MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking Techników 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200   201-250   251-300  

Ranking Maturalny Techników 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Szkół Olimpijskich 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Egzaminów Zawodowych 2014

Miejsca: 1-50   51-100   101-150  

Fundatorzy nagród

Wierzę w polską szkołę, w uczniów i nauczycieli – powiedziała Joanna Berdzik, wiceminister edukacji narodowej podczas gali Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015. Uroczystość, odbywająca się w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, zgromadziła grono znakomitych gości.

Galeria zdjęć z Finału Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2015 >>

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie jest najlepszym liceum ogólnokształcącym, a Technikum Zawodowe nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu – ponownie, tak jak w ubiegłym roku! - najlepszym technikum w Polsce według Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015, który po raz siedemnasty został opublikowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Ranking jest ważnym instrumentem w badaniu jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jego adresatami są przede wszystkim uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy już w czerwcu muszą podjąć bardzo ważną decyzję - wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Jaka jest dobra szkoła ponadgimnazjalna? Na pewno – taka, która zapewnia najlepszy start do dorosłego życia. Można bez przesady powiedzieć, że od tej szkoły zależy przyszłość: uczniów, uczelni, gospodarki, całego kraju. W naszym Rankingu pokazujemy szkoły, w których warto się uczyć.

To jeden z najbardziej oczekiwanych rankingów edukacyjnych. Jego wyniki interesują zarówno środowisko edukacyjne, jak i – przede wszystkim – gimnazjalistów i ich rodziców, którzy stoją przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Z coraz większą uwagą obserwują wyniki naszej klasyfikacji organy prowadzące: najlepsze szkoły w województwach są często dodatkowo nagradzane przez prezydentów miast, marszałków i wojewodów.

Technikum Zawodowe nr 7 z Nowego Sącza po raz drugi zwyciężyło w Ogólnopolskim Rankingu Techników! Przepis na sukces słynnej 129-letniej szkoły, do której trudno się dostać, po raz kolejny okazał się skuteczny. Jak społeczności szkolnej upłynął czas od pierwszego zwycięstwa do kolejnego?

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Od pięciu lat szkoła znajduje się na czołowych miejscach w Ogólnopolskim Rankingu Techników. Jakie są źródła tego sukcesu? Roman Wojciechowski, dyrektor placówki wymienia ich kilka. Pierwsze to zaangażowana kadra nauczycielska potrafiąca stawiać sobie wysokie cele, a później skutecznie je osiągać...

Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2014 r. zdawało minimum 12 maturzystów. Dodatkowym kryterium wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki. W przypadku techników warunkiem dodatkowym była minimum 50-procentowa przystępowalność do egzaminów zawodowych.

Szkoła ma niepowtarzalny klimat i długą tradycję – w 2015 roku obchodzi swoje 70 – lecie. A w pierwszym prezencie jubileuszowym – doskonałe wyniki w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych wśród techników: drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej i pierwsze miejsce w Rankingu Maturalnym.

Wynik zdawalności szkoły w danym zawodzie został odniesiony do średniej krajowej zdawalności dla danego zawodu w grupie techników. Średnia ważona ze wszystkich współczynników zdawalności egzaminu zawodowego. Wskaźnik końcowy tego kryterium jest iloczynem zdawalności oraz przystępowalności do egzaminów w danym technikum.

Państwowe wyższe szkoły zawodowe od 16 lat są trwałą propozycją w systemie szkolnictwa wyższego. 36 uczelni zlokalizowanych poza głównymi ośrodkami akademickimi stanowi grupę liczącą się w polskim krajobrazie edukacyjnym. Odpowiadają na potrzeby regionów, kształcą nierzadko w deficytowych kierunkach technicznych i rolniczych. To oferta prawdziwie praktycznych studiów... blisko domu.

W rankingu zostały uwzględnione wyniki 44 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2013/2014.

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie (WIT) za ważny cel stawia rynkową wartość wydawanych dyplomów, tak aby ułatwić absolwentom znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie specjalisty ds. informatyki, multimediów, informatycznych technik zarządzania czy też e-administracji. Uczelnia stawia także na rozwój swoich kadr, dając zatrudnienie ponad 300 osobom, wspierając ich w samorealizacji.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to wyjątkowa uczelnia stwarzająca studentom szerokie perspektywy rozwoju własnych umiejętności i pasji. To uczelnia o doskonałych warunkach badawczych, dydaktycznych i socjalnych. SGGW to 200 lat tradycji. Dzięki doświadczeniu i wiedzy, dyplom uzyskany
w naszej uczelni jest powodem do dumy oraz przepustkA do wymarzonej pracy.

Politechnika Świętokrzyska to najstarsza szkoła wyższa w regionie, posiadająca status uczelni akademickiej. Uważa się ją za kontynuatorkę jej historycznej poprzedniczki – działającej w Kielcach w latach 1816-1827 Szkoły Akademiczno-Górniczej – pierwszej na ziemiach Królestwa Polskiego wyższej uczelni technicznej, powołanej przez wybitnego reformatora i patriotę, ks. Stanisława Staszica.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!