MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Od nowego roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zostanie uruchomiony kierunek położnictwo. Kształcą się już pielęgniarki. Władze myślą o uruchomieniu medycyny.

Na jesieni planujemy nowelizację przepisów, tak, aby doktoranci studiujący w szkołach doktorskich na uniwersytetach, które utracą uprawnienie do ich prowadzenia, mieli możliwość ukończenia tam studiów i obrony pracy doktorskiej – powiedział wiceszef MEiN Włodzimierz Bernacki.

O tym, jak zdobyć „szklaną górę” rankingów międzynarodowych, ale także o europejskim i globalnym wymiarze funkcjonowania polskich uczelni dyskutowano podczas V Konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”, która odbyła się 15 i 16 lipca w warszawskim hotelu „Crowne Plaza”. Podkreślono, że poprawa pozycji w rankingach nie jest celem samym w sobie, lecz elementem budowania międzynarodowej postrzegalności (visibility) polskich uczelni, co przełoży się na wzrost jakości  badań i kształcenia.

Ponad 150 osób stacjonarnie i ponad 300 uczestników online zgromadziła V Konferencja „Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkoła wyższą”, która odbywała się w dniach 15 i 16 lipca w warszawskim hotelu Crowne Plaza. Konferencja pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki odbywa się w ramach inicjatywy International Visibility Project (program DIALOG).

Agricultural Sciences, Engineering and Technologies, Humanities, Medical Sciences, Natural Sciences i Social Sciences – w tych sześciu kategoriach przyznawane są ELSEVIER Research Impact Leaders Awards – nagrody, których celem jest poprawa postrzegania (visibility) dorobku naukowego polskich uczelni na świecie. Nagrody wręczono 15 lipca podczas gali w ramach V Konferencji "Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”.

Pandemia COVID-19 pokazała, że dzisiejszy rynek pracy wymaga od pracowników elastyczności i otwartości na rozwój w dynamicznie zmieniających się okolicznościach. Warto zatem postawić na zdobycie nowych kompetencji już dziś. Studia podyplomowe w Collegium Civitas dają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy w wybranej dziedzinie, podniesienia własnych kwalifikacji i kompetencji interpersonalnych, a także nawiązania relacji z przedstawicielami różnych branż.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) rozpoczyna realizację badań terenowych. Działania zostaną zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) w ramach projektu „Zapotrzebowanie na kształcenie na kierunkach nauczycielskich”. Analizy ekspertów OPI PIB będą  dotyczyć nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu. Według badania Barometr Zawodów 2021 właśnie w tej grupie najtrudniej znaleźć szkołom odpowiednich kandydatów do pracy.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Akademia Nauk, Rada Główna Instytutów Badawczych, Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” wystosowały wspólny apel w sprawie systemowego wzrostu finansowania szkolnictwa wyższego i nauki z budżetu państwa.

Agricultural Sciences, Engineering and Technologies, Humanities, Medical Sciences, Natural Sciences i Social Sciences – w tych sześciu kategoriach przyznawane są od 2016 roku ELSEVIER Research Impact Leaders Awards – nagrody, których celem jest poprawa postrzegania (visibility) dorobku naukowego polskich uczelni na świecie.

Prof. Marek Kwiek, kierownik Centrum Badań nad Polityką Publiczną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, będzie jednym z mówców konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie”.  Podczas sesji „Światowy krajobraz akademicki – Miejsce dla polskich uczelni” opowie o powstawaniu globalnej superligi uczelni badawczych i wyjaśni, dlaczego warto być wśród 1000 najlepszych uczelni badawczych na świecie.

1525 złotych zapłaciła absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego Agnieszka Janik za wycieczkę rowerową w towarzystwie rektora uczelni.  Była to jedna z licytacji wrocławskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pytana o powody odpowiada, że chciała dać profesorowi drugą szansę.

Zanim wejdziemy od września w Nowy Rok Akademicki, trzeba się naradzić, co należy zrobić, aby polskie uczelnie były lepiej widoczne w światowej Akademii. A oznacza to również - zajmowały wyższe pozycje w międzynarodowych rankingach. Taki jest właśnie cel konferencji Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą, na którą zapraszamy 15-16 lipca do Warszawy. Uwaga: to nie będzie kolejny Zoom, ani inny online! Zapraszamy jak najbardziej realnie, do realnej Warszawy, na konferencję „w realu”. Będą „żywi ludzie” – również z zagranicy! Plus elita polskiego świata akademickiego i tematy z grupy „to be or not to be”… Na tym spotkaniu trzeba być! Są ku temu ważne powody.

Nie ma chyba na świecie osoby interesującej się rankingami akademickimi, która nie słyszałaby o Philu Baty. Rektor Uniwersytetu Pekińskiego, nie bez kozery, nazwał go w 2014 roku „światowym ministrem edukacji” (education secretary for the whole world). Z kolei australijska gazeta określiła go mianem jednego z kilkunastu najbardziej wpływowych osób w dziedzinie szkolnictwa wyższego na świecie. Phil Baty jest nie tylko ekspertem, ale także pasjonatem rankingów akademickich.

Czy pszczoły będą mogły towarzyszyć nam na Marsie i czy będą mogły zapylać uprawy w szklarniach marsjańskich – to pytania na które stara się odpowiedzieć doktorantka AGH w Krakowie. Dagmara Stasiowska w ramach pracy doktorskiej sprawdza wpływ stresu związanego z przeciążeniami generowanymi przez rakietę w trakcie podróży kosmicznej na poprawność rozmnażania się pszczół miodnych, a zwłaszcza na funkcjonowanie organizmów królowych.

Utworzenie Akademii Zamojskiej w Zamościu w oparciu o istniejącą Uczelnię Państwową im. Szymona Szymonowica zakłada ustawa, którą przyjął Sejm. Pierwszego rektora akademii powoła minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Najdłużej oczekiwana premiera tego sezonu! „Stramer” miał być pokazany w Teatrze Collegium Nobilium w październiku 2020 r. I nareszcie jest! Premiera, w której można zobaczyć prawie cały rok dyplomowy, 24 młodych aktorów!

Kierunek łączy elementy studiów przyrodniczych i technicznych. Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę w zakresie oceny technik i technologii stosowanych w gospodarce rolnej oraz leśnej. Potrafią określać wpływ inwestycji infrastrukturalno-przemysłowych na środowisko. Poznają też zasady przyrodnicze, administracyjne i prawne produkcji energii ze źródeł odnawialnych i tradycyjnych.

„Do czego ta matma?” to nowa inicjatywa, podjęta przez przedsiębiorstwa z branży IT i łódzkie uczelni należące do ICT Polska Centralna Klaster. Cykl klipów, zainaugurowany w lipcu 2021, będzie poświęcony praktycznej stronie matematyki, pokazując ją na przykładach projektów i rozwiązań stosowanych w łódzkich firmach IT.

Zakres wiedzy medycznej jest dzisiaj przeogromny - mówił prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed w rozmowie z KRASP.  - Nie możemy bez końca dokładać do programu nowych wiadomości. Jeśli chcemy, aby studenci posiadali nową wiedzę z jakiegoś zakresu, musimy zdecydować, z czego zrezygnujemy.

Dr Edyta Bielak-Jomaa, kierownik Centrum Ochrony Danych i Zarządzania Informacją Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, została powołana do Komitetu Etyki w CULTEXP. To pierwsza na świecie organizacja wspierająca władze państw za pomocą tzw. ekspertyz kulturowych.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt