Partner Rankingu

Szkoły z Syrenką w herbie

Warszawa jest największym ośrodkiem edukacyjnym w Polsce. W poszukiwaniu dobrych szkół i uczelni przyjeżdża tu również młodzież z całego kraju. Dlatego Ranking Liceów Warszawskich od momentu swojego pojawienia się stał się popularny – i to nie tylko w stolicy. Przypomnijmy, że w pierwszej połowie lat 90. ruszyła do szkół średnich (nie było jeszcze gimnazjów!) czołowa fala wyżu demograficznego. W połączeniu z pojawieniem się sektora niepublicznego w oświacie, stworzyło to nową sytuację dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Nasz ranking porządkował krajobraz stołecznego świata liceów.

Czytaj więcej »

Brylant w koronie

Perspektywy są w Polsce pionierami przygotowywania profesjonalnych rankingów edukacyjnych, obejmujących różne obszary oświaty i szkolnictwa wyższego. W latach 1992-2016 opublikowaliśmy ich w sumie aż 67. Ale Ranking Liceów Warszawskich jest w naszej rankingowej koronie klejnotem szczególnym – od niego przecież zaczynaliśmy!

Na pytanie, dlaczego Perspektywy rozpoczęły w 1992 roku przygotowywanie profesjonalnych rankingów edukacyjnych w Polsce, odpowiedź jest i prosta, i złożona zarazem.

Czytaj więcej »

Sukces to trwanie

Jak zmieniła się szkoła w ostatnim 25-leciu? Jakie są losy jej absolwentów? Czy przysyłają do szkoły swoje dzieci? Które osiągnięcie uznaliby Państwo za „sukces 25-lecia”? Priorytety szkoły na przyszłość – te pytania zadaliśmy dyrektorom stołecznych liceów z okazji  jubileuszowego Rankingu.

Czytaj więcej »

Dobry start dla młodych ludzi

Rozmowa z Włodzimierzem Paszyńskim, zastępcą prezydenta m.st. Warszawy – Jest początek lat 90.

XX wieku, ówczesny warszawski kurator oświaty Włodzimierz Paszyński podejmuje współpracę z mało znanym wydawnictwem Perspektywy Press, w rezultacie w 1992 roku powstaje pierwszy ranking liceów warszawskich. Jakie racje przemawiały za taką decyzją?

Czytaj więcej »

Dobre źródła informacji

Obchodzimy już ćwierćwiecze rankingu liceów warszawskich szkół maturalnych. Niektórzy nie lubią rankingów – pewnie powiedzieliby: Co tu świętować? A przecież każdy konkurs i każda sytuacja, w której coś czy kogoś trzeba wybrać spośród wielu, jest de facto rankingiem. Ważne więc, by odbywał się on według transparentnych, przemyślanych i racjonalnych reguł oraz przynajmniej utrudniał manipulację wskaźnikami przez samych zainteresowanych. Ten akurat ranking jest dla szkół, które stawiają sobie za cel możliwie pełny rozwój potencjałów najzdolniejszych młodych warszawiaków.

Czytaj więcej »

Ranking Liceów Warszawskich 2016 - metodologia

Ranking Liceów Warszawskich oceniona szkoły za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W Rankingu 2016 brane były pod uwagę jedynie wyniki matury pisanej w tzw. „nowej formule”. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane z Systemu Informacji Oświatowej. Wskaźnik rankingowy został unormowany do 100, gdzie najlepsza szkoła uzyskała 100, a wyniki kolejnych szkół są odniesieniem do wyniku lidera.

Czytaj więcej »

Przyszłość to zmiana proporcji

Czy kierowałeś się rankingiem szkół ponadgimnazjalnych wybierając dla siebie liceum Czackiego? – spytaliśmy Łukasza Więcławskiego, przewodniczącego Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.

– Gdy trzy lata temu zastanawiałem się, w którym liceum chciałbym przygotowywać się do egzaminu maturalnego i do studiów – miałem dylemat – mówi Łukasz Więcławski. Podobnie jak większość rówieśników nie wiedziałem, czym kierować się przy podejmowaniu decyzji. Niektórzy patrzyli na profile klas w szkołach, dla innych najważniejsza była opinia licealistów, którą mogli uzyskać podczas dni otwartych czy Salonu Edukacyjnego „Perspektyw”.

Czytaj więcej »

Innowacje w szkole

Kiedy słyszymy o nowych technologiach w szkole, przychodzą nam na myśl projektory czy tablice multimedialne. Wiele placówek idzie jednak o krok dalej i sięga po jeszcze bardziej innowacyjne rozwiązania. O takich właśnie nowinkach rozmawiamy z Danielem Ogonowskim, dyrektorem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Rewers.

Czytaj więcej »

Ranking przedmiotów maturalnych 2013-15

Do 2011 roku jednym z głównych kryteriów Rankingu Liceów Warszawskich była „Rekrutacja na studia”, w szczególności uwzględniano sukcesy uczniów poszczególnych liceów w ubieganiu się o przyjęcie na najbardziej popularne kierunki studiów w stołecznych uczelniach akademickich. W latach 2006-2011 kryterium to funkcjonowało równolegle z dwoma kryteriami maturalnymi, jednak od 2012 roku Kapituła Rankingu zdecydowała o oparcie rankingu w głównej mierze o wyniki matur, które stały się, w miejsce egzaminów wstępnych na studia, przepustką na znakomitą większość kierunków studiów.

Czytaj więcej »

Ranking Techników Warszawskich 2016 - metodologia

Ranking Techników Warszawskich ocenioniaza pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Czytaj więcej »

Umiejętności DOBREJ PRACY

Dobra pozycja rankingowa szkoły oraz sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach na szczeblu ogólnopolskim to najlepsza promocja naszej szkoły – mówi Sławomir Kasprzak, dyrektor Technikum Mechatronicznego nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie, które zwyciężyło w Rankingu Techników Warszawskich.

Czytaj więcej »

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki

Steroide online kaufen seriösen steroide Shop in Deutschland