MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Dr hab. inż. Krzysztof Kamil Żur, prof. PB z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej został członkiem prestiżowego europejskiego stowarzyszenia naukowego European Academy of Science and Arts (EASA). Jednocześnie warto podkreślić, że jest najmłodszym członkiem Akademii w historii jej działalności.

Centrum badawczo-rozwojowe w obszarze sztucznej inteligencji IDEAS NCBR oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) podpisały umowę dotyczącą pracy nad wspólnymi projektami. Będą to przede wszystkim badania nad inżynierią oprogramowania oraz rozwojem AI. Dzięki synergii działań jednostek, polscy naukowcy będą mieli możliwość prowadzenia projektów R&D na najwyższym światowym poziomie oraz wspólnego kształcenia doktorantów w takich dyscyplinach jak informatyka techniczna i telekomunikacja.

83 proc. Polaków przeznacza do 500 złotych miesięcznie na edukację, 13 proc. – od pół tysiąca do tysiąca złotych, a 3 proc. – powyżej tysiąca złotych. To wyniki najnowszego badania „Czy inwestujemy w siebie? Podejście Polaków do edukacji i rozwoju” zrealizowanego na zlecenie Tutore Poland. Firma sprawdziła, czy pomimo kryzysu i niepewnej sytuacji gospodarczej Polacy inwestują w samorozwój oraz edukację własną i swojego dziecka. Wyniki mogą zaskakiwać. Co drugi konsument wydaje pieniądze na swoją edukację. Dlaczego? Istotny jest dla nich samorozwój, a aż 30 proc. wskazuje, że chce zmienić pracę.

Maratony tworzenia gier komputerowych zwane popularnie hackathonami od lat z powodzeniem organizowane są dla studentów i cieszą się ogromną popularnością. To nie tylko zabawa, to również prawdziwa szkoła programowania, kreatywności i pracy w zespole.

Wystawa fotografii Marcina Staniewskiego “Ukraina_2022-2023" zainaugurowała, w piątek 24.02.2023, w Collegium Maius, Dni Ukraińskie  - cyklu wydarzeń kulturalnych, które zaplanowano na najbliższy weekend.

Wpływ ewaluacji na Ranking Szkół Wyższych, kryteria umiędzynarodowienia, metodologia rankingu uczelni zawodowych – to tylko niektóre kwestie omawiane podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Kapituły Rankingu Szkół Wyższych, które odbyło się w siedzibie Perspektyw 23 lutego. 

„Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” przystąpiła do realizacji działań na rzecz rozwoju Polski Wschodniej. W ramach współpracy Politechniki Białostockiej z uczelniami partnerskimi – Politechniką Lubelską oraz Politechniką Rzeszowską ogłoszono konkurs „Wschodzący Innowatorzy”, który skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Działanie odbywa się w ramach programu pn. BIZNAK – rozwijanie i wspieranie aktywności komercjalizacyjnej uczniów szkół ponadpodstawowych. Do wygrania do 2000 zł!

W 2018 roku według UNESCO Kazachstan był ósmym co do wielkości na świecie krajem wysyłającym studentów na zagraniczne uczelnie. Wybierali oni głównie Rosję, ale obecnie wśród krajów cieszących się największą popularnością jest także Polska.

Łączy nas idea realizowania edukacji dopasowanej do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. Zależy nam na sprzężeniu z gospodarką, ale także np. administracją lokalną – mówi prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, która przewodzi europejskiemu konsorcjum EUNICE.

Jak podaje wyborcza.pl Łódź Antoni Macierewicz jest reprezentantem posłów, którzy chcą, by powstała Akademia Piotrkowska. Nowa uczelnia kosztowałaby budżet państwa ok. 40 milionów złotych.

Rusza VII edycja Programu IT for SHE - bezprecedensowego działania, którego celem jest zwiększenie udziału kobiet w branży technologicznej poprzez pomoc utalentowanym studentkom kierunków ścisłych i technologicznych w wejściu na rynek pracy. Dzięki skali, doświadczeniu i aktywnej współpracy partnerów od 7 lat przyczyniamy się do jakościowej zmiany w tym zakresie. Sukces programu został dostrzeżony i nagrodzony przez Komisję Europejską otrzymując European Digital Skills Award w kategorii działań na rzecz umiejętności cyfrowych kobiet.

Zakończyły się obrady Kapituły, która oceniła aż 103 prace biorące udział w konkursie Genius Universitatis. Do konkursu zgłosiło się w tym roku 35 uczelni, w tym po raz pierwszy - 8 wydziałów. Lista zgłoszonych uczelni/wydziałów dostępna jest tutaj.

W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie powstaje habitat. To wyspecjalizowane laboratorium umożliwi prowadzenie symulacji misji kosmicznych. Zlokalizowane w nowopowstającej siedzibie Centrum Technologii Kosmicznych miejsce będzie służyć rozwojowi oraz szkoleniu przyszłych kadr dla sektora inżynierii kosmicznej. Habitat będzie też pierwszym na polskich uczelniach laboratorium, w którym studenci będą w praktyce testować rozwiązania w warunkach zbliżonych do misji księżycowych i marsjańskich.

Prof. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego, z ramienia KRASP będzie reprezentował Polskę w Radzie ds. innowacji (EUA Expert Group on Innovation) w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA).

W dniu 31 stycznia br. Zarząd Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” podjął uchwałę nr 3/2023 w sprawie powołania Rady Metropolitalnej jako ciała doradczego Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”. Do Rady Metropolitarnej powołano 16 członków, w tym rektora SGH dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH.

Pierwsze uroczyste posiedzenie Rady Metropolitalnej odbędzie się 21 marca 2023 roku.

Źródło: gazeta.sgh.waw.pl

COPE zaakceptowała członkostwo Uniwersytetu Łódzkiego. Uczelnia została przyjęta do tej organizacji jako instytucja badawcza. COPE czyli Committee in Publications Ethics to istniejąca od 1997 r. organizacja non profit, która wyznacza światowe standardy etyczne w nauce.

19 lutego, dokładnie w 550. rocznicę narodzin Mikołaja Kopernika, na UMK zainaugurowany został Światowy Kongres Kopernikański. To najważniejszy akcent obchodów Roku Kopernika, który Uniwersytet organizuje wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i Instytutem Historii Nauki PAN.

Trzy międzynarodowe certyfikaty: Chemistry Bachelor, Chemistry Euromaster i Chemical Technology Euromaster uzyskały dwa kierunki prowadzone na Wydziale Chemicznym PŁ: chemia (I i II st.) oraz technologia chemiczna (II st.). To wynik pozytywnej akredytacji obu kierunków przez European Chemistry Thematic Network (ECTN), która została przyznana na maksymalny okres 6 lat, do 2028 roku.

Wybitni uczeni zostali uhonorowani za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, wdrożeniowe, organizacyjne oraz za całokształt dorobku. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wręczył nagrody podczas Gali Nauki Polskiej.

Szefowie resortów edukacji i nauki oraz dyplomaci z dziewięciu krajów podpisali „Deklarację Toruńską”. Dokument to gwarancja wolności prowadzenia badań naukowych oraz swobody krytyki i debaty naukowej. Podpisanie „Deklaracji Toruńskiej” było centralnym wydarzeniem trzeciego dnia obrad Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt