MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Konferencje naukowe zawsze były nieodłączną częścią życia akademickiego, krajowego, ale też, w coraz większym stopniu, międzynarodowego. Niejednokrotnie od merytorycznych sesji ważniejsze były przysłowiowe „coffee breaks”, podczas których spotykało się kolegów znanych tylko z publikacji, nawiązywało kontakty, szukało partnerów do grantów, inicjowało umowy o współpracy. W czasie pandemii konferencje, które mimo wszystko się odbyły, przybrały formę on-line.

Zapraszamy, w ramach programu IT FOR SHE, na  trzecie i ostatnie webinarium z cyklu “Akademia Edukatorów” - pod tytułem „Dziewczynki w technologiach & nauka dzieci”, które odbędzie się 21 października br. Podczas spotkania online dowiemy się m.in. jak wykorzystać potencjał kobiet pracujących w firmach technologicznych; jak wzbudzać aktywność na zajęciach online i z jakich narzędzi korzystać, aby zajęcia były interaktywne.

16 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej. Z tej okazji - w ramach programu Empowering Women in Agrifood (EWA) - przygotowaliśmy wyjątkowy Masterclass poświęcony zwiększaniu świadomości ekologicznej, budowaniu zrównoważonych firm oraz wzajemnej wymianie doświadczeń. 

W ramach programu wolontariackiego “IT for SHE Kids” tylko od lipca 2021 zrealizowaliśmy aż 35 projektów edukacyjnych w szkołach podstawowych z małych miejscowości i wsi. Do końca października 2021 do udziału w programie zgłoszonych jest jeszcze 27 projektów z całej Polski.

Prof. Janusz Kotowicz, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na Politechnice Śląskiej został przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Sieci Łukasiewicz

W obecności Wojciecha Murdzka, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz 40 rektorów uczelni akademickich odbyła się prezentacja filmu promocyjnego w jęz. angielskim  (Polish Universities Aiming High) przygotowanego przez Perspektywy. Znani międzynarodowi eksperci i polscy rektorzy mówią w nim o ambitnych planach najlepszych polskich uczelni.

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, na czele z prof. Arkadiuszem Mężykiem, spotkało się z kierownictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki – ministrem Przemysławem Czarnkiem oraz wiceministrem Wojciechem Murdzkiem. Było to pierwsze spotkanie władz KRASP kadencji 2020-24 z władzami Ministerstwa w tym składzie.

Salon Maturzystów Perspektywy 2021 trwa do 29 września. Przed nami jeszcze Łódzki i Świętokrzyski Salon Maturzystów, Dolnośląski i Opolski Salon Maturzystów oraz Wielkopolski Salon Maturzystów. Wciąż można się rejestrować na poszczególne Salony.

Instytut Innowacji i Technologii – spółka celowa Politechniki Białostockiej – uzyskał status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Taki tytuł, nadany przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, posiadają dotychczas 52 przedsiębiorstwa w kraju!

Program studiów magisterskich International Security Studies (ISS) w Collegium Civitas został nagrodzony „Laurem Europejskim” za innowacyjne i unikatowe rozwiązania w zakresie umiędzynarodowienia studiów.

Dzięki niej każdy student otrzyma cyfrową europejską legitymację studencką, ważną w całej wspólnocie. Aplikacja jest dostępna we wszystkich językach Unii Europejskiej – informuje Komisja Europejska.

Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowały projekt, który będzie dopuszczał kształcenie lekarzy w uczelniach zawodowych.

Uniwersytet Łódzki jako jedyna uczelnia w kraju, znalazł się w ścisłym gronie 20 polskich firm i instytucji, których starania o zapewnienie optymalnych warunków zatrudnionym osobom.

Program edukacji żywieniowej pojawi się na wszystkich wydziałach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Studenci SUM już od października będą zdobywać tę ważną wiedzę.

Przy ul. Batorego 8 w Warszawie zostanie zbudowany nowy gmach dydaktyczny SGH.

Politechnika Białostocka i Polski Klaster Budowlany rozszerzają współpracę. Wspólnie wykształcą managerów specjalistów, którzy wprowadzą cyfryzację do polskich przedsiębiorstw budowlanych.

Otwarto nowy budynek Wydziału Chemicznego "Alchemium - magia chemii jutra" To pierwszy etap większej inwestycji, na którą uczelnia otrzymała 100 mln zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Inicjowanie wspólnych badań naukowych, wykorzystanie wiedzy i technologii z obszaru metrologii naukowej, transfer wiedzy to niektóre z założeń podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Miar a Uniwersytetem Gdańskim.

Po raz kolejny odbyło się Zgromadzenie Związku Uczelni Fahrenheita. Przedstawiciele trzech gdańskich uczelni spotkali się na Uniwersytecie Gdańskim.

W Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej odbyła się 23 września 2021 uroczystość nadania doktoratu honoris causa Profesorowi Michałowi Kleiberowi - wybitnemu polskiemu naukowcowi, byłemu prezesowi Polskiej Akademii Nauk oraz byłemu ministrowi nauki i informatyzacji, a od wielu lat przewodniczącemu Kapituły Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy. – Profesor Michał Kleiber jest przede wszystkim człowiekiem wielkiego umysłu, mistrzem, autorytetem moralnym – mówiła rektor Akademii WSB, prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, otwierając uroczystość. – Nadając najwyższą godność akademicką, tytuł doktora honoris causa, społeczność Akademii WSB pragnie wyrazić swoje najwyższe uznanie dla dostojnego doktora, osobowości przyczyniającej się do kształtowania otaczającej nas rzeczywistości w sposób niezaprzeczalny.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt