MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Biblioteka to nie tylko miejsce przechowywania książek. Otwarta nauka, dane badawcze, działalność dydaktyczna i wydawnicza, dostęp do zdalnych zasobów nauki – to niektóre z zagadnień, jakimi również zajmują się bibliotekarze. Będą o tym rozmawiać podczas rozpoczynającego się 18 czerwca w Poznaniu II Kongresu Bibliotek Szkół Wyższych, którego Biblioteka Uniwersytecka UAM jest współorganizatorem.

II Kongres Bibliotek Szkół Wyższych odbędzie się w dniach 18-20 czerwca w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. - Idea kongresu jako forum wymiany myśli i doświadczeń oraz integracji środowiska bibliotek uczelnianych zrodziła się przed kilku laty, pierwszy Kongres Bibliotek Szkół Wyższych odbył się w 2019 roku w Łodzi. Od początku zakładano, że będzie to kongres „wędrujący”, odbywający się cyklicznie w różnych ośrodkach akademickich – mówi dr Małgorzata Dąbrowicz, dyrektorka BU.

- Chcielibyśmy, aby tematyka obrad koncentrowała się wokół zagadnień, o których dyskutujemy na bieżąco; wokół pytań, na które szukamy odpowiedzi; wokół problemów, które łatwiej będzie rozwiązać wspólnie. Jednocześnie mamy zamiar spojrzeć na nasze środowisko z perspektywy stanu obecnego oraz przyjrzeć się działaniom podobnych środowisk w innych krajach – zapowiadają bibliotekarze na stronie internetowej Kongresu.

II Kongres Bibliotek Szkół Wyższych otworzy we wtorek za tydzień o godz. 14.00 sesja "Biblioteka w uczelni – wsparcie dla nauki", wykład wygłosi prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczycki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, współzałożyciel Centrum Naukometrycznego BUP.

Wśród prelegentów znajdą się pracownicy bibliotek, wydawnictw naukowych, świata nauki, przedstawiciele Centrum Naukometrycznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Biblioteki Narodowej, Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, a także Centrum NUKAT. Natomiast wśród 200 uczestników Kongresu będą przede wszystkim bibliotekarze szkół wyższych wszystkich typów z całej Polski, jak również goście z zagranicy.

Organizatorami wydarzenia są biblioteki poznańskich uczelni wyższych: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Biblioteka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Biblioteka Główna Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, Stowarzyszenie EBIB oraz przedstawiciele Rady Programowej I KBSW: Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Patronatem honorowym Kongres objęli: Minister Nauki, Wojewoda Wielkopolski, Prezydent Miasta Poznania oraz Rektorzy uczelni organizujących wydarzenie.

Więcej na: 2kbsw.amu.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!