MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Politechnika Łódzka

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Artykuł sponsorowany

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych otwiera rekrutację na studia doktoranckie z zakresu Informatyki Społecznej.

Doktoranci przyjęci w 2013 roku nie będą ponosić kosztów czesnego. Dodatkowo mogą liczyć na atrakcyjny system stypendialny oraz płatne staże w firmach partnerskich współpracujących z uczelnią.

Pierwsza rekrutacja odbędzie się w dniach od 20 do 22 lutego 2013 roku. Drugi nabór zaplanowany jest na czerwiec 2013 roku. Łącznie w dwóch procesach rekrutacyjnych przyjętych zostanie maksymalnie 16 osób.

Studia doktoranckie są pierwszym etapem kariery naukowej. Dają wiedzę i umiejętności badawcze w wybranej dziedzinie i konkretnej dyscyplinie naukowej - to oczywiste. Ale literki dr przed nazwiskiem otwierają dziś wiele drzwi. Ułatwiają zdobycie atrakcyjnej i dobrze opłacanej pracy, pomagają wspinać się na kolejne szczeble kariery zawodowej. Budzą respekt, tak jak przed laty tytuł magistra.

Studia doktoranckie wybieramy już jako ludzie dojrzali, ze sprecyzowanymi planami na przyszłość. To sprzyja świadomym, przemyślanym decyzjom, które z pewnością zaowocują w przyszłości. Jest w czym wybierać, dlatego życzymy przyszłym doktorom podjęcia trafnej decyzji i sukcesu na studiach doktoranckich!

Serwis Doktoranckie.Perspektywy.pl jest do Waszej dyzpozycji!

Jak przeżyć na studiach III stopnia?Powszechnie uznaje się, że jedną z największych bolączek szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce jest brak pieniędzy.

O czym powinien wiedzieć kandydat?Rozmowa z profesorem Krzysztofem Dołowym, Kierownikiem Katedry Fizyki SGGW.
Co by Pan doradził młodym ludziom pragnącym zrobić doktorat?

Flaga Unii EuropejskiejStudia doktoranckie są obecnie traktowane - podobnie jak studia I i II stopnia - jako element Procesu Bolońskiego,

Akty prawneZ Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!