MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Dr hab. Marlena Sakowska-Baryła, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, została wybrana do Społecznego Zespołu Ekspertów przy prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się we wtorek 4 czerwca podczas konferencji zorganizowanej przez UODO pt. „Ochrona danych osobowych w UE. Dokąd zmierzamy w przededniu wyborów europejskich?”.

Jednym z najważniejszych poruszonych tematów była kwestia dotycząca przetwarzaniem danych osobowych w związku ze zbliżającym się wejściem w życie ustawy o sygnalistach. Druga to rosnące zagrożenia cyberbezpieczeństwa, które też są związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych. Dzisiaj ochronę danych osobowych musimy traktować także jako system bezpieczeństwa czy wręcz obronności kraju, dlatego wraz z zespołem będziemy pracować nad propozycjami w tym zakresie, także dotyczącym analizy ryzyk, z którymi mogą spotkać się administratorzy w poszczególnych branżach – dodał Mirosław Wróblewski, prezes UODO.

Zadaniem nowo powołanego zespołu będzie wspieranie Prezesa Urzędu w realizacji jego zadań określonych przepisami prawa, w szczególności w zakresie doradztwa i wyrażania opinii w sprawach przedstawionych Zespołowi. Będzie rekomendował także inicjowanie działań w obszarze ochrony danych osobowych oraz przygotowywał w porozumieniu z PUODO ekspertyzy i stanowiska w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych. Członkowie Zespołu będą też promowali dobre praktyki oraz wykonywali inne zadania, zlecone przez Prezesa Urzędu, dotyczące ochrony danych osobowych, szczególnie w obszarze nowych technologii.

Źródło: uni.lodz.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!