MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
10 czerwca amerykański prezydent Joe Biden i brytyjski premier Boris Johnson ogłosili ważny dokument - The New Atlantic Charter - wyznaczający najważniejsze zasady, jakimi powinien kierować się Zachód, by sprostać głównym wyzwaniom przed jakimi stoi świat, takimi jak zmiany klimatyczne, międzynarodowe zmagania na polu technologii i obrona demokracji. Fundamentalna rola w rozwiązywaniu tych wyzwań przypadnie badaniom i nauce.

Wybór kierunku zawodowej przyszłości jest jedną z ważniejszych decyzji w życiu. Spotkania z Zawodowcami to projekt, który daje czas i miejsce do rozmowy. Młodzież zadaje pytania, a eksperci odpowiadają stając się przewodnikami po świecie kariery. Pierwsze Spotkanie odbyło się we wrześniu 2020 roku. W najbliższym sezonie Spotkań poznamy dziennikarza, działaczkę społeczną, chemiczkę i popularyzatorkę nauki, mykologa, biotechnologa, basistę i producenta muzycznego.

Większość przyszłych studentów zagranicznych jest skłonna zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. 74% respondentów badania QS rozważyłoby szczepienie w zamian za uzyskanie paszportu szczepionkowego. Ten aspekt może mieć wpływ na szybszy powrót do zajęć stacjonarnych.

"Areopag Uniwersytetów" to projekt, w ramach którego zostanie zorganizowany cykl multimedialnych debat społeczno-naukowych. W Warszawie spotkali się rektorzy czterech uniwersytetów zaangażowanych w ten projekt. Niewiele jednak wiadomo o jego szczegółach…

Najlepsze chińskie uczelnie wspinają się coraz wyżej we wszystkich międzynarodowych rankingach i dołączają do światowej czołówki.  Higher Education Development and Research, a za nim  magazyn THE, przedstawiają obraz, z którego wynika, że ten niewątpliwy sukces odbywa się kosztem innych chińskich uczelni.

Uniwersytet Łódzki zaprezentował swój nowy multiportal uni.lodz.pl. Jego premierze towarzyszy nowy spot.

Nagłe zakończenie negocjacji umowy ramowej Szwajcarii z Unią Europejską pozostawiło bez odpowiedzi wiele pytań dotyczących przyszłości tego kraju, w tym finansowania badań naukowych i wymian uniwersyteckich. Zdaniem szefa Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii w Lozannie (EPFL) reputacja kraju jako międzynarodowego ośrodka badawczego wisi na włosku. 

Większość spośród stu laureatów tegorocznej edycji programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej stanowią kobiety. Łączna kwota przeznaczona na stypendia w tej edycji to 3 mln zł.

Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. Łomonosowa zapowiedział, że zorganizuje naukę zdalną dla tych studentów zagranicznych, którzy nie będą mogli przyjechać do Rosji. Decyzja została podyktowana m.in. ograniczeniami z powodu epidemii.

Michael Murphy, przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA) w rozmowie z THE PIE News podkreślił rolę uczelni w życiu społecznym, w czasach rosnących globalnych wyzwań.

Prof. Zbigniew Chojnowski z Instytutu Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UWM został członkiem rady programowej Instytutu Literatury w Krakowie.

Dr hab. Bartłomiej Zdaniuk z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW został doktorem honoris causa Uniwersytetu Państwowego w Mołdawii.

Rumuński Politechniczny Uniwersytet w Timişoarze (PUT) nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Janowi Awrejcewiczowi, kierownikowi Katedry Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.

Rektor Collegium Civitas, prof. dr hab. Stanisław Mocek, został wybrany na kolejną kadencję!

Salon Maturzystów to stały i ważny element kalendarza przygotowań uczniów do majowych egzaminów - 30 września muszą złożyć deklaracje maturalne. Ze względów bezpieczeństwa – zarówno uczniów, jak i wystawców - odbędzie się, tak jak przed rokiem, online, w oparciu o strukturę organizacyjną okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Collegium Civitas dołączyło do European School of Sustainability Science and Research (ESSSR). ESSSR to konsorcjum, składające się z uczelni, które łączy zainteresowanie nauką o zrównoważonym rozwoju oraz związanymi z tym tematem zagadnieniami.

Najstarszy wydział AGH - Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - zmienił nazwę na Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Alojzy Nowak i rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prof. dr hab. Michał Zasada podpisali umowę o współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych studiów na kierunku „technologia biomedyczna” oraz współpracy w ramach procesu dydaktycznego prowadzonego przez SGGW i UW.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wraz z Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeuszem Kościńskim podpisali list intencyjny w sprawie powołania uczelni kształcącej kadry resortu finansów.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wyraża zaniepokojenie ostatnimi wystąpieniami przeciwko szczepieniom i atakom na uczelnie za podjęcie właściwych działań w tym zakresie.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt