MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Studenci zagraniczni rozpoczynający studia w Wielkiej Brytanii nie będą już mogli otrzymać wiz dla swoich współmałżonków i krewnych, chyba że biorą udział w podyplomowym programie badawczym lub kursie sponsorowanym przez rząd.

- Funkcja rektora to służba na rzecz społeczności akademickiej, a także szerzej: na rzecz przyszłych pokoleń. Tak to postrzegam. W moim przekonaniu nie oznacza to "niedokończonej roboty", a deklarację dalszych działań i jednocześnie zobowiązanie do realizacji zapowiedzianego programu – mówi prof. Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej w rozmowie z GK24.pl.

W lutowym numerze Miesięcznika Edukacyjnego "Perspektywy" i na portalu Perspektywy.pl zostanie ogłoszony, już po raz dziewiąty Ranking MBA Perspektywy 2024.

Dr hab. Janusz Uriasz został nowym przewodniczącym Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Janusz Uriasz zasiada w PKA od 2012 roku, a od roku 2016 jest przewodniczącym Zespołu Nauk Technicznych PKA. Przeprowadził akredytację kilkudziesięciu kierunków technicznych w kraju i za granicą.

Ktoś użył metafor katedry i bazaru do opisu kultury organizacji. Katedra jest zhierarchizowana, zamknięta, stała, bazar jest otwarty, dynamiczny, szybko się zmieniający. Bliższe jest mi to drugie spojrzenie na uczelnię. Jesteśmy właśnie taką otwartą platformą do rozwoju – mówi w wywiadzie dla „Forum Akademickiego” prof. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

87 uczelni otrzyma łącznie 150 mln zł na rozwój i remonty domów studenckich. To środki, które zostały przyznane w formie zwiększenia subwencji na rok 2023. Maksymalna kwota wsparcia dla jednej uczelni to 4 mln zł.

Nowym przewodniczącym Polskiej Komisji Akredytacyjnej został dr hab. Janusz Uriasz (na zdjęciu). Na sekretarza PKA powołano dr hab. Jakuba Brdulaka, prof. Szkoły Głównej Handlowej. Minister nauki Dariusz Wieczorek, zmieniając skład PKA odwołał 26 osób ze 100 powołanych przez byłego ministra edukacji i nauki, a w ich miejsce powołał nowe osoby. Kadencja PKA potrwa do 31 grudnia 2027 roku. 

1 stycznia 2024 r. nastąpił podział Ministerstwa Edukacji i Nauki na dwa odrębne resorty – Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zawarła porozumienie o współpracy z Orbital Space − firmą działającą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dzięki temu studenci z Krakowa będą mogli m.in. rozwijać i testować urządzenie Lunaris służące do badania interakcji wybranych materiałów i powłok z pyłem księżycowym.

Już po raz szósty Politechnika Białostocka zaprasza na konkurs pt. „Niesamowita Maszyna”. Udział mogą wziąć uczniowie szkół ponadpodstawowych (indywidualnie lub w zespołach). Zapraszani są w szczególności maturzyści - do wygrania oprócz nagród pieniężnych (5000 zł za I miejsce) indeksy na wybrane wydziały Politechniki Białostockiej.

Jak opowiedzieć czyjeś życie w nieco ponadgodzinnym spektaklu? Jak pokazać fenomen charyzmatycznego twórcy bez stawiania mu pomnika? Jak zwrócić uwagę młodego pokolenia na postać dziś już przez to pokolenie słabo (bądź w ogóle nie) kojarzoną? Najnowsza premiera (17 grudnia 2023) w Teatrze Nowym PROXIMA w Krakowie udowadnia, że można znaleźć na to wszystko sposób.

Sportowcy uczestniczący w uniwersjadach – zimowej w amerykańskim Lake Placid oraz letniej w chińskim Chengdu – wywalczyli aż sześćdziesiąt medali, a Akademicka Reprezentacja Polski obie te imprezy zakończyła na piątym miejscu w klasyfikacji medalowej.

 

Blisko 140 uczelni dokona w 2024 roku wyboru swoich primus inter pares na lata 2024-2028. W pierwszych tygodniach stycznia br. już wiadomo,  że trzech profesorów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – prof. dr hab. Jarosław Burczyk, prorektor ds. nauki, prof. dr hab. Bernard Mendlik, dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, dr hab. Artur Laska, prof. UKW, dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Administracji – ogłosiło start w wyborach na rektora UKW.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy, która od lat wspiera kobiety w technologiach, nauce i innowacji oraz działa na rzecz jakości edukacji i nauki w Polsce i globalnie - poszukuje osoby zainteresowanej realizacją projektów europejskich w wymienionych obszarach.

Znamy ministerialny „dream team”, który pokieruje od 1 stycznia Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego odżywającym po czarnkowej przerwie. Minister Dariusz Wieczorek, sekretarz stanu prof. Marek Gzik oraz wiceministrowie, wszyscy z tytułami profesorskimi, Maciej Gdula, Maria Mrówczyńska i Andrzej Szeptycki nie będą mieli łatwego zadania. Trzymamy oczywiście kciuki, że uda się skierować polską naukę i szkolnictwo wyższe na lepsze tory – ale nie oczekujemy zbyt wiele, bo kasa jakby pusta… I nie oczekujemy też żadnej kolejnej reformy, było ich już dostatecznie dużo! Powodzenia!

Czworo wiceministrów nauki przedstawił podczas środowej konferencji szef resortu. Zapowiedział też wzrost nakładów na polską naukę o prawie 22 proc., 30-procentowe podwyżki dla pracowników naukowych i zmianę wykazu punktowanych czasopism naukowych.

Politechnika Śląska będzie kształcić personel służb ruchu lotniczego. To efekt nawiązania współpracy w tym zakresie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.

Według Komitetu Doradczego ds. Migracji studenci zagraniczni posiadający dwuletnie wizy magisterskie w Wielkiej Brytanii mogą spotkać się z deportacją lub ograniczeniem pobytu w kraju, jeśli nie uzyskają wysokich ocen.

Uczelnia Muska powstanie w Austin w Teksasie. Będzie koncentrować się na takich przedmiotach, jak nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka (STEM).

Wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. zmian w wykazie punktowanych czasopism naukowych zapowiedział w środę minister nauki Dariusz Wieczorek.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt