MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Izabela Kloc – posłanka PiS wysłała 16 lipca interpelację do minister edukacji Krystyny Szumilas w sprawie wprowadzenia w szkołach i innych placówkach wychowawczych edukacji seksualnej. Jest to odpowiedź na rekomendacje WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) w sprawie standardów edukacji seksualnej w Europie. Dokument zawiera zalecenia dotyczące między innymi edukacji seksualnej dzieci od 0. do 4. roku życia – w tym nauczania o masturbacji czy tożsamości płciowej.

Zapowiadana edukacja seksualna dzieci jest wielkim zagrożeniem dla ich prawidłowego harmonijnego rozwoju. Jest pozbawiona odniesień do wartości, ciało sprowadza do przedmiotu użycia seksualnego. Propaguje rozwiązłość, patologiczny model rodziny, niszczy niewinność. Stanowi przerażającą ingerencję w świat dziecka. Łamie dziecięcą naturalną wstydliwość i  intymność – pisze posłanka.

Izabela Kloc twierdzi, że w krajach, w których wprowadzono wczesną edukację seksualną drastycznie wzrosła ilość nadużyć seksualnych popełnianych przez dzieci i wzrosła liczba przestępstw seksualnych popełnianych na dzieciach, przez młodzież w wieku 14-16 lat.

Sprzeciw w posłance wywołują także książki, promowane przez edukatorów, a wśród nich Wielka Księga Siusiaków, Wielka Księga Cipek, Duża Księga Aborcji i Mała Książka o Homofonii (wyd. Czarna Owca). Mają one nosić znamiona pornografii, obrażać uczucia religijne i uderzać w godność dzieci.

Posłance nie podoba się również, że tytuły prezentują treści na temat osób homoseksualnych.

Rozpowszechniają treści prezentujące praktyki homoseksualne i homoseksualny tryb życia, jako pełnoprawny element życia społecznego na równi z małżeństwem, co jest sprzeczne z art.18 Konstytucji ,jednoznacznie chroniącym małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety i wykluczającym możliwość traktowania go równorzędnie z innymi modelami wspólnego życia – czytamy w interpelacji.

Na koniec Izabela Kloc zadaje Ministerstwu pytanie, czy zamierza sprzeciwić się przedstawionym w dokumencie pomysłom oraz czy zabroni propagowania w szkołach powyżej wymienionych tytułów.

Ministerstwo wcześniej zaznaczało, że nie planuje dostosowywać programu edukacji do zaleceń WHO. W oficjalnym komunikacie zamieszczonym na stronie czytamy:

[…]opracowane przez WHO Standardy edukacji seksualnej w Europie nie mogą stanowić i [...] nie stanowią wytycznych do wprowadzenia opisanego modelu edukacji seksualnej. Poszczególne kraje mają bowiem własne wytyczne i regulacje w tym zakresie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje wprowadzenia edukacji seksualnej dla najmłodszych uczniów przedszkoli i szkół podstawowych. MEN nie przewiduje również zmian w zakresie treści nauczania i organizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie. Polscy uczniowie mają możliwość uczestniczenia w tych zajęciach począwszy od klasy V szkoły podstawowej, czyli w wieku 11 lat.

Treść zaleceń WHO w sprawie standardów edukacji seksualnej w Europie dostępna tutaj.

Pełna treść stanowiska MEN – tutaj.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!