MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

16 maja 2022 r. w Zakopanem podczas seminarium „Małopolska – wyzwania rozwojowe. Wyjście poza horyzont”, organizowanym przez Fundację GAP, zostało podpisane porozumienie o współpracy na rzecz wspierania małopolskich innowacji przez program ERASMUS+.

Do grona Uniwersytetu Europejskiego ENHANCE mają dołączyć trzy kolejne uczelnie: Politechnika w Zurychu (ETH Zurich), Uniwersytet Techniczny Delft (TU Delft) i Politechnika Gdańska.

Pięcioro naukowców będzie ubiegać się o funkcję rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Transport na Ukrainę ponad stu dwudziestu ton żywności i leków z Francji, Włoch i Szwajcarii zorganizował Uniwersytet Otwarty UKSW we współpracy z uczelniami wyższymi w Łucku i Chmielnickim. 

Akcję bezpłatnego badania wzroku ukraińskich uchodźców i zaopatrywania ich w okulary prowadzą studenci optometrii z Wydziału Fizyki UW. W ciągu dwóch tygodni przebadano ponad trzydziestu pacjentów.

Imponujący, proekologiczny, dostępny dla wszystkich i po prostu piękny – taki jest nowy gmach Wydziałów Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej. 19 maja odbyła się uroczystość otwarcia II etapu budynku przy ul. Dobrej 55, największej inwestycji programu wieloletniego uczelni.

Praca w banku okazuje się zdecydowanie ciekawsza niż można by przypuszczać, jeśli zdamy sobie sprawę, jak różnorodne stanowiska oferuje i w jaki sposób stwarza pole do rozwoju pracownikom. Jednym z kluczowych pracodawców w branży jest Bank Pekao - miejsce idealne zarówno dla ekspertów w swoich dziedzinach, jak też młodych talentów.

Grupa ERGO Hestia rozpoczęła nowy program „Marzenia Mamy”, którego celem jest wspieranie w procesie adaptacyjnym dzieci i ich mam, które uciekły przed wojną w Ukrainie. Odbywają się one w wielu miastach Polski. W Rzeszowie ubezpieczyciel współpracuje z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania. Podczas warsztatów dzieci uczą się, jak odnaleźć się w nowej i trudnej dla nich sytuacji, a także poprzez rozwój emocjonalny i twórczy budować wiarę w siebie. Program jest przeznaczony dla dzieci w wieku 5-14 lat. Za jego realizację odpowiadają Fundacja Artystyczna Podróż Hestii wraz z Fundacją Integralia, we współpracy z artystami i terapeutami. Projekt wpisuje się w strategię ESG prowadzoną przez sopockiego ubezpieczyciela.

Od maja 2022 roku zarządzanie dołączyło do listy kierunków studiów licencjackich w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Zajęcia poprowadzą między innymi praktycy z takich dziedzin, jak marketing, PR, HR, e-commerce, coaching, prawo, socjologia czy psychologia.

Eksperci z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB) z  sukcesem tworzą systemy, które mogą mieć zastosowanie w diagnostyce medycznej. Po  platformie eRADS, która wspiera pracę radiologów zajmujących się rakiem prostaty, przyszedł czas na system wykrywający symptomy depresji w mediach społecznościowych. Nowe narzędzie ekspertów OPI PIB zdobyło pierwsze miejsce w konkursie Detecting Signs of Depression from Social Media Text, organizowanym w ramach konferencji Second Workshop on Language Technology for Equality, Diversity, Inclusion (LT-EDI-2022).

14 maja 2022 r. Politechnika Warszawska otworzyła laboratorium Ośrodka Badań Lotniczych i Kosmicznych na lotnisku w Przasnyszu. To unikalne w skali kraju i Europy miejsce, gdzie prowadzone są badania nad bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz technologiami radarowymi.

Wirtualna klasa, szybkie lekcje „na żądanie” i najlepsi nauczyciele dostępni za jednym kliknięciem – wystartowała innowacyjna platforma do korepetycji online, skierowana do nauczycieli, profesjonalnych korepetytorów i studentów udzielających korepetycji, a także uczniów szkół podstawowych, liceów i techników. Misją nauczeni.pl jest nadanie nowoczesnego wymiaru edukacji pozaszkolnej, odgrywającej dużą rolę w kształceniu dzieci i młodzieży.

12 maja oficjalnie rozpoczął działalność Welcome Center UMCS - miejsce pierwszego kontaktu dla studentów zagranicznych, którzy przybyli aby kształcić się na największej uczelni we wschodniej Polsce.

Współczesna medycyna i farmakologia przełamuje kolejne bariery, które dotychczas wydawały się nieprzekraczalne. Co roku na rynku pojawia się szereg nowych leków, a firmy coraz częściej poszukują specjalistów w zakresie związanym z technologią biomedyczną. W odpowiedzi na potrzeby dynamicznie rozwijającej się branży BIO Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie poszerza swoją ofertę edukacyjną. Kandydaci oprócz dotychczasowych kierunków BIOLOGIA i BIOTECHNOLOGIA mogą wybrać także TECHNOLOGIĘ BIOMEDYCZNĄ i BIOTECHNOLOGY (kierunek w języku angielskim).

Z okazji jubileuszu 20. lecia IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, organizatorzy międzynarodowej konferencji IREG 2022 Academic Rankings at the Crossroads, która odbędzie się 23-24 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim przygotowali specjalną, bardzo preferencyjną ofertę dla przedstawicieli polskich uczelni akademickich (liczba miejsc ograniczona).

Zaprezentowanie zaangażowania środowiska naukowego i akademickiego w pomoc Ukraińcom – to cel konferencji "Solidarni z Ukrainą. Studenci, naukowcy, instytucje", organizowanej przez Uniwersytet Gdański i NAWA w dniach 12-13 maja.

Studenci w Irlandii mają problemy ze znalezieniem miejsca do spania z powodu obecnego kryzysu mieszkaniowego w kraju. W rezultacie niektórzy zagraniczni studenci zostali zmuszeni do spania na ulicy lub w samochodach.

Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski wręczył nominację na stanowisko dziekana Wydziału Nauk Społecznych dr. hab. Michałowi Harciarkowi, prof. UG.

O budowę Polskiego Ośrodka Ratownictwa Morskiego w Szczecinie Akademia Morska zabiegała od lat. Centrum szkoleniowe powstanie przy Dębogórskiej w Szczecinie.

Anna Budzanowska została wybrana w skład Rady Zarządzającej EuroScience na lata 2022-2026.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt