MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Dr Kishan Manocha, przedstawiciel ONZ uroczyście otworzy w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej interaktywną wystawę dla dorosłych i dzieci. Zapraszamy 1 czerwca 2022 roku o godz. 11:30

22 czerwca w południe, dokładnie na dwa tygodnie przed rozdaniem świadectw dojrzałości tegorocznym maturzystom ogłoszone zostaną oficjalnie w Warszawie wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022. Z nowości – do rankingu uczelni wprowadzono dwa nowe wskaźniki: uczestnictwo w „uniwersytecie europejskim” oraz wkład badań uczelni w realizację Sustainable Development Goals (SDG). W rankingu kierunków studiów po raz pierwszy ocenione zostaną ogrodnictwo oraz ratownictwo medyczne, dzięki czemu łączna liczba ocenionych kierunków zwiększy się do 73. Nie udało się natomiast wprowadzić do kryterium INNOWACYJNOŚĆ wskaźnika „efekty komercjalizacji bezpośredniej”, gdyż OPI PIB uznał, że dane w tym zakresie wprowadzone do POL-on przez uczelnie budzą wątpliwości.

Kiedy w maju 2005 roku Zgromadzenie Plenarne KRASP podjęło decyzję o uruchomieniu - wspólnie z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy" - programu Study in Poland mającego na celu promocję polskich uczelni za granicą i zachęcanie obcokrajowców do studiowania w Polsce, w naszym kraju kształciło się 8829 studentów zagranicznych. W roku akad. 2020/21 było ich już 84689. Ten 10-krotny wzrost odzwierciedla skalę wysiłku polskich uczelni, ich partnerów społecznych oraz służb dyplomatyczno-konsularnych w budowaniu brandu polskiego szkolnictwa wyższego za granicą.

Rankingowy kalendarz zagęszcza się: 27 kwietnia opublikowany został THE Impact Ranking; 8 czerwca ukaże się QS World University Ranking; 21 czerwca pojawi się nowy U-Multirank; 22 czerwca odbędzie się finał Rankingu Perspektyw; a 4 lipca najnowsza edycja Webometrics. To prawie niewiarygodne, ale autorów wszystkich tych rankingów będzie można spotkać w tym samym czasie i miejscu - 22 czerwca w Warszawie, gdzie w hotelu Novotel Centrum zostaną ogłoszone wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022, a następnie odbędą się cztery godzinne warsztaty (masterclasses), podczas których autorzy głównych rankingów światowych przedstawią ich niuanse. Kolejno: Phil Baty (THE), Isidro Aguillo (Webometrics), Ben Sowter i Andrew MacFarlane (QS) oraz Gero Federkeil (Multirank)!

W 10. rocznicę powstania KRASP prof. Aleksander Koj, jeden z założycieli i pierwszy przewodniczący Konferencji stwierdził, że w ciągu dekady przestała być międzyuczelnianym klubem rektorów, a stała się instytucją mówiącą jednym głosem o problemach ważnych dla środowiska akademickiego i Polski.

9 i 10 czerwca 2022 roku Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich będzie obchodzić jubileusz 25-lecia działania. Będzie on okazją nie tylko do podsumowania dotychczasowego dorobku instytucji, ale i próbą spojrzenia w przyszłość szkolnictwa wyższego i nauki.

Tegoroczny Perspektywy Women in Tech Summit odbędzie się pod znakiem klimatycznej neutralności i ma ambicję, aby stać się pierwszą w Polsce imprezą pozytywną klimatycznie. Organizator, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, zamierza obliczyć całkowity ślad węglowy summitu już na etapie przygotowań do wydarzenia (np. podróże uczestników, zużycie energii elektrycznej i ciepła, budowa stoisk), a dzięki temu dążyć do jego maksymalnej redukcji, promując transport publiczny dla uczestników, wegańską dietę i warszawską kranówkę do picia, a także tworząc stoiska wielokrotnego użytku, unikając plastikowych opakowań i gadżetów.

8 czerwca br. w Sali Senatu Collegium Minus, a także w formie online, odbędzie się spotkanie dotyczące kompetencji przyszłości na rynku pracy oraz skutecznej organizacji i wdrażania zdalnych i hybrydowych praktyk zawodowych dla studentów. Wydarzenie organizowane jest w ramach międzynarodowego projektu EPIDI.

Welcome Center Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma już swoją stacjonarną siedzibę. 26 maja odbyło się oficjalne otwarcie tego miejsca na parterze Collegium Martineum. 

Co dziesiąty Polak przyznaje, że brał pod uwagę karierę w dziedzinach ścisłych i przyrodniczych, IT, inżynierii i matematyce, ale się na nią nie zdecydował. Największy wpływ na ten wybór miała jakość zajęć w szkole czy na uczelni, ale także brak wiary w siebie. Przystępna i solidna edukacja w zakresie nauk ścisłych jest dla Polaków jednym z trzech priorytetów dla Polski – mówi 59 proc. badanych. Zaraz po zwiększeniu dostępu do ochrony zdrowia (86 proc.) i walki ze zmianami klimatu (68 proc.) – wynika z najnowszej edycji badania State of Science Index.

Rosja zamierza wycofać się z umowy standaryzującej szkolnictwo wyższe w całej Europie, potencjalnie odcinając rosyjskich studentów od robienia kariery w Europie. Rosyjski minister nauki i szkolnictwa wyższego Walery Falkow oznajmił, że Rosja zastąpi Proces Boloński nowym systemem zaprojektowanym w celu zaspokojenia „interesów narodowych”.

 Po latach otrzymywania dodatkowych funduszy rządowych w celu wzmocnienia wybranych czołowych uniwersytetów w międzynarodowych rankingach, trzy z nich nie będą już uczestniczyć w rankingach zagranicznych.

Białostocka szkoła wynalazców z Wiejskiej. Ewa Karp, Paweł Buczyński, Jakub Kokoszkiewicz, Michał Łukaszuk i Konrad Olifier z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej za Sensorycznego Tłumacza Języka Migowego zdobyli 18 maja 2022 roku pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie Młody Innowator 2022. Kontynuują pasmo sukcesów wynalazców z Wiejskiej.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powołał nową Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2022-2025. Jej przewodniczącym został prof. Grzegorz Kucharczyk.

Prof. Rafał Weron z Politechniki Wrocławskiej został przyjęty do prestiżowej organizacji Academia Europaea zrzeszającej naukowców z różnych dziedzin.

Od 1 czerwca nowym rektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie będzie dr hab. Andrzej Rozmus.

Kampania informacyjna dla kandydatów na studia ma swoją stałą dynamikę: po raz 32. do rąk absolwentów liceów i techników trafi we wrześniu szlagier Perspektyw, „Informator dla Maturzystów”, którzy staną się studentami w roku akademickim 2023/24.

Zgromadzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych uchwaliło nadanie Uniwersytetowi Rolniczemu w Krakowie statutu uczelni stowarzyszonej z KRPUT.

Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi Rzeszowskiemu prestiżowe logo „HR Excellence in Research”.

Podczas posiedzenia Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych zostało podpisane porozumienie w sprawie Transekonomika - projektu realizowanego przez Forum Uczelni Ekonomicznych.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt