MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Z opracowania najnowszych danych z systemu ELA (Ogólnopolski system monitorowania Elektronicznych Losów Absolwentów szkół wyższych) wynika, że uczelnie położone w mniejszych miejscowościach (do 500 tys. mieszkańców) są lepsze w przygotowywaniu absolwentów do rynku pracy. W analizie opublikowanej 9 lipca 2024 brano pod uwagę absolwentów z rocznika 2022 – osoby, które skończyły studia II stopnia lub jednolite magisterskie.

W czym okazują się lepsze uczelnie z małych miejscowości?

  • Wyższa mediana zarobków absolwentów (5488,24 zł zarabiają absolwenci uczelni z mniejszych miejscowości w pierwszym roku po dyplomie; dla absolwentów z uczelni z metropolii jest to 5374,81 zł)
  • Większość absolwentów uczelni (niezależnie od tego, czy szkoła wyższa ma siedzibę w metropolii czy w mniejszej miejscowości) zamieszkuje mniejsze miejscowości i zasila prowincjonalne rynki pracy

Pozostałe wnioski, jakie płyną z opublikowanych danych dotyczą m.in. wysokości wynagrodzeń absolwentów czy ryzyka bezrobocia w pierwszym roku po obronie. Wynika z nich m.in.:

  • Najwyższe przeciętne wynagrodzenia uzyskują absolwenci i absolwentki mieszkający w województwie mazowieckim (5791,53 zł), zaś najniższe – w województwie podlaskim (4697,55 zł); jednak pod względem efektywności zarobków (Względny Wskaźnik Zarobków – odnosi wynagrodzenie absolwentów uczelni do średnich płac w regionie zamieszkania) „wygrywają” absolwenci z województwa warmińsko-mazurskiego (przeciętnie zarabiali 0,82 lokalnych zarobków), a najgorsze wartości osiągali absolwenci w województwach małopolskim i podkarpackim (0,73)
  • Bezrobocie w najniższym stopniu dotknęło absolwentów województwa wielkopolskiego (2,6% w pierwszym roku po dyplomie), a w najwyższym stopniu z ryzykiem bezrobocia mieli do czynienia absolwenci z województwa świętokrzyskiego (7,4%)
  • Jeśli chodzi o dziedziny kształcenia, najwyższe przeciętne wynagrodzenia osiągnęli absolwenci nauk medycznych i nauk o zdrowiu (przeciętnie w pierwszym roku po obronie uzyskiwali 0,88 średniej wartości lokalnych średnich zarobków w ich powiatach zamieszkania)
  • Jeśli chodzi o kierunki studiów, najlepsze wynagrodzenie otrzymywali absolwenci: executive master of business administration (2,63 lokalnych średnich zarobków); informatyki i systemów inteligentnych (1,66); informatycznych technik zarządzania (1,51) oraz informatyki stosowanej (1,48 – w dziedzinie nauk technicznych; 1,37 – w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych); najniższe natomiast dotyczyło absolwentów dziedzin sztuki: architektury wnętrz (0,5); wzornictwa (0,54) czy edukacji artystycznej w dziedzinie sztuki muzycznej (0,54)
  • Najlepiej zarabiający absolwenci otrzymywali przeciętnie 17 376,75 zł (executive master of business administration), a najgorzej zarabiający 3409,74 zł (architektura wnętrz).

Wyniki systemu ELA przedstawiane są co roku w postaci interaktywnych infografik, automatycznych raportów i zbiorów zagregowanych danych, które zawierają wskaźniki dotyczące poziomów: ogólnopolskiego, uczelni i poszczególnych kierunków kształcenia.

Opr. MT

Źródło: ela.nauka.gov.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!