Patroni medialni

 

– Sukces w rankingu jest ważny, bo uskrzydla uczelnie – powiedziała prof. Daria Nałęcz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, podczas gali Rankingu Szkól Wyższych Perspektywy 2014, który odbył się 21 maja w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. Najlepsze polskie uczelnie zostały uhonorowane po raz 15.

W uroczystej gali wzięli także udział senatorowie RP: prof. Marek Rocki, prof. Ryszard Górecki i prof. Edmund Wittbrodt, a także prof. Jerzy Woźnicki, przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Nauki, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Honorowa Przewodnicząca KRASP, dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP, prof. Michał Kleiber, prezes PAN, przewodniczący Kapituły Rankingu oraz rektorzy i prorektorzy najlepszych uczelni.

W 15. jubileuszowej edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2014”  przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oceniono 195 polskich uczelni (88 uczelni akademickich, 80 magisterskich niepublicznych oraz 27 państwowych wyższych szkół zawodowych).

W 2014 roku najlepszą akademicką uczelnią w Polsce jest Uniwersytet Warszawski, który wyprzedził minimalnie Uniwersytet Jagielloński. Na trzecim miejscu znalazł się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych zajęła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, przed Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.

W rankingu państwowych wyższych szkół zawodowych zwyciężyła PWSZ im. Prezydenta Wojciechowskiego w Kaliszu.

Piętnastą edycję Rankingu Szkół Wyższych, przygotowywanego corocznie przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, potraktowaliśmy jako dobrą okazję do przypomnienia początków tej inicjatywy oraz zapytania grona osób reprezentujących środowisko akademickie o to, jak widzą i oceniają ranking „Perspektyw”.

W czasach, w których coraz częściej stawia się pytanie: czy warto studiować?, a nawet mówi się, że studiowanie to strata czasu, my podkreślamy z całą mocą: wykształcenie to klucz do lepszej przyszłości. I konsekwentnie wskazujemy tych, którzy kształcą na najwyższym poziomie, przygotowują swoich absolwentów do pracy i życia w zmieniającym się świecie. Traktujemy to jako naszą misję.

Kapituła Rankingu Szkół Wyższych konsekwentnie wspiera proces promowania jakości i efektywności działań polskich uczelni. Uważnie słuchamy uwag i wniosków zgłaszanych podczas organizowanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” seminariów rankingowych. Naszą intencją jest, aby zmiany wprowadzane w kolejnych edycjach rankingu umożliwiały porównywanie jego wyników w kolejnych latach. Nasz ranking jest też całkowicie transparentny: konsekwentnie wskazujemy wprowadzane w danej edycji zmiany.

NAJLEPSZA UCZELNIA W POLSCE 2014
Uniwersytet Warszawski

Istotę strategii najlepszej polskiej uczelni 2014 najlepiej określają słowa prof. Marcina Pałysa, rektora Uniwersytetu Warszawskiego: Musimy wiedzieć dokąd idziemy. UW jest najlepszy w Polsce. Ale chcemy liczyć się w lidze światowej.

Gdyby Pani, Pana córka/syn, wnuczka/wnuczek wybierali się na studia, jaką uczelnie byście im zarekomendowali?  – to pytanie zadaliśmy najmłodszym profesorom oraz doktorom habilitowanym, którzy uzyskali swoje tytuły i stopnie naukowe w 2013 r. Otrzymaliśmy 580 odpowiedzi. Poprosiliśmy kilka osób o zgodę na upublicznienie ich ocen i szersze uzasadnienie wyborów.

KUŹNIA KADR 2014
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Co składa się na sukces, w wyniku którego Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał zaszczytny tytuł Kuźnia Kadr za największe postępy w promocji kadr naukowych w ubiegłym roku? 

Rada Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum czasami zwraca uwagę jej kierownictwu, że wydaje za mało pieniędzy na reklamę zagraniczną. „Problem” polega na tym, że taka reklama jest właściwie niepotrzebna: najlepszymi „rekruterami” są absolwenci Szkoły pracujący w renomowanych ośrodkach na całym świecie.

AWANS 2014
uczelnie akademickie
Politechnika Poznańska

Na stronie Politechniki Poznańskiej aż się roi od informacji o przeróżnych akcjach, inicjatywach, osiągnięciach naukowych, wdrożeniowych i dydaktycznych. Aktywności kipią. W minionym roku, podobnie jak w kilku ostatnich latach, uczelnia miała udaną rekrutację – aplikowało ponad 27 tys. kandydatów, dużo więcej niż mogła przyjąć.

By móc być prawdziwie innowacyjnym, najpierw trzeba dobrze zdefiniować własne mocne strony, określić zainteresowania czy priorytety i dopiero efekt tych przemyśleń skonfrontować z zapotrzebowaniami swojego otoczenia. Z takiej właśnie wiwisekcji rodzi się przełomowe myślenie i projekty, które wpływają na losy gospodarki, a dalej: zmieniają świat.

NAJLEPSZA UCZELNIA
wg PRACODAWCÓW 2014
Politechnika Warszawska

Badanie preferencji pracodawców zatrudniających absolwentów szkół wyższych stanowi jedną ze składowych organizowanego już po raz piętnasty Rankingu Szkół Wyższych. Pomiar przeprowadzany jest przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR metodą ilościową – wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviews, CATI).

Z całą pewnością polskie uczelnie są dzisiaj inne niż kilkanaście lat temu i wiele rzeczy zmieniło się na korzyść. Ranking Szkół Wyższych, zainicjowany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy", był istotnym instrumentem pozwalającym nie tylko na przekaz informacyjny adresowany do kandydatów na studia, dokonujących wyboru uczelni, ale także umożliwiał diagnozę istniejącego stanu, ważną także dla samych uczelni, wskazującą na pożądane kierunki zmian. Wybór określonych wskaźników stosowanych w rankingu i ich wzajemne relacje stanowić może ważny czynnik stymulujący zmiany i decydujący niekiedy o strategii obieranej na przyszłość.

AWANS 2014
niepubliczne uczelnie magisterskie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Na 20-lecie działalności poznańska Wyższa Szkoła Bankowa dostała znakomity i bardzo cenny prezent – akredytację międzynarodową IACBE (International Assembly For Collegiate Business Education) na kierunkach finanse i bankowość oraz zarządzanie I i II stopnia, czyli wszystkie biznesowe. Weszła w globalną grupę szkół biznesowych, ponieważ uzyskanie takiej akredytacji jest potwierdzeniem jakości kształcenia, spełniającego uznawane w środowisku i czytelne dla otoczenia kryteria. Podnosi także wiarygodność uczelni w kraju i za granicą.

Stacjonarne studia psychologiczne w jednej z najlepszych uczelni w Polsce mogą wygrać najbardziej utalentowani i społecznie zaangażowani maturzyści. Nagrodą dla najlepszych jest możliwość bezpłatnego studiowania we Wrocławiu, Sopocie lub Katowicach – właśnie rusza konkurs Mistrzowski Start w SWPS. Zgłoszenia trwają do lipca.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!