MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Dr hab. Kamil Liberadzki, prof. SGH został wybrany po raz kolejny na 2,5-letnią kadencję do zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (ang. European Banking Authority, EBA).

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) jest niezależnym organem Unii Europejskiej (UE), który ma za zadanie zapewnić skuteczną i spójną regulację ostrożnościową i nadzór w całym europejskim sektorze bankowym. Do ogólnych celów działalności Urzędu należą utrzymanie stabilności finansowej w Unii oraz zapewnienie integralności, efektywności i prawidłowego funkcjonowania sektora bankowego.

EUNB jest częścią Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF), który obejmuje jeszcze dwa organy nadzoru: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).

Kamil Liberadzki jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, prof. SGH w Katedrze Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością. Absolwent SGH oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Źródło: gazeta.sgh.waw.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!