Studia w zasięgu ręki. Poznaj najlepsze według Perspektyw uczelnie w swoim regionie

W roku akademickim 2023/2024 liczba studentów wzrosła o 1,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Tego, jak będzie wyglądać sytuacja po obecnie trwającej rekrutacji, dowiemy się najwcześniej za rok (GUS publikuje te dane co roku w czerwcu), tymczasem by pomóc kandydatom na studia w wyborze, przeanalizowaliśmy Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2024 pod kątem najlepszych w każdym województwie uczelni.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy, który po raz pierwszy opublikowany został w magicznym roku 2000, od ćwierćwiecza stanowi „fotografię” polskiego szkolnictwa wyższego, wykonywaną konsekwentnie co roku i ukazującą stan faktyczny uczelni w Polsce. Zestawienie przygotowywane przez Perspektywy jest potrzebne zarówno kandydatom na studia, szukającym najlepszych kierunków i uczelni, jak i środowisku akademickiemu, dla którego jest swego rodzaju lustrem ukazującym sukcesy, ale również niedociągnięcia, które trzeba poprawić.

Ranking Szkół Wyższych Perspektyw to bardzo szczegółowa analiza (ocena składa się z sumy wyników z ponad 30 wskaźników!), nad której prawidłowym przeprowadzeniem czuwa Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

W 2024 roku zwycięzcą w rankingu Perspektyw okazał się (już po raz dwunasty!) Uniwersytet Warszawski, a tuż za nim miejsca na podium zajęły Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Politechnika Warszawska.

A jak wygląda podium w każdym z województw? Sprawdziliśmy to dla Was, wiedząc, że dziś wybór najlepszej uczelni przy kilkuset szkołach wyższych funkcjonujących w Polsce może okazać się niełatwy. Zobacz zatem, do jakiej uczelni akademickiej będziesz mieć „na piechotę” i która zapewni Ci kształcenie na wysokim poziomie.

Warto wiedzieć

W roku akademickim 2023/2024 w Polsce według stanu na 31 grudnia 2023 r. w uczelniach w Polsce kształciło się 1 245 200 osób (dane GUS, czerwiec 2024).

Województwo dolnośląskie

Najlepsza w tym województwie jest Politechnika Wrocławska (uczelnia znalazła się w TOP-10 najlepszych w kraju, zajmując miejsce 7.), a kolejne miejsca w rankingu zajmują: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (2. pozycja), Uniwersytet Wrocławski (3.) i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (4.).

W całym województwie działa dziewięć uczelni akademickich uwzględnionych w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2024.

Ważne

Uczelnia akademicka to uczelnia prowadząca działalność naukową i posiadająca co najmniej jedną kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej lub artystycznej. Uczelnia akademicka prowadzi studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

Województwo kujawsko-pomorskie

Palmę pierwszeństwa w tym województwie dzierży Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kolejne w rankingu są dwie uczelnie z siedzibą w Bydgoszczy, czyli: Politechnika Bydgoska (2.) i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (3.). Dalsze miejsca zajęły: Akademia Jagiellońska w Toruniu (4.) oraz Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy (5.).

W całym województwie działa sześć uczelni akademickich uwzględnionych w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2024.

Województwo lubelskie

Najlepszy w Lubelskim jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, a kolejne miejsca w rankingu należą do: Politechniki Lubelskiej (2.), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II (3.), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (4.), a wreszcie do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (5.).

W całym województwie działa siedem uczelni akademickich uwzględnionych w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2024.

Województwo lubuskie

Palmę pierwszeństwa w tym województwie dzierży Uniwersytet Zielonogórski, a drugie miejsce zajęła Akademia im. Jakuba z Paradyża.

W całym województwie działają dwie uczelnie akademickie uwzględnione w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2024.

Ciekawostka

W województwie lubuskim wg danych GUS w roku akademickim 2023/2024 studiowało najmniej osób (11 tys.).

Województwo łódzkie

Najlepsza w tym województwie jest Politechnika Łódzka (w klasyfikacji ogólnej uczelnia jest na 8. miejscu w Polsce, ex aequo z inną uczelnią techniczną, czyli Politechniką Poznańską), a kolejne miejsca w rankingu zajmują: Uniwersytet Medyczny w Łodzi (2.), Uniwersytet Łódzki (3.) i Społeczna Akademia Nauk w Łodzi (4.).

W całym województwie działają cztery uczelnie akademickie uwzględnione w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2024.

Województwo małopolskie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie już kilkakrotnie okazywał się najlepszą uczelnią w Polsce według Rankingu Perspektyw, w roku 2024 jednak zajął miejsce drugie w Polsce. Nic zatem dziwnego, że w województwie małopolskim zaklasyfikowany został na 1. pozycji. Kolejne w tym województwie są inne duże uczelnie krakowskie, tzn.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (w Polsce na miejscu 4.), Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (3. miejsce w województwie), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaja w Krakowie.

W całym województwie działa jedenaście uczelni akademickich uwzględnionych w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2024. To trzecie pod względem tego typu uczelni województwo w Polsce.

Warto wiedzieć

Dwie spośród wszystkich istniejących w Polsce uczelni pedagogicznych (pięć) mieści się w Małopolsce. Ich klasyfikacja jest dostępna tutaj.

Województwo mazowieckie

Zwycięska w 2024 uczelnia w Polsce ma swoją siedzibę właśnie w Warszawie - to Uniwersytet Warszawski. Także w stolicy siedziby mają inne uczelnie, które znalazły się w TOP-10 najlepszych szkół wyższych w Polsce. To kolejno: Politechnika Warszawska (2. miejsce w województwie i 3. miejsce w Polsce), Warszawski Uniwersytet Medyczny (10. lokata w Polsce, a w województwie na miejscu 4.), Szkoła Główna Handlowa (12. miejsce w Polsce) oraz najlepsza (od 25 lat, czyli od początku istnienia Rankingu Perspektyw!) polska uczelnia niepubliczna (zob. Ranking Uczelni Niepublicznych), czyli Akademia Leona Koźmińskiego (16. lokata w Polsce, a w województwie 5. miejsce).

W całym województwie działa dwadzieścia jeden uczelni akademickich uwzględnionych w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2024. To najwięcej w Polsce.

Ciekawostka

Według danych GUS w tym województwie studiowało najwięcej (285,5 tys.) osób w roku akademickim 2023/2024.

Województwo opolskie

Palmę pierwszeństwa w tym województwie dzierży Uniwersytet Opolski, a drugie miejsce zajęła Politechnika Opolska.

W całym województwie działają dwie uczelnie akademickie uwzględnione w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2024.

Województwo podkarpackie

W roku 2024 pierwsze miejsce w województwie należy do Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, a na drugim znalazł się Uniwersytet Rzeszowski.

W całym województwie działają dwie uczelnie akademickie uwzględnione w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2024.

Województwo podlaskie

Najlepsza uczelnia w województwie, czyli Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, została też w 25. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy wyróżniona Nagrodą Specjalną AWANS za największy skok do czołówki rankingu (z miejsca 20. w Polsce na 12.). Na 2. miejscu w województwie jest Politechnika Białostocka, a na 3. Uniwersytet w Białymstoku.

W całym województwie działają trzy uczelnie akademickie uwzględnione w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2024.

Województwo pomorskie

Pierwsza w województwie Politechnika Gdańska wyraźnie ma ambicje, by dołączyć też do ścisłej czołówki najlepszych uczelni w kraju (w 2024 r. znalazła się na 5. miejscu!). Kolejne lokaty należą w tym roku do: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2. miejsce), Uniwersytetu Gdańskiego (3. miejsce), Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (4. miejsce), a wreszcie do Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

W całym województwie działa osiem uczelni akademickich uwzględnionych w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2024.

Warto wiedzieć

Na 24 uczelnie techniczne uwzględnione w Rankingu Uczelni Akademickich najwięcej (cztery) jest w województwie mazowieckim, a po trzy znajdują się właśnie w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Ranking uczelni technicznych można zobaczyć tutaj.

Województwo śląskie

Palmę pierwszeństwa w tym województwie dzierży Politechnika Śląska. Kolejne w rankingu są: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej (zajęła też 3. miejsce w Polsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych), Uniwersytet Śląski w Katowicach (3.), Śląski Uniwersytet Medyczny (4.) i Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (5. - najlepsza wśród AWF-ów w Polsce!).

W całym województwie działa dwanaście uczelni akademickich uwzględnionych w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2024. Tym samym to drugie (po mazowieckim) województwo w Polsce.

Województwo świętokrzyskie

W roku 2024 pierwsze miejsce w województwie należy do Politechniki Świętokrzyskiej, a na drugim znalazł się Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W całym województwie działają dwie uczelnie akademickie uwzględnione w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2024.

Województwo warmińsko-mazurskie

Pierwsze miejsce w województwie zajął Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Ponieważ w województwie jest jedyną uczelnią akademicką, kolejnych miejsc nie da się podać.

W całym województwie działa jedna uczelnia akademicka uwzględniona w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2024. To najmniej w całym kraju.

Województwo wielkopolskie

Najlepszy w województwie jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (uczelnia zajęła też wysokie 6. miejsce w kraju), a kolejne miejsca w rankingu należą do: Politechniki Poznańskiej (2., w kraju na 8. miejscu), Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (3.), Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (4.), a wreszcie do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (5.).

W całym województwie działa osiem uczelni akademickich uwzględnionych w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2024.

Województwo zachodniopomorskie

Najlepszy w tym województwie jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Na kolejnych lokatach w zachodniopomorskim znalazły się dwie uczelnie techniczne, czyli: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (2. miejsce), Politechnika Koszalińska (3.), a kolejne miejsca w rankingu zajmują: Uniwersytet Szczeciński (4.) i Politechnika Morska w Szczecinie (5.).

W całym województwie działa pięć uczelni akademickich uwzględnionych w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2024.

Ciekawostka

Studenci w Polsce to częściej kobiety (w roku akademickim 2023/2024 było ich 58,5%), a większość studiujących wciąż wybiera kształcenie w trybie stacjonarnym (63,5% ogółu studentów w 2023/2024).

Opr. Magda Tytuła, Anna Rejer, Perspektywy

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki

Steroide online kaufen seriösen steroide Shop in Deutschland