MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

- Będąc w obliczy wielu wyzwań stojących przed szkolnictwem wyższym i nauką, wchodzimy w kolejny rok akademicki z obawami, ale także nową energią i siłą - czytamy w piśmie wystosowanym przez przewodniczącego KRASP, prof. Arkadiusza Mężyka, z okazji inauguracji nowego roku akademickiego wystosowanego przez

Niemal 600 przyznanych stypendiów na studia I stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia – tak w statystykach wyglądają wyniki programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa. W założeniu ma on przyciągać do ojczyzny najzdolniejszą młodzież o polskich korzeniach z różnych zakątków świata. I niezmiennie się to udaje, o czym świadczy stale powiększająca się liczba państw, z których pochodzą stypendyści. Nie inaczej jest tym razem.

Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu przygotowują plan federalizacji. Celem jest wzmocnienie potencjału przy zachowaniu autonomii obu uczelni.

Ponieważ skutki inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę są nadal odczuwalne, oficjalnie uruchomiono nowy program stypendialny UE wspierający naukowców z tego kraju. MSCA4Ukraine jest finansowany w ramach unijnych działań i oferuje specjalne stypendia wspierające naukowców z Ukrainy.

Piątego października w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku odbyła się inauguracja roku akademickiego 2022/2023. W uroczystości zorganizowanej w Hali Gimnastycznej Leszka Blanika wziął udział Senat Akademii, społeczność akademicka oraz zaproszeni goście. Pierwszym punktem programu było przemówienie Jego Magnificencji Rektora AWFiS prof. dr. hab. Pawła Cięszczyka, który przypomniał o najważniejszych osiągnięciach odniesionych w czasie trwającej obecnie kadencji władz uczelni, omówił zakończone oraz toczące się remonty, a także inwestycje, zwrócił również uwagę na trudności, z którymi mierzą się obecnie polskie uczelnie w związku w trwającą w Ukrainie wojną i rosnącymi cenami funkcjonowania uczelni.

W ramach obchodów inauguracji roku akademickiego w Politechnice Łódzkiej zostało podpisane porozumienie zapowiadające powstanie Erasmus+ InnHUB Łódź.

– Zawsze, ale w tych ostatnich miesiącach w szczególności, naszą największą troską jest dbanie o bezpieczeństwo i dobro wszystkich członków naszej społeczności – powiedział rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Krzysztof Zaremba.

Nowy rok akademicki został uroczyście zainaugurowany już na wielu uczelniach. Wśród studentów rozpoczynających swoją edukacyjną przygodę są także młodzi ludzie, którzy przyjechali na studia do Polski. Dla nich są to podwójnie wielkie emocje.

W nowym roku akademickim naukę rozpocznie ok. 4 500 żaków, w tym 1500 nowych studentów. W edukacyjnej ofercie uczelni znalazł się nowy kierunek studiów uruchomiony wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego – inżynieria biomedyczna.

Chcemy widzieć całego człowieka – jego aspekt somatyczny, psychiczny i duchowy – powiedział Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski podczas uroczystej inauguracji działalności Wydziału Medycznego, która odbyła się 5 października 2022 r. Na nowym wydziale prowadzone jest już kształcenie na położnictwie, pielęgniarstwie, biotechnologii i dietetyce, a od października 2023 r. rozpocznie się również na kierunku lekarskim. Wsparcie dla nowego Wydziału zadeklarował Minister Zdrowia Adam Niedzielski, który zaznaczył, że wzrost liczby studentów medycyny przełoży się w przyszłości na lepszą dostępność pacjentów do lekarza.

Został  uruchomiony w Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH. Osiąga teoretyczną moc obliczeniową ponad 7,7 PetaFlopsów. Jest obecnie najszybszym i najbardziej ekologicznym superkomputerem w Polsce.

Nauka w trybie stacjonarnym od poniedziałku do czwartku, skrócenie czasu zajęć do godz. 18.00, duże wykłady w trybie zdalnym – to niektóre rozważane przez Uniwersytet Jagielloński sposoby oszczędności w związku z możliwą 700-procentową podwyżką cen za prąd.

O tym jak przygotować się do nauki za granicą i jak rozpoznać edukację w obcym kraju, dowiemy się na EduFestival, który odbędzie się już 6 października 2022 r., w godzinach 14:00-18:00, w hotelu Park Inn by Radisson w Krakowie. Przedstawiciele zagranicznych szkół średnich i uczelni udzielą wszelkich wskazówek i pomogą w procesie aplikacyjnym. Zarejestruj się na stronie www.edufestival.pl i uzyskaj odpowiedź na pytanie, jak za darmo podjąć naukę za granicą!

Międzynarodowa firma doradztwa strategicznego Kearney rusza z nowym ogólnoeuropejskim projektem skierowanym do kobiet. European Women Recruiting Event to kameralne, bezpłatne wydarzenie organizowane w ramach międzynarodowego programu GAIN (Gender Alliance and Inclusion Network), którego celem jest wspieranie różnorodności w miejscu pracy. Myślą przewodnią spotkania, które odbędzie się 20 października 2022 roku w warszawskim biurze firmy będzie ścieżka rozwojowa kobiet w konsultingu. Zapisy trwają do 5 października, a liczba miejsc jest ograniczona.

Rozpoczynający się nowy rok akademicki 2022/2023, dla polskich uczelni będzie związany z wyzwaniami, które powoduje trudna sytuacja gospodarcza i międzynarodowa. Patrzymy jednak pozytywnie w przyszłość i realizujemy zaplanowane projekty – podkreślił rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ks. prof. Mirosław Kalinowski.

– Stanowimy społeczność akademicką liczącą ok. 70 tys. osób, która tworzy elitarną instytucję. Sprawą zasadniczą jest jakość prowadzonych badań naukowych oraz realizowanych zajęć dydaktycznych, a także próg wejścia na uczelnię. Nasi studenci reprezentują elitarną część polskiej młodzieży, a wśród realizujących granty naukowców z UW są badacze z szansą na Nagrodę Nobla – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podczas inauguracji roku akademickiego 2022/2023. Uroczystość odbyła się 3 października w Auditorium Maximum na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu.

Trzykrotnym uderzeniem berła i łacińską formułą Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit Rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Bogumiła Kaniewska, zainaugurowała w poniedziałek, 3 października, kolejny rok akademicki. - Każdy z nas, ludzi uniwersytetu, zapisuje karty historii uczelni na swój sposób. Każdemu z nas powinno towarzyszyć właśnie poczucie odpowiedzialności, którego miarą jest człowiek i jego dobro, ale i dobro otaczającego nas świata, który domaga się naszej uważności i troski. Nasza odpowiedzialność nie jest abstrakcyjna: zależy od niej przyszłość, którą już dziś zaczynamy kształtować. Wszyscy – niezależnie od poglądów – chcielibyśmy, by była ona dobra, piękna i przyjazna. Wszyscy – niezależnie od wieku i stanowiska – jesteśmy za tę przyszłość odpowiedzialni wobec naszych poprzedników i następnych pokoleń - mówiła Rektorka w swoim przemówieniu.

Dalszy rozwój umiędzynarodowienia, zacieśnianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, doskonalenie kształcenia i aktywny udział w rozwoju regionu – to plany na najbliższe 12 miesięcy na Politechnice Śląskiej.

“Gdy Ukraina została brutalnie napadnięta przez rosyjskiego oprawcę, Świat z dnia na dzień stał się naocznym świadkiem okrutnych scen, które znaliśmy z kart historii i wierzyliśmy, że się już więcej nie powtórzą. Ludobójstwo w imię imperialistycznych dążeń, których podstawą jest chęć powrotu do „słusznie minionych czasów” – taki opis rzeczywistości nie powinien dotyczyć współczesności i być udziałem ludzkości. Symbolem naszych czasów ma być bezpieczeństwo, jedność, dialog, wszechstronny rozwój. Dołóżmy starań, aby zapewnić przyszłym pokoleniom bezpieczne i stabilne warunki do życia” – powiedział Rektor SGGW, prof. dr hab. Michał Zasada podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego, która odbyła się 30 września 2022 r.

Uroczystą inauguracją roku akademickiego 2022/2023 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zaczyna pisać kolejny rozdział w swojej ponad 23-letniej historii.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt