MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Mikołaj Frączyk, Przemysław Nogły i Mateusz Sikora utworzą 3 nowe Centra Dioscuri na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański, wraz z Miastem Gdańsk, organizują obchody Dnia Fahrenheita.

Uniwersytet Łódzki dołączył do prestiżowego grona uczelni zrzeszonych w ramach sieci Europejskiego Uniwersytetu Miast Postindustrialnych (UNIC).

W Centrum Nowych Technologii UW reprezentanci świata nauki i biznesu przedstawili porozumienie, które ma na celu współpracę nad rozwojem polskich technologii kwantowych, aby były konkurencyjne na międzynarodowym rynku przemysłowym.

Punkt ma wspierać naukowców i przedsiębiorców z branży technologii medycznych i zdrowia w pozyskiwaniu środków z programu Horyzont Europa.

25 maja 2022 roku Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej obchodziła Święto Uczelni, tym razem szczególne, bo stanowiące punkt kulminacyjny obchodów 100-lecia Akademii.

Na Politechnikę Białostocką przyjechało blisko 40 przedstawicieli uczelni zagranicznych z 18 krajów. Uczelnia gości ich przez najbliższy tydzień podczas International Training Week – wydarzenia zorganizowanego przez Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej PB dla instytucji partnerskich w ramach Programu Erasmus+.

23 maja ruszyła rejestracja na Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Potrwa do 11 lipca, a pierwsze listy rankingowe opublikowane zostaną już 15 lipca. W zeszłym roku w systemie poprawnie zarejestrowało się prawie 8,5 tysiąca osób.

Nie można go nie zdać, ale trzeba zdać jak najlepiej: od  wyniku egzaminu ósmoklasisty zależy w dużym stopniu sukces rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu został uczelnią stowarzyszoną Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). Przyjęcie nastąpiło 19 maja br. podczas posiedzenia KRPUT w Akademii Górniczo Hutniczej.

11 maja w Poznaniu, ogłoszono powstanie Inicjatywy 3W. Dokument w tej sprawie podpisało jedenaście uczelni podczas wydarzenia Impact 22. Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W ma przyspieszyć i ułatwić komercjalizację nowych technologii z obszaru wody, wodoru i węgla.

Oprócz pomocy ukraińskim naukowcom, którzy przenieśli się w inne miejsca Europy lub Ameryki Północnej, ważne jest znalezienie sposobów na zatrzymanie jak największej liczby naukowców w tych instytucjach, które nadal działają na Ukrainie, powiedział podczas konferencji NAFSA dr Tymofiy Mylovanov, rektor Kijowskiej Szkoły Ekonomicznej i doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał akredytację Association to Advance Collegiate Schools of Business. W ten sposób jako pierwsza szkoła uniwersytecka w Polsce dołączył do grona potrójnie akredytowanych uczelni o profilu biznesowym na świecie.

Coroczny raport dotyczący rekrutacji na Oxford University wykazał, że liczba studentów z UE przyjętych na uniwersytet zmniejszyła się o połowę, z ośmiu procent studentów do czterech w tym roku.

Na realizację inwestycji związanej z powstaniem Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 Pomorski Uniwersytet Medyczny otrzymał dotację w wysokości blisko 37 mln zł.

Migracja do środowiska chmurowego jest wyzwaniem i jednocześnie potężnym silnikiem dla rozwoju firm oraz instytucji na całym świecie. Akademia Leona Koźmińskiego ukończyła niedawno kolejny etap procesu migracji, która jest jedną z największych wdrożeń infrastruktury chmurowej Azure w segmencie edukacyjnym w Europie.

W Szkole Głównej Handlowej powołano pełnomocnika rektora do spraw współpracy z uczelniami ukraińskimi. Nowym pełnomocnikiem jest dr Iryna Dehtiarowa.

Cztery lata temu wystartowała wyjątkowa impreza - Perspektywy Women in Tech Summit, która stała się największą imprezą w Europie dla kobiet w technologiach. Co roku przyciąga największe autorytety świata technologii oraz studentki, naukowczynie i specjalistki już pracujące - zainteresowane rozwojem i pracą w branży TECH & IT.

W związku z agresją militarną Rosji na Ukrainę Rada Unii Europejskiej przyjęła 8 kwietnia 2022 r. Rozporządzenie Rady (UE) 2022/57611, stanowiące piąty pakiet środków ograniczających wobec Rosji.

Politechnika Białostocka została zaproszona do wspólnego utworzenia konsorcjum – “Industry-University-Research Institute Cooperation Alliance Between Chongqing and Countries along China-Europe Railway Express (Chongqing-Xinjiang-Europe)”.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt