MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


(Kijów, 19 lipca 2013) W ambasadzie RP na Ukrainie odbyła się 19 lipca br. uroczystość odznaczenia prof. Michaiła Zgurowskiego, rektora Politechniki Kijowskiej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. Order ten, wręczony przez ambasadora RP na Ukrainie Henryka Litwina, jest uhonorowaniem zasług prof. Zgurowskiego dla rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy akademickiej.

Uroczystość w Ambasadzie RP jest zarazem wielkim świętem dla wszystkich polskich Przyjaciół prof. Zgurowskiego, gdyż jego kontakty z polskimi uczonymi i polskimi uczelniami mają bogatą historię i są nasycone bogatą treścią. Program „Study in Poland” ma mu również wiele do zawdzięczenia.

Prof. Michaił Zgurowski, rektor Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy „Kijowski Politechniczny Instytut” (tak brzmi oficjalna nazwa uczelni, w skrócie mówi się o niej „KPI”) to jeden z najwybitniejszych uczonych i działaczy edukacyjnych na Ukrainie. Jest członkiem Prezydium Akademii Nauk Ukrainy. Był ministrem oświaty Ukrainy w latach 1994-1999. Światowej klasy specjalista w dziedzinie matematycznego modelowania procesów fizycznych i teorii zintegrowanych systemów zarządzania. Autor około 300 publikacji naukowych i 50 wynalazków.

Politechnika Kijowska, którą rektor Zgurowski kieruje od ponad 20 lat, już trzeci rok z rzędu jest na pierwszym miejscu w rankingu 200 najlepszych uczelni uniwersyteckich Ukrainy. Od lat współpracuje ona z polskimi uczelniami technicznymi w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Opolu i Zielonej Górze. Szczególne więzi łączą KPI z Politechniką Warszawską, jako że obie (łącznie z politechniką w Sankt Petersburgu) powstały w tym samym momencie w 1898 roku, jednym „ukazem” cara Mikołaja II.

Dostojnego kawalera Orderu Zasługi RP znają znakomicie przedstawiciele wszystkich uczelni zaangażowanych w ukraiński segment programu „Study in Poland”. W 2008 roku w Warszawie prof. Michał Zgurowski i Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” podpisali umowę o uruchomieniu Polsko-Ukraińskiego Centrum KPI, które jest bazą wszystkich działań programu „Study in Poland” na Ukrainie. Oficjalne uruchomienie Centrum odbyło się rok później podczas Polsko-Ukraińskiego Forum Akademickiego. Corocznie organizowane są przez Centrum i „Perspektywy” seminaria, sympozja i debaty poświęcone kluczowym aspektom rozwijania polsko-ukraińskiej współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego.

Ostatnie dwa takie wydarzenia w Kijowie – organizowane w ramach programu „Study in Poland”, wspólnie z prof. Zgurowskiem i z jego udziałem – to seminarium Rozwój i umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce, które odbyło się 12 kwietnia 2013 roku (z udziałem i wystąpieniem programowym prof. Jana Szmidta, rektora Politechniki Warszawskiej) oraz konferencja O wyższą jakość polsko-ukraińskiej wymiany akademickiej i studenckiej, która miała miejsce 16 listopada 2012 roku na KPI (z udziałem i wystąpieniem prof. Stanisława Bieleckiego, rektora Politechniki Łódzkiej).

Warto wiedzieć, że prof. Zgurowski jest zagorzałym kibicem, był też współinicjatorem znanego obecnie szeroko w obu krajach Turnieju Piłkarskiego Uczelni Polski i Ukrainy STUDENTEURO, którego ubiegłoroczny finał odbył się na stadionie Politechniki Kijowskiej.

Politechnika Kijowska w latach powojennych wykształciła ponad 300 stypendystów polskich. Uczelnia współpracuje aktywnie ze swoimi polskimi absolwentami, skupionymi w Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy NOT, którą kieruje dr inż. Janusz Fuksa z Wrocławia. Corocznie w majowych seminariach o współpracy polsko-ukraińskiej uczestniczy delegacja uczelni, a przedstawiciele Sekcji biorą udział w inauguracjach roku nauki w KPI.

Prof. Zgurowski poparł entuzjastycznie wniosek Sekcji Wychowanków KPI, aby upamiętnić wybitnego polskiego fizykochemika profesora Wojciecha Świętosławskiego (absolwenta KPI, a potem rektora Politechniki Warszawskiej oraz ministra wyznań i oświecenia publicznego RP) poprzez wzniesienie na terenie uczelni jego pomnika. Jego odsłonięcie ma się odbyć 30 sierpnia 2013 r.

Order Zasługi RP jest najwyższym odznaczeniem Rzeczypospolitej Polskiej, przyznawanym przez Prezydenta RP za wybitne zasługi w dziele umacniania współpracy międzynarodowej i rozwoju wzajemnych stosunków między narodami. Orderem nagradza się osoby zagraniczne i osoby narodowości polskiej, zamieszkujące za granicą, które swoją działalnością wniosły znaczący wkład w dziedzinie współpracy międzynarodowej i rozwoju łączności Polski z innymi krajami i narodami.

W imieniu wszystkich polskich Przyjaciół, Partnerów i Znajomych prof. Zgurowskiego składamy mu serdeczne gratulacje!

Waldemar Siwiński

i Zespół Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. immediate bitwave