MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Politechnika Krakowska we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłosiła konkurs na koncepcję architektoniczną nowej siedziby Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. Nowy budynek dydaktyczno-laboratoryjny (realizowany dwuetapowo) ma powstać na terenie kampusu PK w krakowskich Czyżynach (w rejonie pomiędzy al. Jana Pawła II, ul. prof. Michała Życzkowskiego i ul. Izydora Stella-Sawickiego). 

Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest na wrzesień 2024 r. Zwycięzca otrzyma 65 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji na wykonanie projektu nowej siedziby wydziału dla politechnicznych informatyków i matematyków (nagrody finansowe przewidziano także za II i III miejsce oraz uczestnictwo w 2. etapie konkursu). Sądowi konkursowemu przewodniczy prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz. 

Wydział Informatyki i Telekomunikacji (WIiT) jest jednym z najmłodszych wydziałów Politechniki Krakowskiej, dynamicznie się rozwijającym i cieszącym się ogromnym zainteresowaniem kandydatów na studia. Ma bogate plany dalszego rozwoju naukowego i w obszarze kształcenia studentów. Ich realizacji sprzyja wysoka kategoria (A), uzyskana w ostatniej ewaluacji dyscyplin naukowych. Dzięki tak znakomitej ocenie dorobku naukowego pracowników wydziału uczelnia nabyła prawa do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

Ambitne plany dalszego rozwoju rodzą potrzeby stworzenia lepszych warunków do pracy naukowej i dydaktyki, bo obecnie wydział nie ma własnej siedziby. Prowadzi zajęcia ze studentami i badania naukowe w kilku lokalizacjach uczelni. Stąd rozpoczęcie przygotowań do budowy nowego miejsca dla wydziału na terenie kampusu w Czyżynach i jednoczesne intensywne starania o pozyskanie dofinansowania dla takiego projektu ze środków zewnętrznych.

Ogólny koszt całej dwuetapowej inwestycji wraz z pierwszym wyposażeniem szacowany jest na blisko 180 mln zł. Politechnika chce przeznaczyć na nią środki własne oraz pozyskane z dofinansowań, z wnioskami zwróciła się już do Ministerstwa Nauki. Na pierwszym etapie działań uczelnia zabezpieczyła środki m.in. na ogłoszony właśnie, wspólny z SARP, konkurs na koncepcję architektoniczną budynku oraz wykonanie projektu na podstawie zwycięskiej koncepcji konkursowej. Termin rozpoczęcia prac budowlanych i zakończenia inwestycji uzależniony będzie od dalszych postępów w budowaniu finansowania dla tak poważnego przedsięwzięcia.

Ważne terminy konkursowe

  • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 30.04.2024 do godz. 12
  • Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia opracowań studialnych w 1. etapie konkursu – 8.05.2024
  • Złożenie opracowań studialnych w 1. etapie konkursu – 14.06.2024 do godziny 12
  • Rozstrzygnięcie 1. etapu konkursu oraz przesłanie zaproszeń do składania prac konkursowych w 2. etapie konkursu – 3.07.2024
  • Złożenie prac konkursowych w 2. etapie konkursu – 19.08.2024 do godz. 15
  • Ogłoszenie wyników konkursu – 6.09.2024

Nagrody pieniężne (brutto)

  • I nagroda 65 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
  • II nagroda 30 000 zł
  • III nagroda 20 000 zł

oraz nagrody pieniężne w wysokości 25 tys. zł dla uczestników konkursu, którzy zostaną zaproszeni do 2. etapu i złożą w nim kompletną pracę konkursową

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu konkursowym na stronie SARP Kraków oraz na stronie Politechniki Krakowskiej

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!