MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Prezydium PKA uznało, że proces kształcenia na kierunku położnictwo na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów I stopnia o profilu praktycznym i studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim.

EPO (European Patent Office) podjął decyzję o przyznaniu zespołowi naukowców z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed europejskiego patentu.

Polska Akademia Nauk rozpoczyna nabór kandydatów na członków krajowych PAN – rzeczywistych i korespondentów. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 lipca.

Od 17 marca 2021r. możliwa jest rejestracja zgłoszeń do tegorocznej, pierwszej w Polsce, edycji konkursu o Nagrodę Jamesa Dysona.

Politechnika Białostocka wraz z innymi białostockimi uczelniami i instytucjami zacieśnia współpracę w biznesem w regionie.

Władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wydały oświadczenie, w którym kategorycznie zaprzeczają istnieniu systemu dot. zdawalności egzaminów.

Dyrektor Centrum Mikser Inteligentnych Technologii Wydziału Zarządzania UŁ, dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, została zaproszona do Rady Programowej międzynarodowego Centrum Etyki Technologii. 

Dr Magdalena Łągiewska z Wydziału Prawa i Administracji UG będzie kierowała Instytutem Konfucjusza na UG.

W minioną sobotę zakończył się na wirtualnym Salonie Perspektyw cykl spotkań przygotowanych dla tegorocznych maturzystów – kandydatów na studia. Jeśli chcesz wrócić do tych ciekawych rozmów i raz jeszcze rozważyć swój wybór nadal jest to możliwe – sprawdź tutaj i tutaj. Teraz czas na wybory ósmoklasistów!

Jest wielce prawdopodobne, że utworzenie Związku Uczelni im. Fahrenheita zostanie uznane w przyszłości za jedno z najważniejszych wydarzeń w akademickiej historii Gdańska i Pomorza. Jesienią ub. roku Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański utworzyły związek, którego głównym celem jest wspólna budowa czołowej pozycji Gdańska jako ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą. Otwiera to drogę do przyszłej federalizacji najsilniejszych uczelni regionu.

Aigerim Balkhashbayeva z Astany, laureatka konkursu „Interstudent 2018” na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce, obecnie absolwentka psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, będzie w Kazachstanie twarzą kampanii promującej studia w Polsce podczas „Study in Poland” Edufair online. Jest osobą niezwykłą!

Kolejny raz Politechnika Gdańska była gospodarzem finału Pomorskiego Rankingu Liceów i Techników. Uroczystość odbyła się ramach Wirtualnego Dnia Otwartego Politechniki Gdańskiej 19 marca.

Już ponad półtora roku działają „uniwersytety europejskie” powstałe z inicjatywy Komisji Europejskiej i finansowane, a raczej dofinansowane ze środków unijnych. Z tej okazji David Matthews podjął się na łamach Times Higher Education (THE) oceny tego „wspaniałego europejskiego uniwersyteckiego marzenia” z brytyjskiej perspektywy. Ponieważ niektóre polskich uczelnie również są członkami takich konsorcjów – ocena THE nabiera szczególnego znaczenia.

Irlandia tymczasowo dostosowała politykę imigracyjną do sytuacji studentów zagranicznych w związku z COVID-19. Stara się zatrzymać ich w Irlandii po ukończeniu studiów, ale i zniechęcać do powrotu do Irlandii w czasie COVID.

Zdaniem agentów edukacyjnych, obecnie chińscy studenci albo pozostają obojętni wobec oferty nauki online za granicą, albo wyrażają pesymizm. Wobec takiego obrotu rzeczy aż 78% agentów nie włącza programów online do swojego portfolio. 

Dr Irena Chawrilska z Wydziału Filologicznego UG została dyrektorem Akademickiego Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców w UG.

W 2020 roku polskie uczelnie złożyły więcej zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO). Pierwsze miejsce w polskim rankingu europejskich zgłoszeń patentowych zajął Uniwersytet Jagielloński.

Uniwersytet Łódzki jest jedyną polską uczelnią, która zawarła formalne porozumienie ze Stowarzyszeniem Instytut Literacki KULTURA, spadkobiercą Instytutu Literackiego utworzonego w 1946 r. przez Jerzego Giedroycia.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to pierwsza uczelnia w Polsce, która została członkiem globalnej organizacji OGC (Open Geospatial Consortium).

Naukowcy z całego świata, reprezentujący wszystkie dziedziny naukowe, mogą aplikować o dwuletnie pobyty badawcze w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Stypendyści otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 2500 euro netto.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt