MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

 
 

REKLAMA


REKLAMA


Na Politechnice Śląskiej trwa zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy.

Beneficjenci, którzy w ramach dofinansowanych projektów realizują mobilności w Ukrainie lub w Rosji, mogą w możliwie najbardziej elastyczny sposób odwołać, odłożyć w czasie lub zmienić miejsce działań zaplanowanych w obu krajach.

Apel do środowisk akademickich i elit intelektualnych w związku z agresją Rosji na Ukrainę

- W imieniu instytucji przedstawicielskich nauki i szkolnictwa wyższego oraz podpisanych instytucji nauki apelujemy do środowisk akademickich i elit intelektualnych o podjęcie wszelkich działań zmierzających do pokojowego zakończenia eskalującej agresji militarnej na Ukrainie – napisali we wspólnym liście szefowie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk, Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Rady Młodych Naukowców, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Parlamentu Studentów RP oraz Akademii Młodych Uczonych.

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego w przyjętej uchwale zamroził do odwołania współpracę z rosyjskimi uczelniami i instytucjami naukowymi.

Rektor SGH Piotr Wachowiak wystosował do ambasadora Ukrainy w Polsce Andrija Deszczycy list, w którym potępił działania zbrojne Rosji wymierzone w Ukrainę.

Politechnika Białostocka włącza się do akcji Urzędu Miasta Białystok i organizacji pozarządowych regionu „Białystok pomaga Ukrainie”.

Chcę, aby na studia na uczelniach w Polsce przyjmowani byli studiujący do tej pory na Ukrainie bez względu na to, czy są Polakami czy Ukraińcami - powiedział PAP szef MEiN Przemysław Czarnek. Dodał, że dąży do tego, by polscy studenci medycyny, uczący się Ukrainie, byli przyjmowani automatycznie.

3 marca o godz.  18.00 w geście solidarności z Ukrainkami i Ukraińcami w Sali Teatralnej w budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się czytanie performatywne połączone ze zbiórką niezbędnych artykułów i pieniędzy dla mieszkańców Ukrainy.

Politechnika Opolska aktywnie włącza się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Uczelnia oferuje wsparcie lokalowe, psychologiczne, organizuje także zbiórkę ubrań, żywności oraz środków higienicznych.

Powinna być kontynuowana dotychczasowa dobra wieloletnia współpraca ze środowiskami akademickimi na Ukrainie oraz obecność studentów, doktorantów i pracowników ukraińskich wśród członków naszej społeczności akademickiej - powiedział prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Nie martwicie się zaliczeniami. Zapewniam, że znajdziemy prawne rozwiązania, które pozwolą Państwu na spokojne kontynuowanie nauki - podkreślił w swoim oświadczeniu prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Wszyscy jesteśmy dzisiaj wspólnotą, wszyscy chcemy pomóc. Również na UPWr – wiele się już zadziało, ogrom pracy i mobilizacji jeszcze przed nami.

Na Uniwersytecie Warszawskim organizowane są akcje pomocy dla osób pochodzących z Ukrainy. Zbierana jest m.in. żywność i artykuły pierwszej potrzeby. Dostępna jest także bezpłatna pomoc prawna.

Pracownicy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zdecydowali o przeznaczeniu 25 tys. euro pochodzących z nagrody European Innovation Procurement Awards (EUIPA) na wsparcie działań pomocowych na rzecz Ukrainy.

Akademia Leona Koźmińskiego uruchamia zbiórkę środków finansowych, dzięki której uczelnia będzie mogła pomóc tym, którzy zwrócą się z prośbą o wsparcie.

Inwazja na Ukrainę, która nastąpiła dzisiejszej nocy, zburzyła poczucie bezpieczeństwa i nadzieję na pokój w Europie. 

Rektor Politechniki Warszawskiej powołał sztab kryzysowy, którego celem jest planowanie i nadzór nad realizacją skoordynowanych i systemowych działań pomocowych Uczelni dla narodu ukraińskiego oraz pochodzących z Ukrainy członków społeczności akademickiej.

Pragnę wyrazić, z całą stanowczością naszą niezgodę na agresję militarną Rosji, którą został dotknięty Naród Ukraiński.

Dotarła do nas tragiczna wiadomość. 1 marca w obwodzie kijowskim w wyniku odniesionych ran zmarł Oleksii Morklianyk, student studiów I stopnia SGH. Samochód, którym się przemieszczał, został trafiony odłamkami pocisku.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wyraża pełną gotowość do pomocy studentom i naukowcom z Ukrainy. Doświadczenia w niesieniu pomocy Białorusinom po represjach związanych z niedemokratycznymi wyborami pokazują nam jednoznacznie, że polskie środowisko akademickie i naukowe musi być solidarne ze swoimi sąsiadami będącymi w potrzebie. Rozwój nauki jest możliwy tylko przy poszanowaniu podstawowych praw humanitarnych. Rosyjskie działania wojenne jednoznacznie to uniemożliwiają.

W związku z bezprecedensową agresją zbrojną Rosji na Ukrainę władze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podjęły działania mające na celu wsparcie społeczności ukraińskiej – studentów, doktorantów i pracowników. Tekst będzie na bieżąco aktualizowany.

Zaprzestajemy współpracy z Rosją w dziedzinie nauki i techniki; oznacza to wstrzymanie kontaktów z rosyjskimi naukowcami, uczelniami i z ośrodkami badawczymi - poinformował we wtorek wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki.

W poniedziałek, 28 lutego 2022 roku, na Politechnice Białostockiej ruszyła zbiórka darów dla Ukrainy.

W poniedziałek 28 lutego Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyjął stanowisko w sprawie solidarności z Narodem Ukraińskim.

W związku z panującą na Ukrainie wojną, Politechnika Śląska w dowód solidarności i wsparcia dla ambicji edukacyjnych ukraińskiej młodzieży uruchomiła specjalny program skierowany do młodych obywateli Ukrainy – aktualnie studiujących i tych, którzy zechcą podjąć studia na dostępnych w ofercie edukacyjnej Politechniki Śląskiej kierunkach prowadzonych w języku polskim i angielskim.

Instytut Konfucjusza w Krakowie znosi opłaty za kursy dla wszystkich studentów i naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego z Ukrainy.

- Przyjaciele Ukraińcy, rozumiemy Wasz dramat, łączymy się w oburzeniu i proteście wobec agresji rosyjskiego reżimu, deklarujemy wszelką możliwą pomoc - czytamy w oświadczeniu wydanym przez prof. Ryszarda Koziołka, rektora Uniwersytetu Śląskiego.

- Każda wojna zaprzecza uniwersalnym wartościom – podkreślił prof. Andrzej Sokala, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i jednocześnie poinformował o dostępnej pomocy terapeutycznej dla ukraińskich studentów.

- Z całą mocą potępiam bezprawną napaść na niezależne, niepodległe Państwo – podkreśliła w swoim oświadczeniu, prof. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego

- Jestem wstrząśnięty ogromem zła, które spotyka Waszą ojczyznę – zwrócił się do studentów z Ukrainy prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej.

- W imieniu Uniwersytetu Wrocławskiego chcemy zadeklarować pełne wsparcie dla naszych ukraińskich przyjaciół, koleżanek i kolegów – oświadczył rektor Uniewersytetu Wrocławskiego, Przemysław Wiszewski.

Jako UAM dołożymy wszelkich starań, by choć trochę ulżyć Państwu w tym trudnym momencie – podkreśliła prof. Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwracając się do ukraińskich studentów.

- Sytuacja zmieniła się dramatycznie. Mamy do czynienia z dramatycznym konfliktem za naszymi granicami - powiedział prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego podczas posiedzenia Senatu UG.

- Polska jako kraj «frontowy» powinna mieć scenariusz działania na wypadek kryzysu migracyjnego – podkreślił niedawno w rozmowie z "Kulturą Liberalną" wybitny znawca polityki migracyjnej prof. Maciej Duszczyk.

SGGW jest Waszą uczelnią, ale też bezpiecznym domem – podkreślił prof. Michał Zasada rektor SGGW.

Możecie liczyć na nasze wsparcie w tych trudnych dla Was, Waszych Rodzin i Przyjaciół chwilach – zwrócił się do ukraińskich studentów prof. Jacek Popiel, rektor Uniwersytet Jagiellońskiego.

- Z niepokojem i smutkiem obserwujemy to, co dzieje się na granicach i terytorium tego państwa, a sytuację tę odbieramy osobiście – podkreślił prof. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej.

Politechnika Białostocka jest uczelnią, w której demokracja, równość i wolność są fundamentami współczesnego świata – czytamy w oświadczeniu dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB rektor Politechniki Białostockiej.

W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę i brutalnym złamaniem umów międzynarodowych oraz standardów obowiązujących w cywilizowanym świecie, polskie środowisko akademickie stanowczo potępia napaść na naszego sąsiada i używanie wobec niego przemocy - czytamy w oświadczeniu.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!