MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Skład orzekający Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zdecydował o ukaraniu naganą emerytowanej obecnie wykładowczyni tej uczelni dr hab. Ewy Budzyńskiej.

Zespół naukowców z Obserwatorium Astronomicznego UW będzie odpowiedzialny za koordynowanie około stu naziemnych teleskopów. Astronomowie rozpoczynają współpracę w ramach nowej sieci OPTICON-RadioNet Pilot (ORP).

Ponad 11.000 ósmoklasistów odwiedziło w ostatni weekend marca platformę edukacyjną Perspektywy, na której odbywał się XXXV Międzynarodowy Salon Edukacyjny. W piątek i sobotę gospodarzem spotkania było stołeczne Biuro Edukacji, które przygotowało prezentacje szkół ponadpodstawowych stolicy – liceów, techników i szkół branżowych 1. stopnia, w niedzielę zaś kandydaci poznali ofertę liceów niepublicznych: akademickich, artystycznych, dwujęzycznych, wyznaniowych, artystycznych.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jedna z największych, a zarazem najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. W ostatnim Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 zajęła pierwsze miejsce wśród uczelni rolniczych w Polsce. Kształci blisko 18 tys. studentów na 38 kierunkach studiów (w tym 8 prowadzonych w języku angielskim) – od weterynarii i architektury krajobrazu, przez ekonomię i informatykę, po dietetykę i Organic Agriculture and Food Production (Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności w języku angielskim). Zatrudnia 1 200 nauczycieli akademickich, mając do dyspozycji nowoczesny kampus oraz doskonałe warunki kształcenia.

Niedawno ukazała się książka The Light Book.", która jest zbiorem refleksji na temat przywództwa wielu ciekawych liderów i liderek. Wśród nich można przeczytać tekst „Ciągłe stawanie się”, Bianki Siwińskiej – CEO Perspektywy Women in Tech.

30 lat temu „Perspektywy” ogłosiły pierwszy Ranking Liceów Warszawskich, który dał początek serii profesjonalnych rankingów edukacyjnych oceniających co roku licea, technika, szkoły wyższe i programy MBA. Jubileusz pierwszego rankingu „Perspektywy” uczciły przygotowaniem okolicznościowego „Rankingu Liceów Warszawskich”. Zwyciężyło w nim XIV LO im. Stanisława Staszica, które aż 19 razy zajęło pierwsze miejsce w prestiżowej rywalizacji stołecznych ogólniaków!

Komisja Europejska przyjęła pierwszy roczny program prac programu Erasmus+ na lata 2021-2027. Nowy, odnowiony program sfinansuje mobilność edukacyjną i projekty współpracy transgranicznej dla 10 mln Europejczyków w każdym wieku i ze wszystkich środowisk.

Collegium Civitas postawiło sobie na czas pandemii ambitny cel: zwiększenie nie tylko liczby przyjmowanych studentów obcokrajowców, ale także liczby krajów pochodzenia studentów. Oba założenia udało się zrealizować.

Z najnowszego raportu QS wynika, że studenci zagraniczni (61%) przede wszystkim chcą wrócić do krajów, w których podjęli studia i uczęszczać na zajęcia stacjonarne. Wskazują też wiele kwestii wymagających szybkiego rozwiązania.

Po roku nauki online z powodu pandemii izraelskie uniwersytety rozpoczną zajęcia stacjonarne na początku kwietnia, po święcie Paschy. To efekt szybkiego tempa szczepień w kraju.

W Czechach, pomimo pandemii, w ubiegłym roku odnotowano wzrost liczby studentów zagranicznych studiujących na studiach stacjonarnych o ponad 8%. Za wzrostem kryje się m.in. odpowiednia polityka edukacyjna.

Ostatnio w chińskich mediach zrobił się szum, kiedy okazało się, że uniwersytety w Shenzhen i Suzhou, na rozwiniętym ekonomicznie południu Chin, oferują młodym naukowcom, którzy dopiero co obronili swoje doktoraty, uposażenie roczne na astronomicznym poziomie miliona juanów (ok. 600.000 zł!). Są to zarobki przekraczające te, na jakie młodzi naukowcy mogą liczyć w USA.

Od 23 marca br. obowiązują szczególne rozwiązania związane z kształceniem na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego w roku akademickim 2020/2021.

Prof. Piotr Lorens, kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej został wybrany Architektem Miasta.

Prof. Jan Awrejcewicz z Politechniki Łódzkiej otrzymał tytuł doktora honoris causa Prydniprowskiej State Akademy of Civil Engineering and Architekture (PSACEA) na Ukrainie.

Prezydium PKA uznało, że proces kształcenia na kierunku położnictwo na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów I stopnia o profilu praktycznym i studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim.

EPO (European Patent Office) podjął decyzję o przyznaniu zespołowi naukowców z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed europejskiego patentu.

Polska Akademia Nauk rozpoczyna nabór kandydatów na członków krajowych PAN – rzeczywistych i korespondentów. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 lipca.

Od 17 marca 2021r. możliwa jest rejestracja zgłoszeń do tegorocznej, pierwszej w Polsce, edycji konkursu o Nagrodę Jamesa Dysona.

Politechnika Białostocka wraz z innymi białostockimi uczelniami i instytucjami zacieśnia współpracę w biznesem w regionie.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt