MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking Liceów Ogólnokształcących 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200   201-250   251-300   301-350   351-400   401-450   451-500  

Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Szkół Olimpijskich 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Liceów Warszawskich 2015

Miejsca: 1-50   51-100  

Fundatorzy nagród

Wierzę w polską szkołę, w uczniów i nauczycieli – powiedziała Joanna Berdzik, wiceminister edukacji narodowej podczas gali Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015. Uroczystość, odbywająca się w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, zgromadziła grono znakomitych gości.

Galeria zdjęć z Finału Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2015 >>

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie jest najlepszym liceum ogólnokształcącym, a Technikum Zawodowe nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu – ponownie, tak jak w ubiegłym roku! - najlepszym technikum w Polsce według Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015, który po raz siedemnasty został opublikowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Ranking jest ważnym instrumentem w badaniu jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jego adresatami są przede wszystkim uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy już w czerwcu muszą podjąć bardzo ważną decyzję - wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Jaka jest dobra szkoła ponadgimnazjalna? Na pewno – taka, która zapewnia najlepszy start do dorosłego życia. Można bez przesady powiedzieć, że od tej szkoły zależy przyszłość: uczniów, uczelni, gospodarki, całego kraju. W naszym Rankingu pokazujemy szkoły, w których warto się uczyć.

To jeden z najbardziej oczekiwanych rankingów edukacyjnych. Jego wyniki interesują zarówno środowisko edukacyjne, jak i – przede wszystkim – gimnazjalistów i ich rodziców, którzy stoją przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Z coraz większą uwagą obserwują wyniki naszej klasyfikacji organy prowadzące: najlepsze szkoły w województwach są często dodatkowo nagradzane przez prezydentów miast, marszałków i wojewodów.

Kiedy zaczynają naukę w liceum, ślubują że wykorzystają możliwości zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań. Gdy odchodzą, młodsi koledzy żegnają ich wręczając bukieciki stokrotek. Ale tak naprawdę „Staszica” nigdy się nie kończy.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

Wrocławskie liceum nie jest nowicjuszem w rankingu Perspektyw. Przeciwnie – zadomowiło się w nim pewnie i mocno, rzadko schodzi z podium najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Jakie są źródła sukcesów Czternastki? Jak szkoła odkrywa i rozwija talenty swoich uczniów?

Ranking uwzględnia licea ogólnokształcące, w których maturę w maju 2014 r. zdawało minimum 12 maturzystów. Dodatkowym kryterium wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki.

V LO, zwane też Piątym Zakładem, z powodzeniem łączy doświadczenie wynikające z dziesięcioleci tradycji ze świadomością wyzwań, jakie stają przed współczesną edukacją. Od kilku lat ma największą liczbę olimpijczyków w Polsce. W ostatnim roku szkolnym ponad 140 osób uzyskało tytuł laureata lub finalisty, a siedmioro Piątkowiczów zostało zakwalifikowanych do reprezentowania kraju w olimpiadach międzynarodowych.

Pierwszym profesjonalnym rankingiem edukacyjnym w Polsce był Ranking Liceów Warszawskich Perspektyw, opublikowany w 1992 roku. Właśnie ten ranking stał się wzorem metodologicznym dla innych naszych rankingów. W styczniu 2015 prezentujemy jego XXIV edycję.

Tradycyjnie wysoka jakość, nowe możliwości, lepsza lokalizacja Od nowego roku szkolnego - LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego przeprowadza się do nowej siedziby. Będzie wygodniej, ale jedno z pewnością się nie zmieni: to szkoła dla ambitnych, zdeterminowanych i pracowitych.

W rankingu zostały uwzględnione wyniki 44 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2013/2014.

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie (WIT) za ważny cel stawia rynkową wartość wydawanych dyplomów, tak aby ułatwić absolwentom znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie specjalisty ds. informatyki, multimediów, informatycznych technik zarządzania czy też e-administracji. Uczelnia stawia także na rozwój swoich kadr, dając zatrudnienie ponad 300 osobom, wspierając ich w samorealizacji.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to wyjątkowa uczelnia stwarzająca studentom szerokie perspektywy rozwoju własnych umiejętności i pasji. To uczelnia o doskonałych warunkach badawczych, dydaktycznych i socjalnych. SGGW to 200 lat tradycji. Dzięki doświadczeniu i wiedzy, dyplom uzyskany
w naszej uczelni jest powodem do dumy oraz przepustkA do wymarzonej pracy.

Politechnika Świętokrzyska to najstarsza szkoła wyższa w regionie, posiadająca status uczelni akademickiej. Uważa się ją za kontynuatorkę jej historycznej poprzedniczki – działającej w Kielcach w latach 1816-1827 Szkoły Akademiczno-Górniczej – pierwszej na ziemiach Królestwa Polskiego wyższej uczelni technicznej, powołanej przez wybitnego reformatora i patriotę, ks. Stanisława Staszica.

Maturę możesz mieć z głowy na wiele miesięcy przed egzaminem. Warunek: musisz osiągnąć sukces w olimpiadzie przedmiotowej, zostać jej laureatem lub finalistą.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!