028. Jest pierwszą kobietą na tym stanowisku od momentu założenia uczelni w 1926 roku i 19. osobą obejmującą funkcję rektora.

Prof. dr hab. Barbara Jankowska, przewodnicząca Rady Awansów Naukowych UEP i kierowniczka Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej UEP, została wybrana 12 kwietnia br. na rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kadencję 2024-2028. Jest pierwszą kobietą na tym stanowisku od momentu założenia uczelni w 1926 roku i 19. osobą obejmującą funkcję rektora.

- Z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością podjęłam decyzję o kandydowaniu w wyborach rektora naszego Uniwersytetu na kadencję 2024-2028. Mam świadomość ogromu pracy, obowiązków oraz wyzwań, które niesie ze sobą pełnienie tej zaszczytnej funkcji. Warunki, w jakich przyszło nam działać, wymagają z jednej strony bardzo rozważnych decyzji, z drugiej – podejścia zdecydowanego w niestabilnym otoczeniu. Tym, co najbardziej motywuje mnie do działania, jest świadomość, że razem możemy podejmować wysiłki dla dobra całej naszej uczelnianej wspólnoty, a wartość tworzona przez te działania może oddziaływać także na otoczenie, w którym jesteśmy aktywni jako społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Moją pasją i jednocześnie umiejętnością jest budowanie takiej kultury organizacyjnej i atmosfery, w której wszyscy zyskują poczucie sensu oraz satysfakcji ze swojej pracy - zwracała się do akademickiej społeczności w swoim programie wyborczym „To nasz UEP” prof. Barbara Jankowska.

Rektor-elekt przedstawiła także zespół prorektorów, z którym tworzyła program działań na kadencję 2024-2028, w podziale na obszary zadaniowe, aby możliwie przejrzyście i syntetycznie nakreślić ich priorytety. Do tych obszarów należą: nowoczesna nauka, z wprowadzeniem rozwiązań wspierających rozwój indywidualnego potencjału naukowego pracowników i doktorantów oraz uzyskanie i utrzymanie jak najwyższych kategorii ewaluacji działalności naukowej; konkurencyjna dydaktyka poprzez modyfikację oferty edukacyjnej oraz reorganizację procesu dydaktycznego; a także stabilność finansowa, efektywna współpraca oraz społecznie odpowiedzialna organizacja.

Prof. Barbara Jankowska naukowo specjalizuje się w zagadnieniach biznesu międzynarodowego, w szczególności dotyczących międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa i branży, zagranicznych inwestycji bezpośrednich, strategii umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz klastrów gospodarczych.

W przeszłości była m.in. przewodniczącą Rady Programowej Programu Executive MBA Poznań-Atlanta, członkinią Rady Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP, zespołu ds. wdrożenia ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie nauki w UEP. Przez dwie kadencje (2016-2021) była narodowym reprezentantem Polski w międzynarodowym stowarzyszeniu naukowym – European International Business Academy (EIBA), a także pełniła funkcję prezydenta EIBA.

ue.poznan.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!