MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
– Instytucje odpowiedzialne za polską naukę powinny konsekwentnie promować doskonałość w nauce, inaczej zaprzepaścimy szansę na poprawienie stanu rodzimej nauki – apeluje Federacja Polskich Towarzystw Naukowych na łamach piątkowej Gazety Wyborczej.

– Niski poziom nakładów na naukę z budżetu państwa i brak prymatu kryterium doskonałości w naszej polityce naukowej sprawiają, że sytuacja Polski w konkursach programów europejskich jest bardzo zła, a tym samym obniża się jej prestiż w skali europejskiej – podkreśla FPTN. – Nie można dopuścić do tego, że nawet przy istotnym zwiększeniu budżetu nauki związanego z funduszami europejskimi, będziemy nadal tracić dystans do innych krajów UE i zaprzepaścimy unikalną szansę na poprawienie stanu nauki w Polsce.

Niepokój wzbudza fakt, że konkurencyjność polskiej nauki w dalszym ciągu spada, chociaż w ostatnich latach znacznie wzrosły fundusze na naukę. Aktualnie tylko 12 naukowców realizuje w Polscie granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii takich projektów jest 680, w Niemczech – 423, we Francji – 400, w Hiszpanii – 171, w Finlandii – 52 i 29 na Węgrzech.

Autorzy nawołują, aby Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rektorzy czołowych szkół wyższych, kierownictwo Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaczęli konsekwentnie promować doskonałość w nauce. – Aby zwiększyć skuteczność polskich wystąpień w konkursach europejskich i tym samym podnieść prestiż naszych instytucji naukowych w skali europejskiej, przy wydatkowaniu pieniędzy z budżetu krajowego na naukę, należy położyć nacisk na konsekwentne wdrażanie mechanizmów promujących kryterium doskonałości – czytamy.

– Wszelkiego typu „rozsmarowywanie” tych środków nie przyniesie pożądanego efektu podniesienia rangi polskiej nauki. Fundusze z Ministerstwa powinny płynąć głównie do instytucji naukowych z wyraźnie nakreśloną strategią promowania doskonałości – podkreślają autorzy.

W skład FPTN wchodzą Polskie Towarzystwa: Antropologiczne, Badań nad Miażdżycą, Badań Układu Nerwowego, Biochemiczne, Biofizyczne, Biologii Eksperymentalnej, Biologii Komórki, Botaniczne, Chemiczne, Entomologiczne, Fizjologiczne, Fizyczne, Genetyczne, Hydrobiologiczne, Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej, Mikrobiologów, Parazytologiczne, Przyrodników im. Kopernika, Zoologiczne oraz Polska Federacja Biotechnologii.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt