MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Już 25 stycznia odbędą się wybory rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Jedynym zgłoszonym kandydatem jest urzędujący rektor prof. Piotr Stepnowski. Zgodnie ze Statutem uczelni, w wyborach może startować tylko jeden kandydat.

Prof. dr hab. inż. Maciej Jan Kupczyk z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej został wybrany wiceprezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Walnym Zebraniu, które odbyło się w dniu 30 listopada 2023 roku w siedzibie Towarzystwa.

Dr Rafał Rosiński, prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej i radny wojewódzki został (19 grudnia br.) wybrany wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego.

29-30 stycznia 2024 roku odbędzie się największe wydarzenie dedykowane programowi Horyzont Europa w Polsce! Krajowy Punkt Kontaktowy w NCBR zaprasza na „Szeroki Horyzont” – Dzień Informacyjny poświęcony konkursom na lata 2024-2025.

16 naukowców będzie mogło realizować samodzielne projekty badawcze lub badawczo-dydaktyczne w instytucjach goszczących w USA.

- Nasi naukowcy mają świetne wyniki w pozyskiwaniu projektów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Notabene w tych ostatnich jesteśmy niekwestionowanym liderem w Polsce, biorąc pod uwagę pozyskane środki w przeliczeniu na jednego naukowca. Niemniej jednak uważam, że nie zwalnia to mnie, jako rektora, z tej szczególnej troski o „moich” pracowników, o naukę i ich badania - mówi prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego w wywiadzie dla "Gazety Uniwersyteckiej".

Politechnika Warszawska przeszła pozytywnie międzynarodową ocenę instytucjonalną European University Association – Institutional Evaluation Programme (EUA – IEP).

Przedstawiciele KUL i UMCS podpisali list intencyjny o współpracy KUL i biura wysokiego komisarza ds. uchodźców (UNHCR).

Nowa siedziba Katedry i Zakładu Genetyki wraz z nowoczesnym laboratorium sekwencjonowania genomów została otwarta na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Prace remontowo-budowlane trwały dwa lata i pochłonęły 4,5 mln zł z budżetu uczelni. Dzięki nim jednostka zyskała nowe narzędzia do prowadzenia badań naukowych oraz precyzyjnej diagnostyki pacjentów.

12 grudnia na Uniwersytecie Warszawskim zainaugurowano działalność Polskiego Centrum Studiów i Badań Olimpijskich. To wspólne przedsięwzięcie UW i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

– Liczymy na nowe otwarcie oraz szybkie i skuteczne działania ze strony rządzących, które będą wspierać Narodowe Centrum Nauki w realizowaniu jego misji, jaką jest podniesienie jakości i efektywności badań naukowych a także wzrost znaczenia polskiej nauki na świecie – piszą do Dariusza Wieczorka, ministra nauki – profesorowie Robert Hasterok i Krzysztof Jóźwiak.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki podzielone zostanie na: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

15 grudnia Perspektywy zakończyły adresowany do uchodźczyń z Ukrainy nabór na prowadzone wspólnie z Cisco i Wyższą Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  szkolenie w zakresie CYBERSECURITY i programowania w języku PHYTON. Zgłosiło się ponad 1200 uczestniczek! Wszystkie rozpoczną szkolenie tuż po przerwie noworocznej. 

Barbara Nowak skutecznie odwołana z funkcji Kuratora Oświaty. Wojewoda Krzysztof Klęczar właśnie mi to potwierdził. Szczęśliwej szkoły już czas! – napisała na platformie X Barbara Nowacka trzeciego dnia swojego urzędowania. To początek wielkich zmian i, jak stwierdziła ministra, „koniec średniowiecza”.

Liczba i skala problemów, jakie rząd Donalda Tuska odziedziczył po poprzednikach jest zaiste porażająca. Rozbrojenie cykających bomb i posprzątanie po poprzednikach jest w tych dniach koniecznością. Ale koniecznością jest też normalizowanie polskiego życia publicznego, w tym oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki. Ministrowie Barbara Nowacka i Dariusz Wieczorek pierwsze dni spędzili w Poznaniu i Krakowie, bo ani sytuacja wokół „Jowity”, ani wyczyny byłej już kurator Barbary Nowak nie mogły być dłużej tolerowane. Sytuacji typu „emergency” jest więcej… Ale tuż po tych nerwowych dniach środowisko edukacyjne oczekuje na poważną rozmowę i działania rozwojowe. Na to też jak najszybciej musi się znaleźć czas!

Zgodnie z obietnicą minister nauki Dariusz Wieczorek udał się na spotkanie z władzami Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz protestującymi studentami, by rozwiązać kwestię związaną z nieczynnym domem studenckim „Jowita”. Zapewnił ich, że będą pieniądze na jego odnowienie. - Sprawy studentów i uczelni będą absolutnym priorytetem dla nowego rządu - powiedział minister.

Jak poinformowała Komisja Europejska, program Erasmus+ umożliwił w ubiegłym roku mobilność ponad 1,2 mln studentom, nauczycieli akademickich i młodzieży. W ramach programu wsparto 26 000 projektów, z których skorzystało ponad 73 000 organizacji.

W Niemczech uruchomiono dwie inicjatywy mające na celu zatrzymanie w kraju studentów zagranicznych po ukończeniu studiów oraz przyciągnięcie absolwentów uczelni spoza Niemiec. Niemieckie władze pokładają w nich duże nadzieje, zważywszy na duże zapotrzebowanie.

W połowie listopada delegacja czołowych szwedzkich uczelni spotkała się w Londynie ze znanymi na świecie uniwersytetami i ośrodkami badawczymi wielkich firm, aby zbadać możliwości współpracy w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w szkolnictwie wyższym i badaniach.

29 lutego poznamy najlepsze programy MBA w Polsce. Tego dnia, zgodnie z decyzją Kapituły Rankingu, podczas Forum Kształcenia Menedżerskiego, zostaną ogłoszone wyniki Rankingu MBA Perspektywy 2024.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt