MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Prof. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej, został wybrany na nowego przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych na kadencję 2024-2028. Wiceprzewodniczącymi zostali: prof. Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej, prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej i prof. Marek Pawełczyk, prorektor, rektor-elekt Politechniki Śląskiej.

Jednomyślnie podjęta decyzja zapadła 20 czerwca podczas Zgromadzenia plenarnego KRPUT, którego gospodarzem jest Politechnika Gdańska. Po wyborze rektor prof. Krzysztof Jóźwik podkreślił:

 - Uczelnie stoją przed wieloma wyzwaniami, które wymagają od nas współdziałania, ale także refleksji i intensywnej pracy. Jako przewodniczący, zobowiązuję się do pracy nad wyzwaniami, które przed nami stoją, mając na uwadze dobro naszych uczelni i całego kraju. Razem możemy zbudować silne i innowacyjne szkolnictwo wyższe, które będzie dumną wizytówką Polski.

Zdaniem nowego przewodniczącego, którego kadencja rozpocznie się 1 września 2024 r., szczególną uwagę, obok kwestii finansowania nauki, wzmocnienia wsparcia dla młodych naukowców, co jest kluczowe dla rozwoju Polski, należy poświęcić istotnym zmianom w podejściu do procesu kształcenia.

- Działamy na arenie międzynarodowej, jesteśmy już nie tylko w europejskim, ale w światowym systemie edukacji wyższej. W tym systemie musimy zbudować naszą konkurencyjność. Świat się zmienia niezwykle szybko, dlatego uczelnie powinny być bardziej elastyczne i bardziej sprawne w reagowaniu na wyzwania współczesności. Młodemu pokoleniu, naszym studentom i doktorantom trzeba zapewnić kompetencje nie na dziś, ale na przyszłość, której jeszcze nie znamy. Musimy wzbudzać w nich kreatywność i samodzielność myślenia – podkreśla prof. Jóźwik.

Wiceprzewodniczącymi KRPUT zostali: dr hab. Danuta Zawadzka, prof. Politechniki Koszalińskiej, prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk – Politechnika Śląska, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde – Politechnika Gdańska.

Prof. Krzysztof Jóźwik

Prof. Krzysztof Jóźwik jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Od ukończenia studiów w 1987 roku jest związany z Instytutem Maszyn Przepływowych, którego dyrektorem został w 2007 r. W 2014 r. otrzymał nominację profesorską w obszarze nauk technicznych.

W swojej pracy badawczej zrealizował dużo prac dla przemysłu, w tym obliczenia i konstrukcję napędu śmigłowego dla najszybszego na świecie helikoptera X3. Prowadził też projekty związane z turbinami wiatrowymi małej mocy, systemem usuwania rtęci z gazów wylotowych bloków energetycznych spalających węgiel brunatny, metodami i systemem utylizacji opakowań aerozolowych. Jednocześnie rozwijał modelowania przepływów krwi. Kierował zespołem, który opracował mechaniczne zastawki serca oraz układ zasilania powietrza dla sterownika pneumatycznych komór wspomagania serca w projekcie „Polskie sztuczne serce”.

Prof. Krzysztof Jóźwik ma bardzo duże doświadczenie organizacyjne. Od września 2020 r. pełni funkcję rektora Politechniki Łódzkiej i będzie kierował uczelnią przez kolejne cztery lata w kadencji 2024-28. Wcześniej był prodziekanem ds. studenckich na Wydziale Mechanicznym, a następnie prorektorem ds. kształcenia, po raz drugi pełniąc te obowiązki od stycznia 2020 r., a od marca kierował też Sztabem Antykryzysowym PŁ, w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!