MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

 
Na Politechnice Śląskiej trwa zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy.

Beneficjenci, którzy w ramach dofinansowanych projektów realizują mobilności w Ukrainie lub w Rosji, mogą w możliwie najbardziej elastyczny sposób odwołać, odłożyć w czasie lub zmienić miejsce działań zaplanowanych w obu krajach.

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego w przyjętej uchwale zamroził do odwołania współpracę z rosyjskimi uczelniami i instytucjami naukowymi.

Rektor SGH Piotr Wachowiak wystosował do ambasadora Ukrainy w Polsce Andrija Deszczycy list, w którym potępił działania zbrojne Rosji wymierzone w Ukrainę.

Politechnika Białostocka włącza się do akcji Urzędu Miasta Białystok i organizacji pozarządowych regionu „Białystok pomaga Ukrainie”.

Apel do środowisk akademickich i elit intelektualnych w związku z agresją Rosji na Ukrainę

- W imieniu instytucji przedstawicielskich nauki i szkolnictwa wyższego oraz podpisanych instytucji nauki apelujemy do środowisk akademickich i elit intelektualnych o podjęcie wszelkich działań zmierzających do pokojowego zakończenia eskalującej agresji militarnej na Ukrainie – napisali we wspólnym liście szefowie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk, Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Rady Młodych Naukowców, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Parlamentu Studentów RP oraz Akademii Młodych Uczonych.

Chcę, aby na studia na uczelniach w Polsce przyjmowani byli studiujący do tej pory na Ukrainie bez względu na to, czy są Polakami czy Ukraińcami - powiedział PAP szef MEiN Przemysław Czarnek. Dodał, że dąży do tego, by polscy studenci medycyny, uczący się Ukrainie, byli przyjmowani automatycznie.

3 marca o godz.  18.00 w geście solidarności z Ukrainkami i Ukraińcami w Sali Teatralnej w budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się czytanie performatywne połączone ze zbiórką niezbędnych artykułów i pieniędzy dla mieszkańców Ukrainy.

Politechnika Opolska aktywnie włącza się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Uczelnia oferuje wsparcie lokalowe, psychologiczne, organizuje także zbiórkę ubrań, żywności oraz środków higienicznych.

Powinna być kontynuowana dotychczasowa dobra wieloletnia współpraca ze środowiskami akademickimi na Ukrainie oraz obecność studentów, doktorantów i pracowników ukraińskich wśród członków naszej społeczności akademickiej - powiedział prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Nie martwicie się zaliczeniami. Zapewniam, że znajdziemy prawne rozwiązania, które pozwolą Państwu na spokojne kontynuowanie nauki - podkreślił w swoim oświadczeniu prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Wszyscy jesteśmy dzisiaj wspólnotą, wszyscy chcemy pomóc. Również na UPWr – wiele się już zadziało, ogrom pracy i mobilizacji jeszcze przed nami.

Na Uniwersytecie Warszawskim organizowane są akcje pomocy dla osób pochodzących z Ukrainy. Zbierana jest m.in. żywność i artykuły pierwszej potrzeby. Dostępna jest także bezpłatna pomoc prawna.

Pracownicy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zdecydowali o przeznaczeniu 25 tys. euro pochodzących z nagrody European Innovation Procurement Awards (EUIPA) na wsparcie działań pomocowych na rzecz Ukrainy.

Akademia Leona Koźmińskiego uruchamia zbiórkę środków finansowych, dzięki której uczelnia będzie mogła pomóc tym, którzy zwrócą się z prośbą o wsparcie.

Inwazja na Ukrainę, która nastąpiła dzisiejszej nocy, zburzyła poczucie bezpieczeństwa i nadzieję na pokój w Europie. 

Rektor Politechniki Warszawskiej powołał sztab kryzysowy, którego celem jest planowanie i nadzór nad realizacją skoordynowanych i systemowych działań pomocowych Uczelni dla narodu ukraińskiego oraz pochodzących z Ukrainy członków społeczności akademickiej.

Pragnę wyrazić, z całą stanowczością naszą niezgodę na agresję militarną Rosji, którą został dotknięty Naród Ukraiński.

Dotarła do nas tragiczna wiadomość. 1 marca w obwodzie kijowskim w wyniku odniesionych ran zmarł Oleksii Morklianyk, student studiów I stopnia SGH. Samochód, którym się przemieszczał, został trafiony odłamkami pocisku.

W związku z bezprecedensową agresją zbrojną Rosji na Ukrainę władze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podjęły działania mające na celu wsparcie społeczności ukraińskiej – studentów, doktorantów i pracowników. Tekst będzie na bieżąco aktualizowany.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt