MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Zmarł prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, rektor Politechniki Krakowskiej. Z uczelnią był związany przez blisko 50 lat, od wkroczenia w jej mury jako student architektury. Funkcję rektora sprawował od września 2020 r. Wcześniej był prorektorem Politechniki dwóch kadencji i wieloletnim kierownikiem Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury PK. Pracę naukową i dydaktyczną łączył z bogatą praktyką architektoniczną. Zmarł w środę 22 marca w godzinach późnowieczornych w Krakowie.

Na tę wiadomość czekali wszyscy miłośnicy starożytnego Egiptu. Zainteresowanie wystawą “Tutanchamon - Grobowiec i Skarby” przeszło najśmielsze oczekiwania, dlatego będzie można ją podziwiać w warszawskim Muzeum Nowa Praga do 25 czerwca 2023 roku. Wierne odtworzenie skarbu odnalezionego grobowca w jego oryginalnym kontekście archeologicznym, daje możliwość poznania historii tego sensacyjnego odkrycia sprzed ponad 100 lat. Bilety są dostępne na stronie www.tut-warszawa.pl

Coraz bliżej zakończenia budowy Centrum Offshore UMG. Powstająca w sąsiedztwie Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku inwestycja Uniwersytetu Morskiego w Gdyni gotowa ma być w połowie roku.

EuroSkills Gdańsk 2023 to ósma edycja odbywającego się co dwa lata konkursu EuroSkills – największego w Europie wydarzenia związanego z kształceniem zawodowym i doskonaleniem umiejętności.

Ile CO2 wytwarzamy codziennie, gdy oglądamy filmy z kotkami a ile, gdy dzwonimy do znajomych? Co się stanie, jeśli temperatura na Ziemi wzrośnie o 4 stopnie Celsjusza, a ile milionów ludzi trzeba będzie przesiedlić, gdy średnia temperatura wzrośnie o 2 stopnie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie na mlodzi.ekoeksperymentarium.pl - nowym portalu edukacyjnym, w którym eksperci uczą o klimacie za pomocą filmów, memów, gier i muzyki!

Wspólne działania badawczo-rozwojowe w kontekście kształcenia studentów medycyny i zastosowania technologii w terapii były tematem spotkania „Pod znakiem medycyny”, które odbyło się 17 marca w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Odsłonięta została też tabliczka z nazwą siedziby Wydziału Medycznego UW.

Unikatowy, międzydyscyplinarny kierunek, łączący wiedzę nauk biologicznych, o Ziemi, rolniczych, leśnych i technicznych. Rozumiany jako „zarządzanie naturą”, którego celem jest osiągnięcie korzyści dla społeczeństwa oraz środowiska. Do tego wyjątkowy i nowoczesny kampus skupiony w jednym miejscu, na warszawskim Ursynowie. Zapraszamy do SGGW!

Rektor UW prof. Alojzy Nowak i gen. broni prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego odsłonili 17 marca tabliczkę Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego. - Dziękuję koleżankom i kolegom z UW, a także naszym partnerom, bo to dzięki państwa zaangażowaniu i wsparciu możliwe jest uruchomienie kierunku lekarskiego na UW – powiedział rektor podczas uroczystości.

Źródło: twitter.com/AlojzyZNowak

 

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski powołał władze Akademii Polonijnej, której zadaniem będzie m.in. koordynacja i rozwój działań podejmowanych przez uczelnię na rzecz Polonii – poinformowała w czwartek uczelnia.

Odpady dakronu – tkaniny używanej do produkcji żagli – posłużyły do stworzenia serii gadżetów promocyjnych Politechniki Gdańskiej. Zeszyto je wytrzymałymi nićmi żeglarskimi.

Pszczoły zawsze miały opinię pracowitych. Na Politechnice Wrocławskiej ciężko pracują ku chwale nauki. Projekt „Ulopolis” został nagrodzony w nowej  kategorii Genius AD, w której oceniano kreacje niemieszczące się w dotychczasowych ramach.

Po opustoszałym gmachu uczelni przechadzają się wielkie pająki (wyglądają na jadowite), gdzieniegdzie wiszą stare puszki po farbie, a przy schodach czają się zmyślnie porozkładane resoraki. Rektor prof. Jarosław Bosy rozwija „plan bitwy” (w obronie uczelni?) przy dźwiękach bożonarodzeniowej piosenki śpiewanej przez chór Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu…

Dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB, prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej została ekspertką do spraw jakości w The Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA). To uznana międzynarodowa organizacja akredytująca we wszystkich krajach niemieckojęzycznych.

To wyjątkowy projekt skupiający się na współpracy jednych z największych gospodarek Europy: Polski, Niemiec i Francji.

Zakładamy, że ukraiński uczestnik naszego programu będzie w stanie po powrocie do swojego kraju efektywnie włączyć się w odbudowę tamtejszej nauki i kształcenia wyższego w oparciu o doświadczenia współpracy europejskiej. W ten sposób równoważymy kwestie związane z brain drain oraz realnej pomocy na rzecz ukraińskiego środowiska akademickiego – mówi w rozmowie z FA dr Dawid Kostecki, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Konfederacja Lewiatan organizuje konferencję "Własność intelektualna w dobie zmian – innowacje, kreatywność, ochrona". O wiedzy, doświadczeniu oraz wypracowanych innowacyjnych rozwiązaniach coraz częściej mówi się w kontekście kluczowego kapitału firmy. To oznacza, że zasoby intelektualne organizacji muszą być przedmiotem szczególnej ochrony. W jeszcze większym stopniu stanowią one o przewagach rynkowych firm.

W dniach 22-24 marca odbędzie się w formule online IX Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy pod patronatem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. To będą trzy dni intensywnych dyskusji o ewaluacji nauki i widoczności uczelni w światowych rankingach.

Wpływowy portal „Science Business”, zajmujący się tematyką polityki badawczo-innowacyjnej i Programami Ramowymi Unii Europejskiej, zaprezentował stanowisko „Public consultation on the past, present and future of the European Research & Innovation Framework programmes 2014-2027” przygotowane przez Grupę Roboczą IZTECH ds. Programu Ramowego Badań i Innowacji UE Horyzont Europa (2021-2027) w ramach konsultacji Komisji Europejskiej.

4 marca 2023 roku wybrano nowy Zarząd Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich. Prezesem oddziału został pisarz i poeta Grzegorz Trochimczuk, wiceprezesami: Jerzy Jankowski i Zbigniew Milewski, sekretarzem – Irena Tetlak, skarbnikiem – Wojciech Parzyński, a członkami Zarządu: Artur Krajewski, Marlena Zynger, Joanna M. Vorbrodt i Vladan Stamenkowicz.

Szwecja stała się domem dla prawie 40 000 studentów zagranicznych w roku akademickim 2021/22. Jest to jednak niewielki wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt