MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Akademia Kujawsko-Pomorska (wcześniej Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy) po raz trzynasty we współpracy z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger-Benedykt XVI, Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urzędem Miasta Bydgoszcz będzie organizatorem XV Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej pt. Sztuczna inteligencja jako wyzwanie dla współczesnego społeczeństwa w ramach Kongresu „Jeden Świat - Wiele Kultur”, który odbędzie się w dniach 25 – 26 października 2024 roku w siedzibie Akademii Kujawsko-Pomorskiej przy ul. Toruńskiej 55–57.

Kongres stanowi kontynuację zainaugurowanych w 2010 roku przez Uczelnię, corocznych spotkań naukowych, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli na temat współczesnego świata. Sukces dotychczasowych edycji Kongresu sprawił, że inicjatywa ta została dostrzeżona i doceniona przez krajowe i międzynarodowe środowiska naukowe.

Debata w szerokim gronie naukowców: prawników, pedagogów, kulturoznawców, teologów, politologów, socjologów, historyków, medioznawców, ekonomistów, inżynierów oraz przedstawicieli innych nauk jest najlepszą formą wypracowania dobrych rozwiązań, poddawania ich dyskusji, a w konsekwencji prowadzi do podejmowania nowych inicjatyw naukowych.

Dnia 26 października odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna pt. Sztuczna inteligencja jako wyzwanie dla współczesnego społeczeństwa oraz konferencje tematyczne:

  • Sztuczna inteligencja – rozwój czy zagrożenie,
  • Państwo i prawo,
  • Kulturowe i prawne dziedzictwo państw Europy,
  • Artificial Intelligence in the Humanities: Perspectives and Fears,
  • Współczesne wyzwania ekonomii,
  • Wpływ sztucznej inteligencji na nauki inżynieryjno-techniczne,
  • Wielokulturowość w naukach medycznych- opieka nad pacjentem.

Dnia 25 października odbędą się imprezy towarzyszące.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!