MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Od dziś maturzyści i maturzystki z małych miejscowości i niezamożnych rodzin mogą ubiegać się o stypendium na I rok studiów dziennych w ramach ogólnopolskiego Programu Stypendiów Pomostowych. Aż 10 tys. złotych wsparcia dla młodzieży, która poza dobrymi wynikami w nauce, spełnia jeden z pozostałych warunków programu. 

9 lipca ruszyła rekrutacja do 23. edycji Programu Stypendiów Pomostowych. O stypendium starać się mogą tegoroczni maturzyści i maturzystki przyjęci na I rok studiów dziennych na polską uczelnię publiczną. Oprócz tego, kandydat i kandydatka muszą pochodzić ze wsi lub małej miejscowości (do 20 tys. mieszkańców) i z niezamożnej rodziny (dochód brutto na osobę nie może przekraczać 2 969 zł).

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Dodatkowo, osoba aplikująca o stypendium pomostowe musi spełniać jedno z trzech kryteriów:

  • być finalistą/finalistką olimpiady przedmiotowej w szkole średniej,
  • być wychowankiem/wychowanką rodziny wielodzietnej* lub rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
  • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.

Stypendium Pomostowe na I rok studiów wynosi 10 tys. złotych i jest wypłacane w ratach, przez 10 miesięcy roku akademickiego. Uczestnicy programu wykazujący dobre wyniki w nauce podczas I roku, mogą skorzystać ze stypendiów na kolejne lata nauki, ze stypendiów językowych, stypendiów na staże zagraniczne, a także brać udział w warsztatach rozwijających ich kompetencje.

Rekrutacja do programu odbędzie się online na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Wnioski będą przyjmowane od 9 lipca do 20 sierpnia br.

Program Stypendiów Pomostowych zainicjowano w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Od początku zarządza nim Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano 27 500 różnego rodzaju stypendiów, w tym prawie 19 000 na pierwszy rok studiów.

Autorem i partnerem strategicznym Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Partnerami Programu są: Fundacja Inter Cars, a także koalicja kilkudziesięciu lokalnych organizacji pozarządowych. Na realizację dwudziestu dwóch edycji programu Partnerzy przeznaczyli dotąd 142,5 mln zł.

Program jest realizowany przy współpracy Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Patronat medialny nad programem sprawują: Rzeczpospolita, Forum Akademickie, Perspektywy oraz portal DlaStudenta.

* Rodzina wielodzietna posiada trójkę (lub więcej) dzieci, które jeszcze nie osiągnęły wieku szkolnego lub uczą się/studiują stacjonarnie.

Więcej informacji: stypendia-pomostowe.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!