MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Od 6 do 30 września maturzyści będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o swoim egzaminie maturalnym i rekrutacji na studia. Z inicjatywy Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, po raz szesnasty odbędzie się Salon Maturzystów Perspektywy, adresowany do uczniów najstarszych klas liceów i techników, którzy w maju 2023 będą zdawać egzamin maturalny.

67 wybitnych naukowców dołączyło do prestiżowej Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO). Wśród nich jest jedyna Polka – prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek z Instytutu im. Nenckiego, członkini korespondentka PAN.

Na program "Polska Metrologia" przeznaczono 20 mln zł, zgłoszono 90 projektów badawczych, do dofinansowania zakwalifikowano 26. Program będzie kontynuowany.

5 lipca br. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie na temat osiągnięć naukowych, badawczych i innowacyjnych UE (Science, Research and Innovation Performance – SRIP), w którym przeanalizowano sytuację w Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji w kontekście światowym.

Uniwersytet Wrocławski zawarł porozumienie z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych im. Gen. Władysława Sikorskiego.

Na największej uczelni technicznej w północno-wschodniej Polsce trwa rekrutacja na studia na nowy rok akademicki. Dziś (13 lipca) o godz. 15:00 ogłoszona została pierwsza lista osób zakwalifikowanych na studia stacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia. Wiemy też, jakie kierunki cieszyły się największą popularnością wśród kandydatów.

Już 24-25 sierpnia 2022 r. odbędzie się XI Kongres Portalu Oświatowego w formie online. Tematem XI edycji wydarzenia są „Rewolucyjne zmiany w oświacie od 1 września 2022 r. (organizacja, kształcenie, zarządzanie). Udział w kongresie jest bezpłatny.

UAM jako pierwsza uczelnia w Polsce otrzymał akredytację i tytuł uczelni zaangażowanej. Tytuł przyznawany jest przez międzynarodową organizację Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (ACEEU).

Prof. Agnieszka Kita z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu została członkinią Grupy Roboczej ds. Zdrowia i Żywności Europejskiego Forum Strategicznego ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI).

Dr Tomasz Rożek jako jedyny przedstawiciel Polski i krajów naszego regionu został członkiem grupy doradczej Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

W ostatnim wydaniu prestiżowego rankingu amerykańskich uczelni US News & World Report trudno szukać elitarnego, należącego do Ivy League Uniwersytetu Columbia, który tradycyjnie zajmował w nim drugie miejsce obok Harvardu i MIT.

Laurentian University ogłosił, że zamrozi czesne dla cudzoziemców, aby przyjąć więcej kandydatów z zagranicy. To część strategii, aby konkurować z innymi instytucjami szkolnictwa wyższego w Ontario.

Rosyjscy i białoruscy studenci, studiujący na uczelniach technicznych w Czechach, mogą być zmuszeni do przerwania studiów lub zmiany kierunku - poinformowały czeskie władze.

Mikroukład do hodowli sferoidów komórkowych w hydrożelach, bo tak brzmi nazwa rozwiązania, to specjalnie zaprojektowany układ pozwalający m.in. na prowadzenie długotrwałych hodowli komórkowych, przez dostarczanie komórkom substancji odżywczych z wykorzystaniem znanego powszechnie zjawiska dyfuzji. To daje możliwość bezpiecznego sprawdzania, jak różne substancje oddziałują na organizm, a co szczególnie istotne – także na komórki nowotworowe.

Wojskowy Instytut Medyczny ma otrzymać status państwowego instytutu badawczego. Projekt rozporządzenia w tej sprawie skierowano w poniedziałek do uzgodnień.

Wśród tegorocznych laureatów prestiżowej European Heritage Awards (Nagrody Dziedzictwa Europejskiego) w kategorii „Badania” znalazł się współtworzony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie projekt „Heritage Opportunities/threats within Mega-Events in Europe (HOMEE)”.

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW zostało docenione przez Europejską Radę ds. Badań. Uznanie zyskało nowatorskie podejście do badań archeologicznych.

- Takie miejsce jak Centrum Symulacji Medycznych jest nam bezwzględnie potrzebne do właściwego nauczania na kierunkach medycznych - podkreślił prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM.

Minister Edukacji i Nauki zatwierdził 52 oferty do finansowania na łączną kwotę 34 392 392,01 PLN.

Akademicki Budżet Partycypacyjny, Interprojekt, Wirtualna Karta Biblioteczna i Staż Za Miedzą - to cztery nowe inicjatywy Związku Uczelni Lubelskich, które ogłoszono 6 lipca w Trybunale Koronnym.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt