MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyruszył transport darów dla Ukrainy.

Uczelnie zawarły porozumienie o bezpośredniej współpracy naukowej i dydaktycznej, kierując się chęcią nawiązania i rozszerzenia współpracy.

23 listopada w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się IV edycja Our Future Forum – największej konferencji edukacyjnej w Polsce. Ponad 1000 uczniów i studentów z całego kraju, spotka się, by dyskutować o przyszłości polskiego szkolnictwa i uczelni wyższych. Uczestnicy wezmą także udział w warsztatach edukacyjnych i panelach dyskusyjnych z autorytetami, w takich dziedzinach jak ekonomia, polityka zagraniczna czy samorządność.

Prof. Mikhailo Zgurovsky, wybitny ukraiński uczony specjalizujący się w badaniach systemowych, rektor Politechniki Kijowskiej (Igor Sikorsky University of Technology „KPI”), b. minister edukacji Ukrainy został powołany w skład Rady Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. To umiędzynarodowienie Rady odzwierciedla konsekwentne poszerzanie programu i działań Perspektyw w wymiarze europejskim i światowym, a jednocześnie ułatwia realizację nowych projektów podejmowanych w kontekście wojny w Ukrainie.

Polska Izba Przemysłu Targowego ogłosiła nowy Konkurs - Design For Future. Inicjatywa ta skierowana jest do studentów kierunków architektury wnętrz i projektowania, którzy wykazują zainteresowanie branżą targową i którzy chcieliby spróbować w niej swoich sił.

Ponad 20 rektorów czołowych uczelni Polski i Ukrainy spotka się 1-2 grudnia w Lublinie, aby dyskutować o działaniach mających na celu odbudowę i innowacyjną transformację Ukrainy, co jest warunkiem pokojowego rozwoju naszego kontynentu. Konferencja „Post War Innovative Transformation of Ukraine” organizowana jest przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” wspólnie z Ukraińską Fundacją Talentów, prezydentem Lublina i partnerami akademickimi. Honorowy patronat nad konferencją objęła małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

Wymiana doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw, praca zespołowa nad ciągłym udoskonalaniem jakości kształcenia to najważniejsze cele przyświecające organizatorom pierwszego Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia, który odbywał się w Katowicach, w formule hybrydowej, od 16 do 18 listopada.

Biolog molekularny, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn z Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego został ponownie wybrany na prezesa Oddziału PAN w Gdańsku.

Politechnika Wrocławska znalazła się w gronie założycieli Stowarzyszenia na rzecz rozwoju nauki i technologii blockchain – bloxberg.

Prof. Samuel Stranks z Uniwersytetu w Cambridge, specjalista w dziedzinie optoelektroniki, został laureatem Europejskiej Nagrody Naukowej im. Stanisława Lema. Decyzję kapituły poznaliśmy podczas Święta Politechniki Wrocławskiej.

Wspólne projekty, od badawczych po kulturalne, szkoły letnie i zimowe dla zagranicznych studentów, to tylko kilka inicjatyw z wielu, do których zobowiązali się Uniwersytet Gdański i Europejskie Centrum Solidarności.

Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes FRP, otrzymał tytuł doktora honoris causa Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury.

Prof. Iwona Niedzielska, kierująca Katedrą i Kliniką Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, została nowym prezesem Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii.

Prof. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, została członkinią European University Association Research & Innovation Strategy Group (EUA RISG).

Jakie zmiany należałoby wprowadzić w działaniu akademickich biur karier czy studiach dla praktyków? Czy można byłoby przyznawać punkty ECTS za kompetencje społeczne i umiejętności praktyczne? W jaki sposób należy rozwijać  programy studiów dla praktyków? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdują się w materiałach dla uczelni przygotowanych przez ekspertów Sektorowej Rady ds. Sektora Komunikacji Marketingowej.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” po raz piąty organizuje Women in Tech Camp - największy tematyczny wyjazd, wspierający maturzystki i studentki niższych roczników w rozwoju swojej przyszłej kariery zawodowej.

Prowadzenie badań naukowych, wymiana doświadczeń oraz organizacja konferencji, to główne założenia umowy podpisanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

Uniwersytet Łódzki, jako pierwsza publiczna uczelnia w Polsce, uruchamia Kolegium Doktorskie, którego słuchacze będą mogli eksternistycznie zdobyć stopień doktora nauk prawnych.

W ramach Programu „Studenci dla Otoczenia” w sem. zimowym 2022/2023 na Wydziale Prawa i Administracji UW uruchomiony został projekt „Klinika Prawa – pomoc dla studentów, doktorantów, pracowników UW z Ukrainy”.

Rektorzy największych polskich i ukraińskich uczelni debatowali na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w kwestii ustalenia wspólnych rozwiązań odnośnie kształcenia studentów.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt