MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Rektorką Politechniki Białostockiej na kadencję 2024-2028 została dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk prof. PB, obecnie sprawująca tę funkcję. W wyborach rektora, które odbyły się 6 czerwca br. startowało dwoje kandydatów – dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk oraz prof. dr hab. inż. Sławomir Bakier, dyrektor Instytutu Nauk Leśnych na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB.

W głosowaniu wzięło udział 100 elektorek i elektorów wyłonionych spośród społeczności akademickiej PB. Obecna rektorka otrzymała 76 głosów poparcia, prof. Sławomira Bakiera poparło 28 elektorów.

– Czuję radość, ale też i odpowiedzialność – powiedziała prof. Marta Kosior-Kazberuk tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów. – Po raz kolejny społeczność akademicka Politechniki Białostockiej powierzyła mi swoje losy na cztery lata. To duża organizacja, 7000 studentów i prawie 1400 pracowników. Społeczność ponownie zdecydowała, że będę ich liderem.

W kampanii wyborczej prof. Marta Kosior-Kazberuk odnosiła się do swojego programu wyborczego sprzed czterech lat i deklarowała plany kontynuacji rozpoczętej w 2021 roku realizacji Strategii Rozwoju Politechniki Białostockiej na lata 2021-2024 z perspektywą przedłużenia do 2030 roku.

W kolejnej kadencji zamierza kontynuować i rozwijać model zarządzania, który odzwierciedla naturę wspólnoty akademickiej, politykę otwartości i dostępności rektora. Chce wprowadzać kolejne rozwiązania cyfrowe ułatwiające działalność uczelni, a także modernizować i rozbudowywać infrastrukturę uczelnianą. Partnerzy z otoczenia społeczno-gospodarczego mają pełnić jeszcze bardziej aktywną rolę począwszy od rekrutacji kandydatów na studia, poprzez współtworzenie programów studiów, realizację praktyk zawodowych, aż po prace dyplomowe.

– Będę kontynuowała dotychczasową działalność i te dobre rozwiązania, które wspólnie ze społecznością przygotowaliśmy – zapowiada prof. Marta Kosior-Kazberuk. – Mam nadzieję, że to będzie okres kolejnych dynamicznych działań w Politechnice Białostockiej zgodnie z oczekiwaniami całej naszej społeczności. Liczę na rozwój naszych unikalnych specjalności naukowych, na rozwój umiędzynarodowienia, rozwinięcie naszych usług edukacyjnych, modernizację i rozbudowę infrastruktury i na budowanie rozpoznawalności naszej uczelni tutaj w kraju, ale też i za granicą, a wszystko to przy dużym udziale całej społeczności naszej Uczelni.

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB (ur. 23 XI 1971 r.) jest związana z Politechniką Białostocką od ponad 30 lat. To białostoczanka, absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Jest pierwsza kobietą na stanowisku rektora w 75-letniej historii uczelni.

Pracę w Politechnice Białostockiej rozpoczęła w 1995 r. W 2002 r. uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, w 2014 r. została doktorem habilitowanym. W latach 2005-2012 była prodziekanem ds. studenckich i dydaktyki Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, w latach 2015-2020 kierownikiem Katedry Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, w latach 2016-2019 prorektorem ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej, od 2019 do 2020 roku prorektorem ds. współpracy międzynarodowej. Od 1 września 2020 pełni funkcję rektora PB.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą m. in. trwałości konstrukcji betonowych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie zbrojenia konstrukcji. Jest autorką i współautorką blisko 200 publikacji naukowych. Była promotorką 115 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Prowadziła zajęcia w kilkunastu uczelniach zagranicznych.

Kierowała i uczestniczyła w realizacji projektów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne, a także projektów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Działa w Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Od 2009 roku jest ekspertką NCBiR, od 2016 r. ekspertką Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2012-2018 reprezentowała Politechnikę Białostocką w European Civil Engineering Education and Training Association W 2018 r. została wybrana do Administrative Council of European Network for Accreditation of Engineering Education. W 2022 r. została wiceprzewodniczącą Rady Administracyjnej European Network of Accreditation of Engineering Education. Od 2022 r. prezeska Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. W 2024 r. została wybrana prezesem Zarządu Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego Białystok.

pb.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!