MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Badania związane z morzem – w bardzo szerokim ujęciu – od prawa morskiego, przez ochronę środowiska morskiego, aż do gospodarki i transportu morskiego prowadzone są w Uniwersytecie Gdańskim od początku jego istnienia. Teraz, również w związku z realizacją celów zrównoważonego rozwoju, Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski powołał Centrum Badań nad Gospodarką Morską. Kierownictwo nowej jednostki UG objęła dr hab. Dorota Pyć, prof. UG.

Dr hab. inż. Monika Mitew-Czajewska z Wydziału Inżynierii Lądowej została wybrana do zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Budowy Tuneli oraz Przestrzeni Podziemnej w kadencji 2022-2025.

22 studentów i naukowców na początkowym etapie kariery będzie mogło kontynuować swoją edukację i badania w Polsce. Rozstrzygnięto konkurs stypendialny skierowany do studentów i osób przed doktoratem szukających schronienia w naszym kraju, finansowany z funduszy norweskich i EOG.

Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie czwartego naboru wniosków w ramach inicjatywy „Uniwersytety europejskie”.

Decyzja o członkostwie Uniwersytetu SWPS została podjęta jednogłośnie przez zarząd Sojuszu. SWPS jest jedyną polską prywatną uczelnią, która dołączyła do Uniwersytetów Europejskich.

- Już możecie czuć się wyjątkowi i odczuwać powód do dumy. Dołączacie bowiem dzisiaj do społeczności akademickiej uczelni elitarnej, kształcącej na najwyższym światowym poziomie. Uczelni o bogatych morskich tradycjach, w której z dumą nosimy mundur i w której honor oddajemy polskiej banderze - powiedział prof. Adam Weintrit, rektor uniwersytetu.

– Dołożymy wszelkich starań, byście państwo godnie i bezpiecznie przeszli przez następne, być może trudne a nawet kryzysowe miesiące – zadeklarował rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski.

– Ludzie, którym można zaufać, którzy chcą i potrafią dawać, dzielić się. Są tu, w tej auli. Są też poza nią. Wśród pracowników, doktorantów, studentów, absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wśród naszych zewnętrznych partnerów, sąsiadów, klientów – podkreślił prof. Jarosław Bosy, rektor uczelni.

- Ważne było bezpieczeństwo zdrowotne, przy jednoczesnym zachowaniu jakości kształcenia i zapewnieniu warunków do prowadzenia badań - powiedział prof. Teofil Jesionowski, rektor uczelni.

– Jestem przekonany, że za świetnym wykształceniem i perspektywą znakomitej drogi zawodowej nie trzeba wyjeżdżać z Opola. Politechnika Opolska nie tylko dba o jakość kształcenia, ale także i o warunki – podkreślił prof. Marcin Lorenc, rektor uczelni.

– Politechnika Białostocka jest uczelnią, w której demokracja, równość i wolność stanowią fundamenty współczesnego świata – podkreślała prof. Marta Kosior-Kazberuk. – Wspieraliśmy i będziemy wspierać walczącą z agresją Ukrainę.

- Szukajcie własnych pomysłów, korzystajcie ze skierowanych do was programów grantowych, poszukujcie mentorów, dołączajcie do zespołów badawczych, szukajcie dla siebie szans i możliwości - mówiła do studentów rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Elżbieta Żądzińska.

W związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną uczelni w Polsce Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wystosowała apel do władz Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez trzy lata w Projekcie Edukacyjnym STEM PW wzięło udział 2500 uczniów z ponad 100 szkół z całej Polski. Trzyetapowe zmagania, które kończą się wyłonieniem laureatów i wręczenie im indeksów Politechniki Warszawskiej, to efekt unikatowej współpracy uczniów, nauczycieli i akademików. Zgłoszenia do 4 edycji przyjmowane są do 17.10.2022.

- Będąc w obliczy wielu wyzwań stojących przed szkolnictwem wyższym i nauką, wchodzimy w kolejny rok akademicki z obawami, ale także nową energią i siłą - czytamy w piśmie wystosowanym przez przewodniczącego KRASP, prof. Arkadiusza Mężyka, z okazji inauguracji nowego roku akademickiego.

Niemal 600 przyznanych stypendiów na studia I stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia – tak w statystykach wyglądają wyniki programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa. W założeniu ma on przyciągać do ojczyzny najzdolniejszą młodzież o polskich korzeniach z różnych zakątków świata. I niezmiennie się to udaje, o czym świadczy stale powiększająca się liczba państw, z których pochodzą stypendyści. Nie inaczej jest tym razem.

Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu przygotowują plan federalizacji. Celem jest wzmocnienie potencjału przy zachowaniu autonomii obu uczelni.

Ponieważ skutki inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę są nadal odczuwalne, oficjalnie uruchomiono nowy program stypendialny UE wspierający naukowców z tego kraju. MSCA4Ukraine jest finansowany w ramach unijnych działań i oferuje specjalne stypendia wspierające naukowców z Ukrainy.

Piątego października w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku odbyła się inauguracja roku akademickiego 2022/2023. W uroczystości zorganizowanej w Hali Gimnastycznej Leszka Blanika wziął udział Senat Akademii, społeczność akademicka oraz zaproszeni goście. Pierwszym punktem programu było przemówienie Jego Magnificencji Rektora AWFiS prof. dr. hab. Pawła Cięszczyka, który przypomniał o najważniejszych osiągnięciach odniesionych w czasie trwającej obecnie kadencji władz uczelni, omówił zakończone oraz toczące się remonty, a także inwestycje, zwrócił również uwagę na trudności, z którymi mierzą się obecnie polskie uczelnie w związku w trwającą w Ukrainie wojną i rosnącymi cenami funkcjonowania uczelni.

W ramach obchodów inauguracji roku akademickiego w Politechnice Łódzkiej zostało podpisane porozumienie zapowiadające powstanie Erasmus+ InnHUB Łódź.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt