MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking Liceów Ogólnokształcących 2014

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200   201-250   251-300   301-350   351-400   401-450   451-500  

Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2014

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Szkół Olimpijskich 2014

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Liceów Warszawskich 2014

Miejsca: 1-50   51-100  

Reprezentacje najlepszych liceów i techników z całej Polski wzięły udział w uroczystym finale XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2014, który odbył się 15 stycznia w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Zwycięzcom gratulowała Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.

- To prawdziwe święto polskiej edukacji – powiedział Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, witając gości gali.

W uroczystym finale wzięli udział: minister Joanna Kluzik-Rostkowska, Bogdan Dombrowski, wiceminister Administracji i Cyfryzacji, prezydenci i wiceprezydenci miast, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych, szefowie olimpiad przedmiotowych, kuratorzy oświaty, a także znakomita delegacja środowiska akademickiego, z rektorami Uczelni-Partnerów Głównych Rankingu: prof. Andrzejem Tretynem, rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Tadeuszem Słomką, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i prof. Maciejem Krawczakiem, rektorem Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie, prof. Markiem Tukiendorfem, rektorem Politechniki Opolskiej (partner Rankingu Maturalnego Techników), prof. Adamem Koseskim, rektorem Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (partner Rankingu Maturalnego Liceów), prof. Grzegorzem Mazurkiem, prorektorem Akademii Leona Koźmińskiego (partner Rankingu Szkół Olimpijskich) i prof. Wojciechem Bieńkowskim dziekanem Wydziału EiZ z Uczelni Łazarskiego (partner Rankingu Liceów Warszawskich).

Liceum Akademickie UMK w Toruniu jest najlepszym liceum ogólnokształcącym, a Technikum Zawodowe nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu najlepszym technikum w Polsce - według Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2014, który po raz szesnasty został opublikowany przez Perspektywy.

Misją rankingu jest dostarczenie informacji o tym, jak oceniane są polskie szkoły ponadgimnazjalne. Głównymi adresatami rankingu są uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy już w czerwcu muszą podjąć bardzo ważną decyzję - wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

W XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych analizowaliśmy wyniki 2291 liceów ogólnokształcących i 1867 techników (bez szkół dla dorosłych). Publikujemy wykaz 500 najlepszych liceów i 300 najlepszych techników. Są to nasze Złote, Srebrne i Brązowe Szkoły 2014 – szkoły, z których polska edukacja jest dumna.

Przystępując 16 lat temu do prac nad ogólnopolskim rankingiem liceów chcieliśmy wskazać najlepsze szkoły rodzicom i uczniom, a zarazem uhonorować ponadprzeciętny wysiłek nauczycieli i dyrekcji szkół. Cieszymy się, że cel ten udało się osiągnąć, a ogłaszany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, corocznie w styczniu, Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych jest oczekiwanym powszechnie wydarzeniem – świętem polskiej edukacji. I jak każdy sukces – ma wielu ojców.

Nie muszą, ale chcą
Dostać się do tej szkoły nie jest łatwo, chyba, że jesteś laureatem lub finalistą olimpiad i konkursów przedmiotowych. Za to jak już się dostaniesz, możesz brać udział w zajęciach na uniwersytecie Mikołaja Kopernika, na równi ze studentami.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół.

Bo szkoła nie musi być tylko szkołą.
Od lat najlepsze w województwie świętokrzyskim, w tegorocznym rankingu kieleckie LO im. Świętej Jadwigi Królowej dokonało ogromnego skoku: z pozycji 52. na 11.

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2013 r. zdawało minimum 12 maturzystów. Dodatkowym kryterium wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki.

W 1992 roku Perspektywy opublikowały pierwszy Ranking Liceów Warszawskich – najstarszy profesjonalny ranking edukacyjny w Polsce – który stał się wzorem metodologicznym dla innych naszych rankingów. W styczniu 2014 roku publikujemy jego XXIII edycję.

W rankingu zostały uwzględnione wyniki 48 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2012/2013.

W jaki sposób w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych uwzględnić EWD, czyli edukacyjną wartość dodaną – zastanawiali się członkowie Kapituły na listopadowym posiedzeniu tego gremium. Prace nad umieszczeniem jej w algorytmie rankingowym trwają, warto zatem wiedzieć, jak powstaje EWD i co tak naprawdę pokazuje.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest jedną z najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce. Specjalizuje się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników służb administracji rządowej i samorządowej.

Oferujemy elastyczny system kształcenia, dzięki któremu każdy uczeń sam decyduje, które przedmioty będzie realizował na poziomie rozszerzonym. Można wybrać nawet do pięciu rozszerzeń.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!