MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Wypowiedź małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak dot. Uniwersytetu Jagiellońskiego narusza zasady prowadzenia debaty publicznej i jest próbą ingerencji w autonomię uczelni i wolność akademicką - podkreśla prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Umożliwienie uczelni posiadającej status uczelni zawodowej i spełniającej określone warunki używania w swojej nazwie wyrazów "akademia praktyczna" - przewiduje m.in. projekt noweli, który we wtorek przyjęła rada ministrów.

Prof. Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki wystosował pismo z gratulacjami dla Waldemara Siwińskiego, prezesa Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, oraz dla uczelni, które zajęły najwyższe miejsca w RSW 2021.

Świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek, podobnie jak umiejętności wymagane od studentów po zakończeniu edukacji, dlatego wspieramy uczelnie wyższe w podążaniu zgodnie z technologicznymi trendami, dostępem do wiedzy oraz rozwijaniem zdolności, począwszy od korzystania z narzędzi w trakcie nauki jak i doświadczania jej w codziennej pracy instytucji.

Rejestracja na studia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu trwa do 12 lipca. Jak dotąd zgłosiło się ponad 4 700 osób. Jakie są najlepiej oceniane w skali kraju kierunki i co nowego czeka studentów pierwszego roku od października?

Konkurs „Normalizacja i ja” adresowany był do uczniów oraz nauczycieli szkół średnich z całej Polski. W tym roku cieszył ogromnym zainteresowaniem młodzieży. Łącznie nadesłano 135 prac - w kategorii Grafika: 79, w kategorii Esej: 42, w kategorii Film: 5. Natomiast nauczyciele opracowali 9 scenariuszy lekcji. W związku z sytuacją epidemiologiczną, tym razem, konferencja podsumowująca konkurs nie odbyła się.

Politechnika Białostocka – komunikat prasowy w formie wywiadu z Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej m.in. o interdyscyplinarnej ofercie dydaktycznej wydziału, jego wyjątkowości na mapie edukacyjnej Polski (jeden z dwóch) oraz jednym w kraju kierunku studiów: zarządzanie i inżynieria usług

22 czerwca w Centrum Olimpijskim PKOl wręczono dyplomy najlepszym polskim uczelniom akademickim, niepublicznym i zawodowym, a także wydziałom i innym jednostkom prowadzącym najlepsze studia w 71 kierunkach – laureatom XXII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021. Było to pierwsze od wielu miesięcy spotkanie „w realu” polskiego środowiska akademickiego.

Tylko 6% prezesów największych firm na świecie to kobiety. W Polsce kobiety stanowią około 15% członków zarządu spółek giełdowych (średnia UE to 25%), a na poziomie senior managementu jest ich około 30% (przy czym w branży technologicznej nieco mniej – około 20%). Stanowią też 1/3 właścicieli innowacyjnych startupów. Wśród rektorów uczelni stanowią około 8% (do ostatniej kadencji nie było ich na tym szczeblu w ogóle). Badania pokazują, że organizacje z wyższym udziałem kobiet osiągają lepsze wyniki finansowe i w zakresie zarządzania(*).

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wprowadziła do oferty edukacyjnej dwa nowe kierunki studiów. Od nowego roku akademickiego studenci będą mogli rozpocząć w SGGW kształcenie na 40 kierunkach studiów, w tym na kierunku ogrodnictwo miejskie i arborystyka oraz technologia biomedyczna. Rejestracja kandydatów na studia trwa już od 7 czerwca, a kończy się 9 lipca.

Link: http://ranking.perspektywy.pl

Opublikowany został Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021: Uniwersytet Jagielloński jest najlepszą uczelnią akademicką w Polsce, minimalnie wyprzedzając Uniwersytet Warszawski, na trzecim miejscu znajduje się Politechnika Warszawska, na czwartym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Za to UW jest liderem pod względem największej liczby najlepszych kierunków studiów – prowadzi ich aż 23, przed PW, która ma ich 17.

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020 są dostępne pod adresem: www.ranking.perspektywy.pl

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich uhonorowanym został główną nagrodą i tytułem Diamentowego Inżyniera w prestiżowym plebiscycie „Przeglądu Technicznego” i Naczelnej Organizacji Technicznej  NOT.

Kto zwyciężył w Rankingu Uczelni Akademickich, a kto prowadzi najwięcej najlepszych w Polsce kierunków studiów? Czy nastąpiły zmiany w czołówce uczelni niepublicznych i która uczelnia posiada najwięcej patentów zagranicznych? – na te i wiele innych pytań odpowiemy już 22 czerwca. Uroczyste ogłoszenie wyników w południe, ale będą dostępne na stronie www.ranking.perspektywy.pl już od północy. Będą niespodzianki!

Swój udział w uroczystym ogłoszeniu wyników XXII Rankingu Szkół Wyższych 2021 potwierdzili Goście Honorowi: prof. Włodzimierz BERNACKI - sekretarz stanu w MEiN, prof. Arkadiusz MĘŻYK - przewodniczący KRASP, prof. Maciej ŻYLICZ – prezes FNP, prof. Jerzy Woźnicki – prezes FRP, dr inż. Wojciech KAMIENIECKI – dyrektor NCBR, dr Grażyna Żebrowska – dyrektor NAWA, dr Paweł Poszytek – dyrektor FRSE, Marek Michajłowicz – zastępca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego i inni,  Będzie się działo!

15 czerwca nastąpiła premiera nowej odsłony serwisu Biblioteka Nauki – największej polskiej platformy otwartych treści naukowych wraz z konferencją online organizowaną przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Platformy Otwartej Nauki.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to najstarsza i najlepsza uczelnia przyrodniczo-rolnicza w Polsce. W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 zajmuje pierwsze miejsce wśród uczelni rolniczych. Kształci blisko 16 tys. studentów na 40 kierunkach studiów (w tym 9 prowadzonych w języku angielskim) – od weterynarii i architektury krajobrazu, przez ekonomię i informatykę, po dietetykę i Organic Agriculture and Food Production (Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności w języku angielskim).

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego połączą siły przy inicjowaniu oraz realizowaniu wspólnych projektów naukowych. To pozwoli na zwiększenie potencjału obu ośrodków.

Ministerstwo edukacji i nauki odniosło się do uwag do pakietu wolności akademickiej, zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych i opiniowania. W ocenie projektodawcy dzięki zaproponowanym regulacjom możliwe będzie m.in. wzmocnienia gwarancji wolności nauczania i debaty akademickiej.

17 czerwca ogłoszona została nowa międzynarodowa deklaracja o wartościach uniwersyteckich „Magna Charta Universitatum 2020”. Stanowi ona kontynuację pierwotnej Magna Charta, przyjętej w roku 1988 w Bolonii z okazji 900-lecia najstarszego uniwersytetu w Europie, pod którą podpisało się ponad 900 uczelni z całego świata, w tym około 30 z Polski. Uznano, że należy na nowo określić podstawowe wartości, jakimi powinny kierować się uczelnie, jak również warunki, w których powinny działać, by móc wartości te realizować.

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) znalazła się wysoko pośród 47 szkół biznesu z 21 krajów w klasyfikacji Positive Impact Rating 2021, której wyniki ogłoszono 17 czerwca 2021 w Lucernie podczas World Economic Forum. W pięciostopniowej skali uczelnia sklasyfikowana została w grupie czwartej.

O współpracy na linii nauka-biznes oraz roli gdańskich uczelni w rozwoju lokalnego biznesu i otoczenia społeczno-gospodarczego to główne tematy poruszone podczas webinarium „Współpraca pomorskich uczelni na rzecz rozwoju innowacyjności”.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt