MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Projekt nowelizacji przepisów, zakładający m.in. podział na uczelnie akademickie i zawodowe oraz uznawanie przez uczelnie kwalifikacji zdobytych poza studiami, trafił do konsultacji społecznych. Treść projektu można znaleźć na stronie internetowej resortu nauki.

Jak poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jedną z ważniejszych propozycji jest umożliwienie dojrzałym osobom z doświadczeniem zawodowym i wiedzą zdobytą na specjalistycznych kursach i szkoleniach, uzupełnienia wykształcenia i zdobycia dyplomu szkoły wyższej poza formalnym tokiem studiów.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zakłada również zróżnicowanie uczelni na akademickie i zawodowe. Tylko niektóre uczelnie (z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora) będą mogły kształcić na studiach ogólnoakademickich, nastawionych na zdobywanie wiedzy i rozwój naukowy. Inne uczelnie, prowadzące studia o profilu praktycznym, będą miały obowiązek zapewnienia studentom trzymiesięcznych praktyk. Ponadto możliwe będzie prowadzenie tzw. studiów dualnych, czyli takich, na których część zajęć odbywana jest w salach wykładowych, a część w praktyce, w przedsiębiorstwie.

Wierzę, że te przepisy zwiększą szansę absolwentów na rynku pracy, umożliwią szerszej grupie osób dorosłych podnoszenie swych kwalifikacji, a szkołom wyższym dadzą możliwość stworzenia atrakcyjnej oferty kształcenia zarówno tych studentów, którzy chcą szybko wejść na rynek pracy, jak i tych, którzy wiążą swą przyszłość z karierą naukową – zapewnia minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.

Projekt zakłada też, że prace dyplomowe przed obroną będą obowiązkowo sprawdzane programem antyplagiatowym, a po obronie trafią do komputerowego repozytorium. Z zawartością repozytorium będą porównywane późniejsze prace, aby wyeliminować plagiatowanie prac już obronionych.

Studenci od pierwszego roku, w myśl projektu, będą mogli otrzymywać stypendia rektora (dawniej stypendia za wyniki w nauce). Obecnie otrzymują je studenci drugiego roku na podstawie wyników z pierwszego roku. Po wejściu w życie nowelizacji podstawą do przyznawania stypendiów na pierwszym roku mają być wyniki matur.

Publikowana ma być ponadto lista kierunków, do których Polska Komisja Akredytacyjna lub resort nauki ma zastrzeżenia – lista, nazywana przez MNiSW listą ostrzeżeń ma uchronić kandydatów przed wyborem studiów, które mogą nie zapewnić ciągłości lub jakości kształcenia.

Mają się zmienić też przepisy dotyczące wynalazków. Jak tłumaczy resort, jeśli znowelizowane przepisy wejdą w życie, naukowcy będą właścicielami praw majątkowych do wynalazków oraz innych efektów realizowanych przez nich badań i projektów naukowych.

Przekazanie naukowcom praw majątkowych do ich wynalazków sprawi, że wdrażanie i komercjalizowanie wyników badań będzie dla nich po prostu bardziej opłacalne. To najskuteczniejszy sposób, by koło zamachowe polskich innowacji mogło wreszcie ruszyć – podkreśla minister nauki.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt