MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wybrało prof. Bogumiłę Kaniewską, rektorkę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na funkcję przewodniczącej w kadencji 2024-2028.

Wiceprzewodniczącymi KRASP na nową kadencję zostali: prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i prof. Michał Zasada, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Gratulujemy!

Prof. Bogumiła Kaniewska jest badaczką współczesnej literatury polskiej, zajmuje się teorią literatury, ze szczególnym uwzględnieniem form narracyjnych oraz powieści. Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1988 r.; w 1995 roku uzyskała stopień doktora, w 2001 – stopień doktora habilitowanego, a w 20015 – tytuł profesora nauk humanistycznych.

W latach 2005-2012 była zastępcą dyrektora ds. nauki Instytutu Filologii Polskiej UAM, natomiast w latach 2012-2014 – dziekanem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. W latach 2016-2020 pełniła funkcję prorektor ds. studenckich UAM, a od 1 września 2020 roku jest rektorką UAM. W roku 2020 została również wybrana na przewodniczącą Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Nadzorowała – w ramach udziału w konsorcjum EPICUR – przygotowanie wniosku, który zaowocował przyznaniem UAM statusu Uniwersytetu Europejskiego. Zainicjowała takie projekty, jak program wsparcia psychologicznego dla studentów, a także akcję „Widzialna Ręka UAM". Bierze aktywny udział w projekcie  UAM „Gdy Nauka jest Kobietą". Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Górnej Alzacji w Miluzie. 

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!