MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Światowy Kongres Kopernikański, który rozpocznie się w niedzielę, będzie wydarzeniem bogatym w wielkie dyskusje naukowe – powiedział w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

„Oddajemy do dyspozycji pracowników, ale przede wszystkim do dyspozycji polskiej armii, nowy piękny obiekt, stwarzający znakomite warunki do kształcenia kadr i rozwoju myśli technicznej w zakresie łączności radiowej” – mówił prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet, dziekan Wydziału Elektroniki WAT podczas uroczystego otwarcia Radiowego Centrum Naukowo-Dydaktycznego.

Pomimo niebotycznych opłat za naukę, Hindusi wolą studiować za granicą. Liczba Hindusów zapisanych na zagraniczne uniwersytety wzrosła o 68 proc. w 2022 roku. Największym zainteresowaniem wśród nich cieszą są Niemcy, Rosja, Francja, Włochy i Polska.

Jak wynika z nowego raportu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” liczba zagranicznych studentów zapisanych na polskie uczelnie w 2022 roku wzrosła do prawie 89,5 tys. Spada liczba Ukraińców na uczelniach, co zdaniem Bianki Siwińskiej, prezeski Fundacji, jest m.in. efektem prowadzonej tam wojny.

Maturalne lęki są…. naturalne! Rzeczowe spotkania z dobrze poinformowanymi: z ekspertami OKE, rekruterami z uczelni, edukatorami i znawcami rynku pracy mogą zastąpić nadmierny stres  uporządkowanymi informacjami i inspiracjami. I o to właśnie chodzi podczas Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego, który odbędzie się 10-11 marca w warszawskim centrum EXPO przy ul. Prądzyńskiego.

Po Białymstoku internacjonalizacja w Polsce nigdy nie będzie już taka jak wcześniej. Trzy dni, siedem sesji plenarnych, pięć sesji równoległych, wydarzenia towarzyszące, gala nagrody „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2023” i konkursu INTERSTUDENT, posiedzenie Prezydium KRASP i spotkanie uczelni programu „Incubating Freedom”, ponad 200 uczestników, 50 mówców i znakomici goście (ministrowie, ambasadorzy, prezesi PAN, NAWA, FRSE, OPI...) – to najkrótszy bilans konferencji roku, najważniejszego i największego wydarzenia w terminarzu osób zajmujących się internacjonalizacją nauki i szkolnictwa wyższego. Za nami konferencja „Studenci Zagraniczni w Polsce 2023” (8-10 lutego), którą wspólnie zorganizowali, w ramach programu „Study in Poland”, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, KRASP i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 31 stycznia 2023 Rada Naukowa Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie, na swoim pierwszym posiedzeniu w kadencji 2023-2026 wybrała prof. dr hab. Stanisława Czuczwara na Przewodniczącego Rady.

Źródło: www.umlub.pl

Nowa jednostka - Centrum Popularyzacji Nauki - zajmie się promocją i koordynacją badań naukowych na poziomie międzywydziałowym. 6 lutego br. Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski wraz z Prorektorem ds. badań naukowych prof. dr. hab. Wiesławem Laskowskim przekazali nominację na dyrektora CPN UG dr. Wojciechowi Glacowi, prof. UG z Wydziału Biologii. 

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) opublikował analizę dotyczącą rozwoju innowacyjności w Polsce. Publikacja instytutu ma na celu wstępną diagnozę potrzeb i wyzwań związanych z tym istotnym zagadnieniem. Analizę przygotowano na bazie konsultacji z interesariuszami, a także dokonując przeglądu istniejących opracowań na dany temat. W publikacji „Narodowy System Innowacyjności: szanse i wyzwania” wskazano główne bariery i rekomendacje narzędzi wspierających rozwój innowacji w Polsce. Stanowi ona pierwszy, wstępny etap prac zmierzających do uszczegółowienia konkretnych działań rozwijających innowacyjność. Analiza OPI dostępna jest na portalu RAD-on.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przystąpiła do Heads of University Management and Administration Network in Europe (akronim: HUMANE) – organizacji europejskiej, zrzeszającej kanclerzy i szefów administracji publicznej z ponad 160 uczelni i instytucji sektora szkolnictwa wyższego w Europie. W europejskiej sieci liderów SGGW będzie reprezentowana przez dr. inż. Władysława W. Skarżyńskiego – Kanclerza Uczelni.  

Uniwersytet Łódzki będzie miał zaszczyt być tegorocznym gospodarzem uroczystego odnowienia postanowień Magna Charta Universitatum, a także konferencji związanej z wartościami zapisanymi w tym dokumencie. Uroczystości zostaną zorganizowane w dniach 18-20 października.

European University Association (EUA) reprezentuje ponad 850 uniwersytetów w 49 krajach Europy. Odgrywa kluczową rolę w procesie bolońskim i wpływa na politykę Unii Europejskiej w zakresie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji. „We need to talk about impact” – to hasło wiodące międzynarodowej konferencji EUA, która w tym roku, w dniach 20–21 kwietnia po raz pierwszy odbędzie się w Polsce, na Politechnice Gdańskiej.

Z przyjemnością prezentujemy Państwu nową publikację Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Horyzontu Europa pt. „Plany Równości Płci (GEP) w Horyzoncie Europa. Przewodnik dla polskich podmiotów publicznych – jak zrozumieć i stworzyć GEP, aby aplikować o środki z Horyzontu Europa”. W Programie Ramowym UE Horyzont Europa wprowadzono bowiem od 2023 roku posiadanie Planów Równości Płci jako kryterium kwalifikowalności projektów – nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania w tym programie przez instytucje publiczne, jeśli nie posiadają one GEP.

Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) Politechniki Łódzkiej uroczyście otwarto (9.02) biuro Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Łódź. Działalność nowej jednostki zainaugurowało spotkanie z przedstawicielami różnych instytucji z regionu łódzkiego. ­ - Chcemy wspomóc nasze społeczeństwo w dostosowywaniu się do potrzeb otoczenia biznesowego, do zmian na rynku pracy – powiedział rektor, prof. Krzysztof Jóźwik, otwierając biuro.

Politechnika Białostocka jako jedyna w regionie  uruchomi na terenie Uczelni Erasmus+ InnHUB. Będzie to centrum innowacji, które swoją działalność poświęca europejskim programom edukacyjnym oraz popularyzacji oferty Erasmusa+.

Będzie więcej pieniędzy w programie Erasmus + 2021-2027, zmieniają się też potrzeby związane np. ze studiami za granicą w ramach tego programu, konieczne więc jest bardziej elastyczne podejście do tego tematu - powiedział PAP dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

W naszym kraju studiuje około 1,5 tys. studentów, uchodźców z Ukrainy. Polskie uczelnie udzieliły im ogromnej pomocy– powiedział w piątek w Białymstoku na ogólnopolskiej konferencji o studentach zagranicznych "Study in Poland" wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

W AGH działa łącznie ponad 800 laboratoriów. Na 16 wydziałach oraz w jednostkach pozawydziałowych naukowcy pracują na co dzień z unikatową, często w skali kraju czy Europy, aparaturą. Z okazji tłustego czwartku pracownicy i studenci AGH, wykorzystując zaplecze laboratoryjne uczelni, zbadali pączki. Do analizy wykorzystano między innymi mikroskopy, tomografy, rozdrabniarki czy skaning laserowy.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda powołał dr. Jacka Orła na pełniącego obowiązki dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Funkcję tę dr Orzeł sprawuje od 9 lutego br. Jacek Orzeł jest menedżerem, ekonomistą oraz informatykiem ze specjalizacją w tematyce zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie. Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej.

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi opublikowało wyniki wiosennej sesji Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt