MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
25 stycznia 2022 r. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) oraz Fundacja Edukacyjna Perspektywy zawarły długoterminowe porozumienie o współpracy. Jego celem jest realizacja wspólnych działań na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Dzięki współpracy ekspertów obu jednostek, łatwiejszy będzie transfer wiedzy oraz opracowywanie raportów, analiz i rekomendacji dotyczących studentów, doktorantów, pracowników naukowych i nauczycieli akademickich.

Karen Nyakato Kyabega z Tanzanii - studentka UW (pierwsza z lewej), Maksym Shcherbyuk z Ukrainy - student UŚ, Peliyagodage Chathura Dinerth Perera ze Sri Lanki -doktorant z  UPWr i Yiyu Chen z Chi -studentka UJ zostali laureatami 12. edycji konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce INTERSTUDENT 2022. Mimo pandemii organizatorzy otrzymali rekordową liczbę zgłoszeń, a wybór laureatów był trudny. 

Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął uchwałę w sprawie nadania prof. Andrzejowi Koźmińskiemu tytułu doktora honoris causa. Profesor jest jednym z filarów nauk o zarządzaniu w Polsce i Europie. Jako dziekan Wydziału Zarządzania UW przyczynił się do nowoczesnej nauki organizacji. Uroczystość nadania tytułu odbędzie się 16 lutego.

Wschodząca Gwiazda/RISING STAR
Monika Wysocka
, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Monika Wysocka, absolwentka bezpieczeństwa narodowego, specjalność międzynarodowe prawo humanitarne i migracji w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (2015), obecnie w trakcie doktoratu na tejże uczelni. Ukończyła też studia podyplomowe Global Affairs and Diplomacy (Akademia Sztuki Wojennej i University of Buckingham) oraz wiele kursów językowych i specjalistycznych w kraju i za granicą (m. in. w St. Andrews University). Na AMW pełni funkcje pełnomocnika rektora-komendanta ds. wymian międzynarodowych, instytucjonalnego koordynatora Erasmus+ i Military Erasmus+. Reprezentuje też uczelnię w programie European Initiative for the Exchange of Military Young Officers i pełni rolę zastępcy grupy roboczej ds. rozwoju szkolnictwa marynarek wojennych w Europie. Z zamiłowania podróżniczka.

Gwiazda Dyplomacji/PUBLIC DIPLOMACY STAR
Dr Mariusz Sagan
, Urząd Miasta Lublin

Dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, współtwórca Strategii Lublin 2020 i Strategii Lublin 2030. Adiunkt w Instytucie Rynków i Konkurencji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Absolwent ekonomii (1996) i politologii (1997) na UMCS, doktorat z zarządzania obronił na SGH (2008). Ekspert i praktyk w zakresie rozwoju regionalnego i strategii miast oraz zarządzania strategicznego w biznesie międzynarodowym. Autor i współautor ponad 100 publikacji oraz kilkunastu książek. W latach 2014-2016 członek Global Advisory Board w Center for Leadership and Management na amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.

Gwiazda Nauczania/TEACHING STAR
prof. dr hab. inż.  Janusz Szmyd
, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd, absolwent AGH (1977, w zakresie metalurgii metali nieżelaznych), stopień doktora otrzymał w 1980 (AGH), a stopień doktora habilitowanego w 1992 (AGH), od 1995 profesor AGH. Tytuł naukowy profesor nauk technicznych otrzymał z rąk Prezydenta RP w 2002, a w 2005 został mianowany przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na stanowisko profesora zwyczajnego. Specjalizuje się w modelowaniu matematycznym procesów transportu ciepła i masy, pracuje obecnie na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Realizuje wiele grantów badawczych, jest autorem ponad 270 prac naukowych. Doktor honoris causa Shibaura Institute of Technology (Tokio). Od 2018 prezydent EUROTHERM Committee, wiceprzewodniczący Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU, członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN oraz członek the Assembly of World Conferences on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics. Na AGH pełni funkcję koordynatora ds. współpracy z Japonią oraz kierownika studiów doktoranckich, w okresie 2006-2020 był kierownikiem Katedry Podstawowych Problemów Energetyki. Promotor 6 bilateralnych doktoratów, wypromował 3 habilitantów oraz 14 doktorów. Opracował program studiów międzynarodowego kierunku kształcenia Energy and Environmental Engineering (realizowany wspólnie przez AGH i Shibaura Institute of Technology).

Uniwersytety przyszłości muszą funkcjonować w sieciach, bo sieci dają im większą odporność w czasach kryzysu – przekonuje dr Paweł Poszytek, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Dodaje zarazem: - Dziś wyjazdy na pełny tok studiów trudno już uznać za znaczący element umiędzynarodowienia uczelni. Przyszłością uniwersytetów są krótkoterminowe mobilności, które sprzyjają rozwijaniu kompetencji 4.0 i pomagają tworzyć rozległe sieci kontaktów naukowych czy dydaktycznych. To ważna zapowiedź zmian w zakresie internacjonalizacji polskich uczelni.

Gwiazda Badań/RESEARCH STAR
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, absolwent socjologii Uniwersytetu Łódzkiego (1996), doktorat i habilitację zrobił na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, tam też uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. W 2014 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego oraz tytuł profesora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w naukach o zarządzaniu. Od 2006 r. pracuje w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego. Realizuje wiele grantów badawczych, m.in. kierował projektem „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT. PL”. Jest dyrektorem amerykańskiego programu Clark University w Społecznej Akademii Nauk, był wiceprzewodniczącym ds. międzynarodowych oraz ekspertem ds. jakości w Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prezes PCG Polska.

Gwiazda Zarządzania/MANAGEMENT STAR
dr hab., prof. UAM Rafał Witkowski,
Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Rafał Witkowski, prof. UAM, historyk, m. in. Kościoła, współtwórca kierunku Liberal Arts and Sciences przy Wydziale Historii UAM, w latach 2011-2020 dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Międzynarodowej (AMU-PIE), którego celem jest budowanie oferty przedmiotów w językach obcych. Zaangażowany we włączenie UAM do konsorcjum uniwersytetów EPICUR. Od 2020 prorektor UAM ds. współpracy międzynarodowej – w ramach tej funkcji rozwija współpracę z uniwersytetami w prawie wszystkich zakątkach świata. Otwarty na nowe formy współpracy międzynarodowej, m.in. promuje ideę microcredentials. Poliglota (zna języki angielski, litewski, włoski, rosyjski i niemiecki), zafascynowany wielojęzycznością w wymiarze historycznym.

Nagroda Specjalna/DISTINGUISHED STAR, prof. Lauritz Holm-Nielsen Uniwersytet Aarhus IDUB
Prof. Lauritz Holm-Nielsen, były rektor Uniwersytetu Aarhus (Dania) to światowej klasy ekspert, który profesjonalnie, ale i życzliwością podjął się w 2019 roku trudnej roli przewodniczenia międzynarodowemu zespołowi ekspertów, który dokonał wyboru polskich uczelni badawczych w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB), a następnie zaangażował się w coroczne monitorowanie tej inicjatywy oraz jej promocję na świecie. Nagroda Distinguished Star 2022 jest uhonorowaniem tej aktywności.

To dzięki nim polskie uczelnie stają się coraz bardziej umiędzynarodowione. Przedstawiamy laureatów piątej edycji Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia (International Stars).

- Ilekroć rozmawiam z kimś na uczelni i wspominam, iż znam pewną chińską studentkę na UJ, na twarzach moich rozmówców pojawia się szeroki uśmiech: Tak, tak, koleguję się z Yiyu Chen. W rezultacie mam wrażenie, że choć na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego studiują setki studentów, panią Yiyu Chen znają wszyscy, a co najważniejsze, wszyscy darzą ją ogromną sympatią – mówi dr Anna Wysoka-Bar, adiunkt w Centrum Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Będzie wspaniałym naukowcem – mówi o Peliyagodage Chathura Dineth Perera prof. Agnieszka Noszczyk-Nowak, podkreślając zarówno jego pracowitość, jak i życzliwość oraz zaangażowanie w pracę na rzecz młodszych kolegów.

Interstudent 2022 - Studia magisterskie
Siedemnastoletni Maksym przyjechał do Katowic w 2015 roku. Został słuchaczem kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w języku polskim organizowanego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Uczestniczył w zajęciach lektoratowych języka polskiego w grupie o najwyższym stopniu zaawansowania. Następnie podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego, gdzie przez 5 lat dał się poznać jako błyskotliwy, pracowity i ambitny młody człowiek.

Interstudent 2022 - Studia licencjackie
Przyjechała do Polski w 2018 roku. Od początków swoich studiów na Uniwersytecie Warszawskim jest jedną z najbardziej zaangażowanych anglojęzycznych studentek wśród społeczności skupionej wokół Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu UW. Bierze udział w wydarzeniach i projektach, w których może poszerzyć swoją wiedzę związaną z wielokulturowością i dialogiem międzykulturowym.

Pod honorowym patronatem prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Jak mikrograwitacja i kosmiczne promieniowanie wpływają na działanie konkretnych leków onkologicznych i w jaki sposób mogą wpłynąć na ludzkie zdrowie? To jedno z zagadnień, nad którym pracują naukowcy z UMW. Stworzone przez nich miniaturowe laboratorium z biologicznymi próbkami, opuściło Ziemię. Bio-nanosatelita obserwacyjny LabSat został umieszczony na ziemskiej orbicie przez Falcon9 Transporter-3.

Rzetelne badania z obszaru gospodarki oraz analizy polskich i zagranicznych rynków przygotowane przez ekspertów UKSW znajdą się na nowo powstałej stronie Centrum Gospodarki Światowej UKSW.

Do 28 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie. Jest on organizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Francuską Akademię Nauk.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt