MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Tegorocznych maturzystów nie obowiązują wymagania wynikające z podstawy programowej, ale wymagania egzaminacyjne ustalone w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa. Dla uczelni oznacza to, że z dużym prawdopodobieństwem będą musiały uzupełniać braki w wiedzy i umiejętnościach nowoprzyjętych, szczególnie na kierunkach ścisłych i technicznych. W ubiegłym roku MEiN przeznaczyło na ten cel ponad 30 mln zł. W roku akad. 2023/24 będzie to pewnie kwota znacznie wyższa.

Szkoleniem i warsztatami dla mentorek i mentorów - ekspertów gamedevu ze słynnego studia developerskiego CD PROJEKT RED rozpoczęliśmy w Perspektywy Women in Tech II edycję programu stypendialno-mentoringowego “Dziewczyny w grze!”.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zawarł 27 stycznia br. porozumienie z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych im. gen. broni Władysława Sikorskiego. Umowa o współpracy zakłada m.in. kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP, wymianę doświadczeń naukowo-badawczych, także dydaktycznych oraz realizowanie nieodpłatnych praktyk i staży dla studentów KUL.

Sieć JPI Urban Europe ogłosiła przygotowania do nowego konkursu na międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast - Building Transformation Capacities through arts and design: Unlocking the full potential for urban transitions (BTC ENUTC Call).

Nauka i badania będą miały do odegrania kluczową rolę w odbudowie Ukrainy. Aby ten cel wesprzeć, grupa czołowych ukraińskich matematyków zakłada nowe centrum badań matematycznych, dzięki środkom finansowym od założyciela i głównego darczyńcy XTX Markets.

The British Council is seeking participants to take part in an Internationalisation Learning Cohort (ILC) Programme (part of the British Council’s Going Global Partnerships Programme). The aim of the cohort session is among others to develop a greater understanding of a prominent aspect of higher education.

Holenderskie uczelnie zostały poinformowane przez ministra edukacji Robberta Dijkgraafa, że powinny zaprzestać rekrutacji studentów ze względu na obawy związane z warunkami mieszkaniowymi, brakiem obiektów do nauki i rosnącym obciążeniem kadry akademickiej.

Próg umiędzynarodowienia ustanowiony przez narodową strategię Konfederacji Szwajcarskiej i kantonów wynosi 20%. Tylko jeden na dziewięć szwajcarskich uniwersytetów był go w stanie osiągnąć, jak wynika z raportu dot. umiędzynarodowienia szwajcarskich uniwersytetów, opublikowanego przez „Movetię”, krajową agencję ds. promocji wymian i mobilności w systemie edukacji. 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Warszawski i Politechnika Łódzka to trzy polskie uczelnie, które dołączyły do globalnej kampanii Race to Zero. Jej celem jest gospodarka zeroemisyjna.

Polscy naukowcy opublikowali w latach 2010–2021 prawie 14 tys. prac naukowych o sztucznej inteligencji. Najwięcej prac opublikowali badacze z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Śląskiej.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jako jedyna polska uczelnia dołączył do stowarzyszenia Young European Research Universities Network (YERUN) i wraz z 22 innymi uczelniami będzie uczestniczyć w kształtowaniu polityk europejskich w zakresie badań, innowacji i edukacji.

Rusza ósma edycja popularnego wśród młodzieży ogólnopolskiego konkursu językowego „Faces of America”. Inicjatywa organizowana jest na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej od 2015 r. Do ubiegłorocznej edycji konkursu zgłosiło się aż osiemdziesiąt szkół ponadpodstawowych z całego kraju.

Prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS) na lata 2023-2027 została prof. Marzena Dominiak.

Z inicjatywy Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. inż. Andrzeja Sechmana, w dniach 19-20 stycznia 2023 r. w murach Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie odbyła się Konferencja Rektorów współuczestniczących w projekcie utworzenia Uniwersytetu Europejskiego SELENE.

Prof. Krzysztof Jajuga został prezydentem International Federation Classification Societies - światowego ugrupowania naukowego, którego członkowie zajmują się problematyką analizy oraz klasyfikacji danych.

Politechnika Wrocławska i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie jako pierwsze uruchomią studia na kierunku energetyka jądrowa. Kształcenie specjalistów w tej dziedzinie to jedno z najważniejszych wyzwań dla rozwoju atomu w Polsce. Inżynierowie jądrowi będą potrzebni do obsługi elektrowni atomowych, które w kolejnych latach powstaną w Polsce. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspiera rozwój nowego kierunku.

Nie mam informacji na temat zerwania przez polskie uczelnie współpracy z ich chińskimi odpowiednikami z powodu łamania prawa lub narażaniem bezpieczeństwa narodowego przez stronę chińską - przekazał PAP rzecznik Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) prof. Wiesław Banyś.

Spełniło się marzenie wielu pokoleń bielszczan! W Sali sesyjnej Urzędu Miasta w Bielsku - Białej podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia w stolicy Podbeskidzia filii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, na kierunku lekarskim. Sygnatariuszami byli prezydent miasta Jarosław Klimaszewski, rektor SUM prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański oraz starosta bielski Andrzej Płonka.

20 stycznia br. Warszawski Uniwersytet Medyczny i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy. Dokument wyznacza strategiczne ramy wspólnych działań uczelni, które w swoich dziedzinach są liderami w Polsce.

Rozwój technologii w HR, zmiany w prawie pracy, planowane inicjatywy w Polsce i w Unii Europejskiej - to główne tematy Kongresu Praca 4.0 organizowanego przez Konfederację Lewiatan w dniach 30 stycznia - 3 lutego.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt