MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


W ciągu 25 lat na naszej uczelni rodziły się marzenia, kształtowały umysły, rozwijał Uniwersytet, a przede wszystkim rozkwitała młodzież pełna pasji i ambicji – mówił prof. Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego podczas obchodów srebrnego jubileuszu UWM.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie uroczyście obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Zaproszenie do świętowania srebrnego jubileuszu przyjęli nie tylko członkowie społeczności akademickiej, ale także liczni znamienici goście z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Dariuszem Wieczorkiem. Główne uroczystości odbyły się 3 czerwca.

Święto Uniwersytetu obchodzone jest corocznie na pamiątkę przyjęcia projektu ustawy o utworzeniu UWM. Do Olsztyna przyjechali goście z całej Polski, by wspólnie ze wspólnotą UWM świętować rocznicą wydarzeń, które zaowocowały w niezwykły sposób. 

 - Dzięki determinacji i szybkości działania wielu ludzi1 czerwca 1999 roku rząd Rzeczpospolitej Polskiej przyjął projekt ustawy w sprawie powołania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Następnie 9 lipca 1999 roku Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu naszej uczelni z dniem 1 września 1999 roku, którą to ustawę podpisał prezydent Aleksander Kwaśniewski. Była to sekwencja wydarzeń na zawsze odmieniająca akademickie oblicze Olsztyna oraz regionu Warmii, Mazur i Powiśla – relacjonował w swoim przemówieniu prof. Jerzy Przyborowski. Jak zaznaczył rektor UWM, wpływ na śmiałe działania, które zaowocowały powstaniem Uniwersytetu w Olsztynie, miał duch wolności i przemian demokratycznych, które od 1989 roku dokonywały się w Polsce.

– Idea budowania przyszłości w oparciu o praworządność i demokratyczne wartości wyzwoliła w ówcześnie żyjących Polakach siłę do pozytywnego, twórczego działania i potrzebę zmian na lepsze – mówił rektor. – Tu, w Olsztynie, na ziemi warmińskiej, w tym przełomowym, otwierającym zupełnie nowe możliwości czasie, powstała idea stworzenia z trzech olsztyńskich podmiotów, liczącego się w kraju, nietypowego, różnorodnego Uniwersytetu, w którym znajdzie się miejsce dla reprezentantów różnych dyscyplin naukowych, kształcącego studentów gotowych zmieniać rzeczywistość nie tylko swojego regionu.

Mówiąc z wdzięcznością o ojcach założycielach UWM, prof. Jerzy Przyborowski zaznaczył, że poświęcili oni wiele godzin, dni, miesięcy, a nawet lat na przygotowanie podłoża pod ten wyjątkowy kompromis, który wyniósł tworzące go podmioty, Olsztyn i region na wyższy poziom. Szczególne słowa podziękowania rektor skierował w stronę swojego poprzednika, prof. Ryszarda Góreckiego, którego nazwał „wizjonerem i człowiekiem o wyjątkowej determinacji, stawiającym sobie i innym śmiałe cele oparte na wizji dobrej przyszłości”.

W ciągu 25 lat na naszej uczelni rodziły się marzenia, kształtowały umysły, rozwijał Uniwersytet, a przede wszystkim rozkwitała młodzież pełna pasji i ambicji – mówił rektor. – Dzięki studentom i studentkom, doktorantom i doktorantkom, naukowcom i naukowczyniom oraz całej kadrze, UWM stał się symbolem jakości, innowacji i zaangażowania w edukację oraz rozwój gospodarczy Warmii i Mazur.

Mamy ambicję, aby dalszy rozwój uniwersytetu zintegrowany był ze strategią miasta i regionu – mówił prof. Przyborowski. – Uniwersytet nie może istnieć w oderwaniu od otoczenia, zarówno społecznego, jak i gospodarczego. Tylko wspólnie możemy pozyskiwać kolejne środki finansowe. Razem powinniśmy promować się w Polsce i w Europie.

Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, decyzję o powołaniu Uniwersytetu nazwał strzałem w dziesiątkę. Jak jednak zaznaczył, nie byłoby powodów do dumy i świętowania, gdyby nie trud osób, które na pierwszy miejscu postawiły wspólny cel.

– Takie uczelnie i takie sukcesy mogą mieć miejsce tylko, jeżeli jest współpraca, zrozumienie, chęć wszystkich, ażeby coś budować – mówił minister. – To jest sukces i tych, którzy obecnie pracują na tej uczelni, ale i tych, którzy tę uczelnię tworzyli. To jest też sukces samorządów, administracji państwowej i parlamentarzystów.

Szef resortu nauki wspomniał o spotkaniu, w którym w poniedziałek przed południem brał udział wspólnie m.in. z Pawłem Bejdą, sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej, na fundamentach której powstał UWM. Spotkanie to stało się dla Dariusza Wieczorka pretekstem, by przypomnieć o wartości, jaką dla rozwoju kraju ma współpraca nauki z przemysłem.

– Rolą rządu jest, żeby takie możliwości stwarzać, a rolą uczelni jest, żeby te możliwości wykorzystywać – zaznaczył minister. – Myślę, że dzisiaj możecie być państwo pewni, że polski rząd w swojej strategii ma naukę, badania i rozwój jako jeden z priorytetów.

Zwracając się do prof. Jerzego Przyborowskiego, Dariusz Wieczorek zaznaczył:

– Magnificencjo, na pana ręce dla całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego składam serdeczne gratulacje. Chylę czoła przed waszym sukcesem i mam nadzieję, że będziecie kontynuować to, co do tej pory realizujecie, a polski rząd i minister nauki w tym będą pomagać – zadeklarował minister Wieczorek.

Źródło: uwm.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!