MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Politechnika Łódzka

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Konsolidacja jako remedium na utrzymanie uczelni niepublicznych nie jest już rozważna jako jedna z możliwości. Staje się faktem.

Uczelnie działające od kilkuset czy co najmniej kilkudziesięciu lat, zwykle starają się kultywować chlubne tradycje, które stanowią o ich prestiżu. W szkołach wyższych, których historia jest nie dłuższa niż nieco ponad dwie dekady, tradycje te trzeba budować od podstaw.

Są miejsca stworzone dla osób aktywnych, głodnych szybkiego zawodowego sukcesu. Jedno z nich to „Nowe Gliwice” – wielka zielona przestrzeń po kopalni, z dawną cechownią i maszynownią, wypełnione nowoczesną techniką, oszlifowane współczesną architektoniczną wizją. Miejsce magiczne. Postindustrialne. Eklektyczne. Wykreowane do nauki i sprawdzania jej zastosowań w samodzielnym działaniu.

Najważniejszymi kryteriami stosowanymi przez pracodawców przy zatrudnianiu absolwentów uczelni wyższych są ich kompetencje osobiste i interpersonalne. Dlatego w Łazarskim student zdobywa nie tylko szeroką wiedzę teoretyczną, ale również, dzięki programowi studiów stworzonym wspólnie z przedsiębiorstwami, doświadczenie praktyczne oraz kompetencje cenione przez pracodawców.

Inauguracja w blasku jubileuszu Jubileuszowa Inauguracja Roku Akademickiego Uczelni Niepublicznych 2011/2012, przebiegająca pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, zgromadziła 24 września 2011 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie ponad 70 rektorów uczelni niepublicznych. Obecne były także władze stołecznych uczelni publicznych.

Uczelnie niepubliczne - w wymiarze Europy i świata Rosnąca rola niepublicznego szkolnictwa wyższego na świecie oraz analiza dróg rozwoju prywatnych uczelni w Europie, w zmieniającym się otoczeniu krajowym, międzynarodowym i globalnym – to główne problemy omawiane podczas międzynarodowej konferencji Rosnąca rola prywatnego szkolnictwa wyższego w zwiększaniu innowacyjności i globalnej konkurencyjności Europy, która odbyła się 23 września br. w Warszawie.

Ministrt mówi: Dziekuję!Wykład inauguracyjny Polskie szkolnictwo wyższe i nauka po 1989 roku wygłosił prof. Karol Musioł, rektor UJ

Medal dla prezydentaPodczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2011/2012 polskich uczelni niepublicznych w imieniu Komitetu Obchodów 20-lecia...

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!