MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Do współpracy i konsolidacji uczelni wyższych namawiał rektorów pomorskich uczelni minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusz Wieczorek, który spotkał się z nimi w Uniwersytecie Gdańskim.

- To nowe otwarcie. Chciałbym spotykać się z Państwem w Waszych uczelniach, słuchać Was i rozmawiać. Nie tylko wzywać do Warszawy. Oczywiście zapraszam też do Ministerstwa, ale ważne dla mnie jest poznanie uczelni, ich możliwości i dialog że społecznością - przywitał rektorów Minister Dariusz Wieczorek.

Spotkanie, które odbyło się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, miało charakter roboczy. Rektorzy mogli zapoznać się m.in. ze strategią rządu dotyczącą najważniejszych i koniecznych zmian w szkolnictwie wyższym, a także zmianami w sposobie finansowania uczelni.

- Podział środków musi być transparentny zaznaczył minister, który podkreślał też konieczność współpracy wszystkich uczelni, stawiając za przykład Związek Uczelni im Daniela Fahrenheita. Rektorzy pytali m.in. o kwestie dotyczące umiędzynarodowienia, o zmiany w zasadach ewaluacji i problemy związane z publikacjami w punktowanych czasopismach.

Obecni przedstawiciele władzy wojewódzkiej - wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz - i samorządowej - dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Stanisław Szultka - apelowali do ministra o uważne traktowanie podczas planowanych zmian mniejszych uczelni, których rola w regionie jest także istotna.

Gospodarz, rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski, podziękował ministrowi w imieniu rektorów za spotkanie i wyraził nadzieję, że zapowiadane zmiany uda się wdrożyć sprawnie, dla dobra nauki.

Po krótkiej przerwie delegacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udała się na Wydział Nauk Społecznych. Tam odbył się briefing prasowy oraz spotkanie ze studentami i doktorantami pomorskich uczelni.

Rektor UG podziękował ministrowi, że to właśnie Uniwersytet Gdański stał się gospodarzem spotkania z przedstawicielami władz pomorskich uczelni, a także za rozwianie wielu wątpliwości związanych - między innymi - z planowaną zmianą ustawy o szkolnictwie wyższym.

Minister Dariusz Wieczorek podzielił się z dziennikarzami planami odwiedzenia do końca czerwca wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Program ma być wyrazem zmiany dotychczasowej polityki Ministerstwa Nauki na bardziej otwartą. W swojej wypowiedzi odniósł się również do koncepcji Uczelni Fahrenheita. - Cenię sobie inicjatywę współpracy uczelni - stwierdził. - Federacja Uczelni Fahrenheita to jest potencjalnie ten kierunek, który powinniśmy realizować. Musimy to robić mądrze, aby rzeczywiście tworzyć klimat do powstania wielkiego uniwersytetu, który również na arenie międzynarodowej będzie mógł konkurować z największymi i najlepszymi.

Następnie Minister przedstawił główne wyzwania związane z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym. Wśród nich znalazły się takie kwestie jak: studenci (będący w centrum uwagi Ministerstwa), wydatkowanie środków i zwiększenie kompetencji rektorów w tym zakresie, nakłady na badania naukowe, ewaluacja uczelni, zmiany w systemie wyboru rektorów oraz  kwestia szkół doktorskich. Według ministra Dariusza Wieczorka dla rozwoju uczelni kluczowe jest „wychodzenie poza granice Polski”, resort zaś będzie wspierał takie działania. W trosce o młodych ludzi minister chce stawiać na jakość nauczania, a nie na liczbę uczelni - oraz takie zmiany systemowe, by przeciwdziałać tworzeniu się patologii.

Wśród wątków poruszonych przez dziennikarzy znalazły się takie kwestie, jak współpraca nauki z biznesem (i jej promowanie poprzez powiązanie z systemem dotacji uczelni), oczekiwania uczelni wobec Ministerstwa w kontekście rzeczywistych możliwości resortu oraz ochrona studentów przed pseudo-uczelniami i nieuczciwymi praktykami. Pomysłem ministra na rozwiązanie tego ostatniego problemu jest wprowadzenie większej kontroli i konieczności certyfikacji przez PKA wszystkich kierunków studiów, które dają jakiekolwiek uprawnienia do wykonywania zawodu. - Najważniejsi są studenci - podkreślił minister Wieczorek - i właśnie o nich należy myśleć, gdy się mówi o jakości nauczania.

Na spotkaniu ze studentami i doktorantami minister zachęcał młodych ludzi do aktywności - między innymi poprzez uczestnictwo w Parlamencie Studentów oraz w wyborach, od tych uczelnianych, przez samorządowe, po wybory do Parlamentu Europejskiego. - Musicie zdać sobie sprawę, jak potężną siłą jesteście - stwierdził, odnosząc się do liczby ponad 1 300 000 osób aktualnie studiujących w Polsce.

Wśród pytań przedstawicieli studentów i doktorantów dominowały kwestie socjalne - w tym stypendia i akademiki. Zapewnienie odpowiedniej liczby domów studenckich jest - według ministra nauki - jednym z kluczowych czynników dostępu do edukacji oraz ważną częścią działań resortu. Wśród propozycji usprawnienie systemu stypendiów jest zwiększenie autonomii rektorów w zakresie wydatkowania przeznaczonych na nie środków. W swoich wypowiedziach minister Dariusz Wieczorek odniósł się także do problemów doktorantów, pozostających niejako „poza przywilejami” zarówno statusu studenta, jak i pracownika, oraz do bolączek osób studiujących na uczelniach niepublicznych. Ponownie zachęcił do aktywnego uczestniczenia młodych ludzi w życiu uczelni i odwagi w zgłaszaniu nieprawidłowości. - Studia to ma być radość, zabawa i nauka - podsumował minister.

Źródło: Uniwersytet Gdański

Fot. Alan Stocki/UG

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!