MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Po 25 latach istnienia Rankingu cieszymy się nie tylko z tego, że mieliśmy dobry pomysł, ale też z faktu, że wystarczyło nam wytrwałości, by konsekwentnie ten koncept realizować – powiedział Waldemar Siwiński, twórca polskich rankingów edukacyjnych i założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, która przygotowuje Ranking Szkół Wyższych, otwierając po raz 25 Galę Rankingu. W Centralnym Domu Technologii w Warszawie 26 czerwca oficjalnie ogłoszono wyniki jubileuszowej edycji zestawienia.

Galę ogłoszenia wyników swoją obecnością uświetnili m.in. Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, oraz Maciej Gdula, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Dla mnie to niezwykła przyjemność uczestniczyć w dzisiejszej gali, ponieważ te 25 lat funkcjonowania rankingu Perspektyw oznacza odpowiedzialność za setki tysięcy młodych ludzi, którzy dzięki rankingowi i dzięki temu, że stanowi on wskazówkę, gdzie i po co studiować, mogli wybierać swoje ścieżki zawodowe – powiedział wicepremier Gawkowski. Jednocześnie wicepremier przyznał, że sam jest z rocznika, który sugerował się właśnie rankingiem Perspektyw przy wyborze swojej edukacji wyższej.

Wicepremier Gawkowski dodał, że jego osobistą radością jest to, jakiego znaczenia nabrał Ranking Perspektyw: – To klasyfikacja, która dziś z jednej strony jest szanowana, a z drugiej nie jest podważana. Stąd serdecznie gratuluję panu Waldemarowi Siwińskiemu i dziękuję za te wszystkie lata, które poświęcił na wypracowanie zestawienia tego formatu.

Wicepremier dziękował również rektorom i wszystkim przedstawicielom uczelni. Jak zaznaczył, to oni są gwarantem jakości kształcenia. Zaznaczył też, że państwo zamierza więcej i to systemowo inwestować w edukację, jednocześnie nie naruszając autonomii szkół wyższych. – Celem obecnego rządu jest to, by każdy student miał świadomość, że państwo inwestuje środki w edukację wyższą, ale to student właśnie jest najważniejszym elementem tej edukacji.

Maciej Gdula z MNiSW z kolei powiedział: – Wszyscy wiemy, że rankingów nie należy absolutyzować, to ma być jedynie narzędzie mierzenia jakości kształcenia i badań. Jednak marzy mi się jeszcze jeden ranking, mierzący efektywność ekonomiczną polskiej nauki. Uważam, że taka klasyfikacja jest potrzebna, by pokazać, że polscy naukowcy mimo szczupłych nakładów na naukę, świetnie wykorzystują otrzymywane środki.

Min. Gdula dodał, że polska nauka potrzebuje docenienia tego, jak jest skuteczna. Stąd Ranking Perspektyw jest potrzebny m.in. dlatego, że pomaga budować zainteresowanie szkolnictwem wyższym.

Pisemne podziękowania za Ranking Szkół Wyższych Perspektyw złożył też prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący KRASP: Od 25 lat Ranking Szkół Wyższych przygotowywany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy nie tylko pomaga młodym ludziom w zaprojektowaniu kariery zawodowej, ale też mobilizuje i aktywizuje całe środowisko akademickie w Polsce. Doroczne rankingi edukacyjne, znane ze swej transparentności i obiektywizmu, oparte na autorskiej metodologii, prezentują ogromny potencjał krajowego szkolnictwa wyższego oraz wskazują rozwiązania i dobre praktyki, pozwalając uczelniom dążyć do doskonałości.

W czasie Gali wręczono statuetki 25-lecia najbardziej zasłużonym dla Rankingu osobom. Otrzymali je: prof. Marek Rocki, prof. Michał Kleiber, prof. Bogusław Smólski i prof. Marek Safjan. Prof. Michał Kleiber, obecny Przewodniczący Kapituły Rankingu, dziękując za wyróżnienie, zdradził: – Ranking Szkół Wyższych Perspektyw zawsze budzi moje wielkie emocje, ponieważ uważnie obserwuję, jak jest on wykorzystywany przez młodych ludzi, i widzę, jak bardzo przydatna jest nasza praca.

W czasie gali wystąpiła też Alicja Tatarczuk z Huawei Polska, firmy, która od 3 lat jest partnerem głównym Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy. – Jako firma technologiczna wierzymy, że edukacja w dziedzinie technologii, nauk ścisłych i innowacji jest kluczowa dla rozwoju przyszłych talentów, które będą kształtować świat jutra.

Gala Rankingu była nie tylko okazją do odebrania dyplomów i gratulacji przez zwycięskie uczelnie, ale też do podzielenia się refleksjami przez rektorów najlepszych szkół wyższych w Polsce.

Prof. Alojzy Nowak, rektor zwycięskiego Uniwersytetu Warszawskiego (uczelnia w klasyfikacji Perspektyw wygrała już 12 raz), odnosząc się do słów wicepremiera Gawkowskiego, powiedział m.in.: – Wszyscy liczymy na większe środki na szkolnictwo wyższe, bo mamy świadomość, że na naukę nie ponosi się kosztów, wydatki na naukę to inwestycja, która jak każda inwestycja się zwraca. Dalej prof. Nowak dodał, że jako rektor najlepszej w 2024 r. uczelni w Polsce czuje z jednej strony oddech konkurencji na plecach, a z drugiej wie, że UW dogonić nie będzie łatwo wobec starań, jakie uczelnia podejmuje dla poprawy jakości kształcenia i badań.

Prof. Grzegorz Mazurek, rektor najlepszej (od 25 lat!) uczelni niepublicznej, czyli Akademii Leona Koźmińskiego, stwierdził z kolei: – Wszystkim nam chodzi o jedno: o jakość kształcenia i prowadzenie najwyższej klasy badań naukowych. I chciałbym, by państwo tak myśleli o uczelniach niepublicznych: że mamy tę samą co uczelnie publiczne misyjność, realizujemy ją tymi samymi środkami, różnią nas tylko inne reguły gry w zakresie finansowania studiów dziennych.

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024 tutaj.

Magda Tytuła

 

 Fot. Anita Kot / Perspektywy

 

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!