MegaBaza edukacyjna Perspektywy®








Studia magisterskie: Marlon Souza Luis, Kanada
Student VI roku kierunku lekarskiego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Marlon myśli o specjalizowaniu się w kardiologii. To dobry pomysł, bo gdy przyjrzymy się jego aktywności, widać od razu, że ma wielkie serce.

Studia licencjackie: Lara Maria Guedes Gonçalves Costa, Brazylia
Studentka III roku International Relations and Area Studies, Uniwersytet Jagielloński

Od bliskich – rodziny i przyjaciół – dzieli ją aż 8 tysięcy kilometrów, nie widziała się z nimi od ponad roku. W Polsce jest nie tylko wyróżniającą się studentką, ale także osobą zaangażowaną w promowanie studiowania w naszym kraju oraz oddaną wolontariuszką.

Wschodząca Gwiazda RISING STAR: ANTON BLAZHEIEV, Politechnika Lubelska

– To właśnie troska o każdego pojedynczego żaka z zagranicy uwiarygodnia bowiem uczelnię w oczach studentów i kształtuje jej wizerunek wśród kolejnych kandydatów na studia z zagranicy – twierdzi Anton Blazheiev, specjalista w Centrum

Gwiazda Nauczania TEACHING STAR: Dr inż. JUSTYNA TROJANOWSKA, Politechnika Poznańska

Pandemia spowodowała, że mamy dużo łatwiejszy dostęp do zasobów wiedzy, co daje również szersze możliwości w zakresie kształcenia i powoduje, że odległość uczelni od domu nie ma dzisiaj znaczenia – mówi dr inż. Justyna Trojanowska z Politechniki Poznańskiej. 

Gwiazda Marketingu Marketing STAR: Paulina Boroń-Kacperek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

– Własne doświadczenia ze studiów za granicą, pracowitość oraz umiejętność pójścia na kompromis w sytuacji, w której takie opuszczenie gardy prowadzi do pozytywnych dla uczelni rozwiązań – To według Pauliny Boroń-Kacperek, dyrektor Biura Rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu trzy istotne cechy, które owocują w pracy marketingowca zajmującego się obszarem umiędzynarodowienia. 

Gwiazda Badań RESEARCH STAR: dr hab., prof. WSB KATARZYNA SZCZEPAŃSKA-WOSZCZYNA, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Umiędzynarodowienie w szkolnictwie wyższym to wspaniała odpowiedź na postępujące procesy globalizacji i rewolucji technologicznej, jakiej doświadcza nasze pokolenie – mówi z przekonaniem dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. WSB, prorektor ds. nauki i kształcenia Akademii WSB, uhonorowana nagrodą Research Star 2021. I dodaje: – Problematyka umiędzynarodowieniajest interesująca i ważna, ponieważ stanowi potwierdzenie funkcjonowania cywilizacji wiedzy i edukacji.

Gwiazda Dyplomacji PUBLIC DIPLOMACY STAR: prof.  JAN MALICKI, Uniwersytet Warszawski

Jeśli Polska chce być obecna, rozpoznawalna w świecie, to również polskie uczelnie muszą prezentować naukę polską z jak najlepszej strony. To najbardziej fundamentalny argument przemawiający za umiędzynarodowieniem polskich akademii – twierdzi prof. Jan Malicki, pomysłodawca, współtwórca, organizator założonego w 1990 r. Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (SEW), uhonorowany nagrodą Public Diplomacy Star 2021. 

Gwiazda Zarządzania MANAGEMENT STAR: prof. dr hab. STANISŁAW KISTRYN, Uniwersytet Jagielloński

Umiędzynarodowienie to doskonałe narzędzie pomocne w lepszej realizacji wszystkich celów zapisanych w misji uczelni – twierdzi prof. dr hab. Stanisław Kistryn, pełnomocnik rektora UJ ds. współpracy w ramach  Una Europa

Nagroda Specjalna DISTINGUISHED STAR: prof. dr hab. Wiesław Banyś, Uniwersytet Śląski

Całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych prof. Wiesława Banysia świadczy o tym, że jest to badacz znamienity, który potrafił w pełni wykorzystać swoje kompetencje badawcze i umiejętności organizacyjne dla dobra uczelni i nauki polskiej – tak o laureacie głównej nagrody Distinguished Star 2021, prof. dr. hab. Wiesławie Banysiu mówił w 2018 r. prof. Wojciech Nowak w laudacji z okazji nadania tytułu honoris causa Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Rozmawiamy z Wybitną Gwiazdą Umiędzynarodowienia 2021.

Gdy kilka dni temu ujawniony został projekt ustawy dotyczącej powołania Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej, opinia publiczna nie kryła zaskoczenia. Bo co właściwie kryje się za tym pomysłem? Czy działalność Polskiej Akademii Nauk będzie powoli wygaszana, czy w jej miejsce powstanie instytucja zupełnie zależna od władz państwowych, które przejmą kontrolę nad nauką i badaniami?

W czwartek 8 kwietnia, pod przewodnictwa prof. Michała Kleibera, obradowała Kapituła Rankingu Szkół Perspektywy 2021. Przyjęto metodologię i uszczegółowiono zasady obliczeń.

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci prof. Mirosława Handkego – wybitnego chemika, Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 1993–1998, ministra edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka w latach 1997–2000, współtwórcy reformy systemu oświaty z 1999 r.

Prof. dr hab. Andrzej Rychard został dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN na kolejną kadencję. Kieruje Instytutem od 2012 roku.

Trzecia fala koronawirusa po raz kolejny wystawia kraje i systemy opieki zdrowotnej na próbę. Jest to szczególnie widoczne w Bułgarii, gdzie jednym z głównych problemów jest brak personelu medycznego.

Ogłoszenie wyników rankingu, na łamach miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy” i w serwisie ranking.perspektywy.pl, planowane jest na połowę czerwca, w formule konferencji prasowej, której - jeśli warunki pozwolą - towarzyszyć będzie temu tradycyjna Gala Rankingu w Warszawie.

Nowy raport pokazuje, że pomimo pandemii zainteresowanie zagranicznych absolwentów studiami MBA nie osłabło. Według raportu Graduate Management Admission Council (GMAC) 2021 Prospective Students Survey wynika, że ​​programy w 2021 roku cieszą się coraz większą popularnością wśród potencjalnych studentów.

„Forbes” ogłosił  listę 300 Najlepszych Polskich Pracodawców. Wśród nich jest 16 uczelni. Najwyżej plasuje się Uniwersytet Warszawski (25 miejsce).

Duńczycy zwykli myśleć o sobie jako o kraju, który jest w światowej czołówce pod względem edukacji w szkolnictwie wyższym. Tymczasem zdaniem autorów raportu „International Perspective on the Quality of Danish Higher Education”, wcale tak nie jest…

Dietetyka, z uwagi na rosnące zainteresowanie zdrowym i aktywnym stylem życia, z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem. To jedna z tych dyscyplin, której specjaliści są obecnie szczególnie poszukiwani. Oferuje wiele możliwości ciekawej pracy m.in. w poradniach, klubach fitness, szpitalach czy cateringu dietetycznym, jak również rozwoju kariery naukowej w instytucjach naukowo-badawczych.

Zdobycie zawodu lekarza weterynarii to marzenie wielu młodych ludzi. Kim dzisiaj jest weterynarz? Dr hab. Marta Mendel z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW tłumaczy, że jego rolą jest nie tylko troska o dobrostan zwierząt, ale również ochrona zdrowia nas wszystkich. Zawód ten oferuje wiele możliwości rozwoju oraz ciekawej pracy np. w placówkach naukowych czy laboratoriach badawczych. Lekarza weterynarii nie może zabraknąć m.in. w zakładach farmaceutycznych, gdzie współuczestniczy w pracach nad produkcją leków. Warto podkreślić też rolę specjalistów z Inspekcji Weterynaryjnej, dzięki którym możemy mieć pewność, że spożywane przez nas mięso czy mleko są bezpieczne i spełniają restrykcyjne standardy jakości.  

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt